Nauka Społeczna

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Nauka Społeczna” (liczba wybranych pozycji: 99, strona 3 z 4).


Socjologia Religii

Socjologia Religii

cena promocyjna: 57,00 zł 42,75 złdo koszyka

Publikacja ta zawiera teksty autorów zachodnich, które z jednej strony cechuje wysoki poziom analizy naukowej, a z drugiej teksty prowokują... Więcej...


Egzystencja i kultura

Egzystencja i kultura

cena promocyjna: 32,00 zł 30,50 złdo koszyka

Książka Egzystencja i kultura jest owocem badań nad związkami, jakie zachodzą między ludzką egzystencją a różnymi tradycjami kulturowymi, jako symbolicznymi... Więcej...


Aborcja. Przyczyny i konsekwencje

Aborcja. Przyczyny i konsekwencje

Joanna Dzierżanowska-Peszko

cena: 18,00 zł — do koszyka

Problemy psychologiczne związane z faktem aborcji wymagają spokojnej i obiektywnej interpretacji, co jest szczególnie trudne wobec tematu niosącego tak silne... Więcej...


Więź małżeńska w sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicznych

Więź małżeńska w sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicznych

Krystian Wojaczek

cena: 18,00 zł — do koszyka

Główny problem niniejszego opracowania zawiera się w pytaniach o to, czy, a jeśli tak to, jaki jest wpływ rozłąki z... Więcej...


Dylematy demokracji

Dylematy demokracji

ks. prof. Andrzej Zwoliński

cena promocyjna: 34,00 zł 32,50 złdo koszyka

Termin demokracja należy do najbardziej popularnych w politycznym słownictwie. Pod jego szyldem pragną występować niemal wszystkie systemy polityczne, bez względu... Więcej...


Nędza polityki i moc religii

Nędza polityki i moc religii

Paul Valadier

cena: 29,00 zł — do koszyka

Książka omawia problem współistnienia i współdziałania czynnika religijnego i politycznego w warunkach dzisiejszej demokracji. Dobroczynne i wyzwalające dla obu tych... Więcej...


Religijność i duchowość - dawne i nowe reformy

Religijność i duchowość - dawne i nowe reformy

cena: 52,00 zł — do koszyka

Współczesne postawy wobec religii ulegają istotnym zmianom – od religijności pogłębionej, mistycznej, podbudowanej duchowym przeżyciem wiary, przez religijność tradycyjną, mało... Więcej...


Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu

Mężczyzna i kobieta z perspektywy personalizmu

Attilio Danese, Giulia Paola di Nicola

cena: 42,00 zł — do koszyka

Spis treści Wprowadzenie (ks. Krzysztof Guzowski) Wstęp Część I Poza feminizmem i maskulizmem Rozdział I Kilka słów na temat feminizmu 1. "Rewolucja" kobiet... Więcej...


Troska o człowieka

Troska o człowieka

cena: 12,00 zł — do koszyka

Troska o człowieka. Od naprotechnologii do pedagogiki to tytuł książki, która jest owocem sympozjum zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji... Więcej...


Środki przekazu. Informacja czy manipulacja

Środki przekazu. Informacja czy manipulacja

cena: 22,00 zł — do koszyka

Spis treści Wstęp (Adam Balicki, ks. Tadeusz Guz, Wojciech Lis) Ks. TADEUSZ GUZ Troska o filozofię mediów godną człowieka DARIUSZ DUDEK Krajowa Rada... Więcej...


Człowiek i jego decyzje (Tom 1 i 2)

Człowiek i jego decyzje (Tom 1 i 2)

cena: 50,00 zł (aktualnie brak w sprzedaży)

Recenzowana praca zbiorowa składa się z 78 artykułów podzielonych tematycznie na 12 rozdziałów. Ich struktura została skomponowana w spójna całość. ... Więcej...


Elementy aksjologii Unii Europejskiej

Elementy aksjologii Unii Europejskiej

Barbara Walczak, Janina Wilk

cena: 15,00 zł — do koszyka

Książka zawiera analizę wybranych zagadnień aksjologicznych, które w swej aktualności wydają się być zagadnieniami kluczowymi dla zrozumienia europejskich teorii wartości. ... Więcej...


Kapitał. Mowa w obronie człowieka

Kapitał. Mowa w obronie człowieka

abp Reinhard Marx

cena: 39,00 zł — do koszyka

Kapitał abpa Marx’a jest ważnym i stanowczym głosem w debacie nad kształtem współczesnego życia społecznego i gospodarczego. Arcybiskup Monachium stawia... Więcej...


