Rozważania

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Rozważania” (liczba wybranych pozycji: 659, strona 26 z 27).


W odpowiedzi na dar miłosierdzia

W odpowiedzi na dar miłosierdzia

Andrzej Derdziuk OFMCap

cena: 9,90 zł — do koszyka

Bo w taki sposób pokazuje miłosierdzie, darmową miłość Boga do człowieka, że złamie nawet najtwardszych. Nie można przecież pozostać obojętnym, ... Więcej...


Oswajanie śmierci

Oswajanie śmierci

ks. Mirosław Paciuszkiewicz SJ

cena: 20,00 zł — do koszyka

Na książkę "Oswajanie śmierci" składają się refleksje Autora nad różnymi wymiarami najtrudniejszego z ludzkich doświadczeń, jakim jest umieranie i śmierć, ... Więcej...


Rozmowy o milczeniu

Rozmowy o milczeniu

Lucien Chenevière

cena promocyjna: 29,00 zł 19,90 złdo koszyka

W niniejszym wydaniu połączono dwie książki, nadając im wspólny tytuł. Bramy milczenia stanowią rodzaj wprowadzenia, Erem zaś rozwija właściwą problematykę... Więcej...


Przez krzyż. Rozważania stacji drogi krzyżowej

Przez krzyż. Rozważania stacji drogi krzyżowej

ks. Andrzej Krasowski

cena: 6,30 zł — do koszyka

Poszczególne medytacje są zaproszeniem do spojrzenia na Jezusa, który żyje, uzdrawia, leczy, uwalnia. Każde rozważanie prowadzi na spotkanie z Bogiem... Więcej...


Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

ks. Wiesław Banaś

cena: 35,00 zł — do koszyka

„Słowo na niedzielę” to zbiór rozważań napisanych w odpowiedzi na propozycję Dyrektora Katolickiego Radia Zamość, ks. Andrzeja Stopyry. Autor przez... Więcej...


** Czytając Stary Testament

** Czytając Stary Testament

ks. Jan Hojnowski

cena promocyjna: 18,00 zł 10,00 złdo koszyka

Celem niniejszej publikacji jest, choć w minimalnym stopniu, uwypuklenie roli, którą Pismu Świętemu przypisuje II Sobór Watykański w ślad za... Więcej...


Miłość nie przeminie

Miłość nie przeminie

o. Leon Knabit OSB

cena: 18,90 zł — do koszyka

Wiara, nadzieja, miłość i Ciało Chrystusa — oto tematy podjęte przez Ojca Leona w niniejszej książce. Znany benedyktyński mnich stwierdza, że... Więcej...


Zakręty ludzkich zmagań

Zakręty ludzkich zmagań

ks. Józef Pierzchalski

cena: 17,00 zł (aktualnie brak w sprzedaży)

Książka jest próbą refleksji nad niektórymi doświadczeniami rozumianymi jako „ludzkie zakręty". Są nimi: samotność, namiętności, poczucie własnej małości i niezaradności, ... Więcej...


W poszukiwaniu Ojca. Miejsce dla Boga w dzisiejszym świecie

W poszukiwaniu Ojca. Miejsce dla Boga w dzisiejszym świecie

Gian Franco Svidercoschi

cena promocyjna: 19,99 zł 5,00 zł (aktualnie brak w sprzedaży)

Na początku autor stawia dramatyczne pytanie: czy we współczesnym świecie jest jeszcze miejsce dla Ojca? Nie jest to pytanie bezpodstawne, bowiem... Więcej...


Biblia w 365 dni

Biblia w 365 dni

Gordon L. Addington

cena: 35,00 zł — do koszyka

Na początku XXI wieku jesteśmy świadkami powrotu wielu ludzi do duchowości i religii. Na nowo odkrywane są księgi, które przez... Więcej...


Być blisko Boga

Być blisko Boga

Romano Guardini

cena: 6,00 zł — do koszyka

Refleksje na czas Adwentu, okresu Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Objawienia Pańskiego. Autor odsłania głębię i liturgiczne bogactwo tych dni, ... Więcej...


Rok łaski Pańskiej

Rok łaski Pańskiej

Jadwiga Stabińska

cena: 5,00 zł — do koszyka

Książka jest szóstą z kolei medytacyjną pozycją Autorki. Rozważania zakorzenione w pięknie roku liturgicznego stanowią ciekawe zaproszenie do medytacji w... Więcej...