Personalistyczny wymiar filozofii wychowania

Personalistyczny wymiar filozofii wychowania

cena: 30,00 zł — do koszyka

SPIS TREŚCI OD REDAKCJI I. FILOZOFIA WYCHOWANIA I PEDAGOGIKI Giovanni Reale METAFIZYKA OSOBY JAKO PODSTAWA WYCHOWANIA Alfred Marek Wierzbicki PEDAGOGICZNA MOC FILOZOFII Kazimierz Krajewski PERSONALIZM... Więcej...


Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli

Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli

Urszula Dudziak

cena: 65,00 zł — do koszyka

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp I. Wychowanie seksualne w aspekcie naukowo-badawczym i praktycznej realizacji 1. Terminologia w wychowaniu seksualnym, postawy, wartości, ... Więcej...


Bóg, człowiek, społeczeństwo

Bóg, człowiek, społeczeństwo

ks. Tomasz Jelonek

cena: 20,00 zł — do koszyka

Książka jest poświęcona aspektom, w których człowiek spotyka się na co dzień z innymi ludźmi i z Bogiem. Dotyka poszczególnych... Więcej...


Ile Kościoła w polityce, ile polityki w Kościele

Ile Kościoła w polityce, ile polityki w Kościele

cena: 33,00 zł — do koszyka

Ile Kościoła w polityce, ile polityki w Kościele to kolejna publikacja z serii Spotkania Naukowe Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej. Czytelnik odnajdzie... Więcej...


Psychospołeczne konteksty doświadczania straty

Psychospołeczne konteksty doświadczania straty

Konrad Janowski

cena: 22,00 zł — do koszyka

Spis treści Wstęp Stan zdrowia WIESŁAWA OKŁA Człowiek w sytuacji choroby MARTA BRACHOWICZ Niepłodność jako niemożność doświadczania własnego rodzicielstwa KATARZYNA SZYMONA-PAŁKOWSKA, STANISŁAWA STEUDEN Doświadczanie zagrożenia... Więcej...


Rozmowy o Biblii. Prawo i prorocy

Rozmowy o Biblii. Prawo i prorocy

Anna Świderkówna

cena: 44,90 zł — do koszyka

Co to jednak naprawdę jest Biblia? Przeciętny Polak, któremu zadamy znienacka to pytanie, odpowie zapewne: „Pismo święte” albo „Księga święta”, dodając... Więcej...


Chrześcijaństwo przyszłości

Chrześcijaństwo przyszłości

Philip Jenkins

cena: 35,00 zł — do koszyka

Wielu ludzi tak bardzo przyzwyczaiło się do postrzegania chrześcijaństwa jako „religii Zachodu” czy „religii europejskiej”, że trudno im uznać prawdę, ... Więcej...


Własności i zasady w katolickiej myśli społecznej

Własności i zasady w katolickiej myśli społecznej

Henryk Piluś

cena: 54,90 zł — do koszyka

Dzieło prof. H. Pilusia zawiera warstwy źródłowe, problem własności i problem istotnych zasad katolickiej nauki społecznej. Autor w sposób obiektywny... Więcej...


Z serca Kościoła. Katolicka tradycja społeczna

Z serca Kościoła. Katolicka tradycja społeczna

Judith A. Merkle SNDdeN

cena: 39,00 zł — do koszyka

Chrześcijaństwo nie jest religią obiecująca chronić od bólu i zła, które znajdujemy w życiu społecznym. Wyznawcy Chrystusa proszą o zachowanie... Więcej...


Katolicki liberalizm. Etyka społeczna Michaela Novaka

Katolicki liberalizm. Etyka społeczna Michaela Novaka

Marcin Lisak OP

cena: 34,00 zł — do koszyka

Przerzucanie mostów – to ważna społecznie misja, także wewnątrz społeczeństw Zachodu. Katolicka nauka społeczna, wcześniej nieufna wobec różnych form kapitalizmu, ... Więcej...


Kościół i kultura w dialogu

Kościół i kultura w dialogu

o. Witold Kawecki

cena promocyjna: 49,00 zł 46,99 złdo koszyka

Ewangelizacja kultury stanowi istotną część misji Kościoła od początku jego istnienia. Zapoczątkowany dwa tysiące lat temu dialog Kościoła z kulturą... Więcej...


Jan Paweł II i wartości chrześcijańskie w Konstytucji Unii Europejskiej

Jan Paweł II i wartości chrześcijańskie w Konstytucji Unii Europejskiej

Gino Concetti

cena: 21,00 zł — do koszyka

Książka autorstwa Gino Concetti ukazała się w 2004 r. Upłynęły już prawie trzy lata od jej wydania w języku włoskim... Więcej...