Chrystus w rodzinie, t. 3. Wychowanie

Chrystus w rodzinie, t. 3. Wychowanie

ks. Raoul Plus SI

cena: 15,90 zł (aktualnie brak w sprzedaży)

Książka ta stanowi zaproszenie dla małżonków oraz tych, którzy zamierzają się pobrać, żeby zdobyli się na wysiłek potrzebny do solidnego... Więcej...


Kościół (dla) zagubionych

Kościół (dla) zagubionych

Tomasz P. Terlikowski

cena: 14,90 zł — do koszyka

Lektura tej książki (najlepiej czytać ją bez przerwy) ma taki skutek, że po przeczytaniu ostatniej strony chciałoby się zacząć od... Więcej...


Mądrość Ewangelii. Ku odnowie życia w Duchu Świętym

Mądrość Ewangelii. Ku odnowie życia w Duchu Świętym

Francesco Bersini SJ

cena: 39,00 zł — do koszyka

Została napisana dla Ciebie, abyś starał się rozwiązywać swoje problemy w świetle Mądrości Boga. Ceń sobie tę książkę. Ta książka... Więcej...


* Jak Jakub z Aniołem

* Jak Jakub z Aniołem

ks. Roman E. Rogowski

cena: 9,00 zł — do koszyka

Książka z księgarni stacjonarnej z pozółkłymi stronami Modlitewne rozważania autora nad tajemnicą zmagania się człowieka z Bogiem, które świadczą o wielkiej... Więcej...


Bóg jest większy od naszego serca

Bóg jest większy od naszego serca

Kard. Godfried Danneels

cena: 3,00 zł — do koszyka

W świecie pełnym bólu i cierpienia miłość Boża wychodzi naprzeciw nadziejom człowieka. Książka jest próbą wskazania właściwej postawy wobec negatywnych... Więcej...


Chrystus w rodzinie, t. 1. Małżeństwo

Chrystus w rodzinie, t. 1. Małżeństwo

ks. Raoul Plus SI

cena: 15,90 zł (aktualnie brak w sprzedaży)

Książka ta zaspokaja potrzeby zarówno osób zamierzających wstąpić w związek małżeński, jak i tych, którzy są już małżonkami. Nie tylko... Więcej...


Chrystus w rodzinie, t. 2. Dom

Chrystus w rodzinie, t. 2. Dom

ks. Raoul Plus SI

cena: 15,90 zł (aktualnie brak w sprzedaży)

Książka ta stanowi zaproszenie dla małżonków oraz tych, którzy zamierzają się pobrać, żeby zdobyli się na wysiłek potrzebny do solidnego... Więcej...


Dziesięć minut dla duszy. Przewodnik od niedzieli do niedzieli

Dziesięć minut dla duszy. Przewodnik od niedzieli do niedzieli

Josef Danko

cena: 10,00 zł — do koszyka

Pożyteczne myśli na niedzielę, kontemplacja, modlitwa, mądrości życiowe, przypowieści i słowa Pisma Św. Łączą się w tej książce w harmonijną... Więcej...


Ewangelia na co dzień

Ewangelia na co dzień

ks. Roman E. Rogowski

cena: 8,00 zł — do koszyka

Zbiór krótkich artykułów, zawierających teologiczną refleksję nad Słowem Bożym. W tle autor ukazuje majestat gór, jedyne w swoim rodzaju miejsce, ... Więcej...


Jak żyć?

Jak żyć?

ks. Józef Tischner

cena: 8,00 zł — do koszyka

Krótkie rozważania o sensie życia. Jak mówi sam autor: o człowieku nie można powiedzieć, że jest, albowiem człowiek jest w... Więcej...


Mądrość pustyni

Mądrość pustyni

brat Karol de Foucauld

cena promocyjna: 6,00 zł 5,60 złdo koszyka

Zbiór cennych, głębokich duchowo myśli jest świadectwem człowieka, trapisty - pustelnika i misjonarza, który z piórem w ręku modlił się, ... Więcej...


Modlić się. Uczymy się modląc

Modlić się. Uczymy się modląc

Fransesco Rossi de Gasperis, bp Luciano Pacomio

cena: 25,50 zł — do koszyka

Książka ta stanowi zbiór tekstów, nad którymi medytowano podczas siedmiu spotkań modlitewnych, odbywających się w Rzymie, oraz tekstów z dwóch... Więcej...


O modlitwie. Czuwajcie i módlcie się

O modlitwie. Czuwajcie i módlcie się

Kard. Godfried Danneels

cena: 6,00 zł — do koszyka

Autor snuje głębokie refleksje nad znaczeniem modlitwy w naszym życiu. Wyjaśnia, że w autentycznej duchowości chrześcijańskiej chodzi w pierwszym rzędzie... Więcej...