Życie kapłańskie i zakonne

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Życie kapłańskie i zakonne” (liczba wybranych pozycji: 295, strona 11 z 12).


Kosztując owoce

Kosztując owoce

ks. Kazimierz Wójtowicz CR

cena: 4,10 zł — do koszyka

Zasadniczą część liturgii słowa stanowią czytania z Pisma świętego wraz z towarzysząącymi im śpiewami. Natomiast homilia, wyznanie wiary i modlitwa... Więcej...


Kurendy z wyższej grzędy

Kurendy z wyższej grzędy

ks. Bogdan Giemza SDS

cena: 9,50 zł — do koszyka

W obecnych czasach panowania ducha świeckiego, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, który wpływa negatywnie na życie wartościami duchowymi i ewangelicznymi, ... Więcej...


Listy z serca Afryki

Listy z serca Afryki

o. Robert Wieczorek

cena promocyjna: 28,00 zł 25,00 złdo koszyka

Jest taki kraj - Republika Środkowoafrykańska - zapomniany przez wielu, nigdy nie poznany przez innych. Nieznany pozostaje przede wszystkim z... Więcej...


Łamiąc Chleb

Łamiąc Chleb

ks. Kazimierz Wójtowicz CR

cena: 4,10 zł — do koszyka

Homilia - jako słowo życia, łaski i pojednania - posiada płodną siłę Bożą: służy ona wierze głoszonej wespół z Chrystusem... Więcej...


Mały dom opatrzności Bożej

Mały dom opatrzności Bożej

ks. Kazimierz Pietrzyk SDB

cena: 7,00 zł — do koszyka

Niniejsza monografia, to pierwsza książka w języku polskim ukazująca charyzmatyczną postać turyńskiego ks. Józefa Kottolengo, jego życie i dzieło, które... Więcej...


Misjonarz - Legenda O. Bernard Łubieński

Misjonarz - Legenda O. Bernard Łubieński

Stanisław Podgórski

cena: 8,00 zł — do koszyka

Prezentowana książka to zbiór konferencji wygłoszonych we wrześniu 2002 roku, podczas nowenny przed rocznicą śmierci o. Bernarda Łubieńskiego (1846-1933), w... Więcej...


Misterium paschalne w życiu mniszki

Misterium paschalne w życiu mniszki

Diana Krystyna Mikuła OP

cena: 10,90 zł — do koszyka

Być chrześcijaninem to żyć losem Chrystusa. Misterium paschalne musi stać się sposobem życia każdego człowieka wierzącego. Również w życiu mniszym... Więcej...


Modlitewnik alumna

Modlitewnik alumna

ks. Tadeusz Ryłko

cena: 10,00 zł — do koszyka

Modlitewnik przeznaczony dla alumnów seminariów oraz młodzieży. Więcej...


Nasza pasja: Chrystus i ludzkość

Nasza pasja: Chrystus i ludzkość

cena: 14,90 zł — do koszyka

Książka ta pozwala spojrzeć na życie konsekrowane w jego bogactwie i zróżnicowani, a jednocześnie przeżyć na nowo to, że choć... Więcej...


Obchodząc jubileusz

Obchodząc jubileusz

ks. Kazimierz Wójtowicz CR

cena: 4,10 zł — do koszyka

Kazań wysłuchali kapłani krakowscy świętujący 25-lecie swoich święceń kapłańskich. Więcej...


Pisma ascetyczne t. 1

Pisma ascetyczne t. 1

Ewagriusz z Pontu

cena: 51,00 zł — do koszyka

Zamieszczony w tomie przekład obejmuje trzynaście pism Ewagriusza, pierwszego pisarza-mnicha (IV w.) oraz jego żywot, którego autorem jest jego uczeń... Więcej...


Początki monastycyzmu chrześcijańskiego, tom 1

Początki monastycyzmu chrześcijańskiego, tom 1

Vincent Desprez OSB

cena: 35,00 zł — do koszyka

Książka ta obejmuje wykłady z historii starożytnego monastycyzmu wschodniego, wygłaszane od roku 1975 dla nowicjatu w klasztorze benedyktyńskim w Ligugé... Więcej...


Początki monastycyzmu chrześcijańskiego, tom 2

Początki monastycyzmu chrześcijańskiego, tom 2

Vincent Desprez OSB

cena: 30,00 zł — do koszyka

Tom drugi syntezy dziejów monastycyzmu chrześcijańskiego do soboru efeskiego w 431 r. Więcej...


Podchodząc do ołtarza

Podchodząc do ołtarza

ks. Kazimierz Wójtowicz CR

cena: 4,10 zł (aktualnie brak w sprzedaży)

Rekolekcje wygłoszone do kleryków ze zgomadzenia zmartwychwstańców w Mszanie Górnej w 1999 r. Więcej...


Podejmując posługi

Podejmując posługi

ks. Kazimierz Wójtowicz CR

cena: 4,10 zł — do koszyka

Kleryk podejmując posługi lektoratu i akolitatu ma wrażenie, iż jest stopniowo oswajany ze Słowem i Sakramentem, z amboną i ołtarzem. ... Więcej...


Poste Restante dla konsekrowanych

Poste Restante dla konsekrowanych

ks. Kazimierz Wójtowicz CR

cena: 10,00 zł — do koszyka

Wybór korespondencji kierowanej podczas pełnienia urzędu prowincjała do współbraci; pełniła ona rolę nie tylko informacyjną, ale też formacyjną; dotykała spraw... Więcej...


Przeciw diabłu. Konferencyjki nie tylko dla księży

Przeciw diabłu. Konferencyjki nie tylko dla księży

ks. Andrzej Skrzypczak CR

cena: 8,20 zł — do koszyka

Wydawnictwo ALLELUJA oddając do rąk księży i osób konsekrowanych zbiór felietonów Przeciw diabłu, ma nadzieję, że znajdą oni tu słowa, ... Więcej...


Przekraczając progi

Przekraczając progi

ks. Kazimierz Wójtowicz CR

cena: 4,10 zł (aktualnie brak w sprzedaży)

Książka zawiera tekst rekolekcji wygłoszonych do alumnów Wyższego Seminarium Duchownego franciszkanów konwentualnych w Krakowie, jesienią 2005 roku. Więcej...


Przystając w drodze

Przystając w drodze

ks. Kazimierz Wójtowicz CR

cena: 4,10 zł — do koszyka

Sięgając po tę książeczkę możemy zapoznać się z kazaniami głoszonymi do ojców redemtorystów zgromadzonych w Tuchowie, w 1998 roku. Więcej...


Rady dla młodych księży

Rady dla młodych księży

ks. Hieronim Kajsiewicz

cena: 8,10 zł — do koszyka

Ten tom jest reedycją wydanych w XIX w. tekstów ks. Hieronima Kajsiewicza, które mogą stanowić przewodnik duchowy dla kapłanów i... Więcej...


Rozmowy z Ojcami Tom 2

Rozmowy z Ojcami Tom 2

Jan Kasjan

cena: 39,00 zł — do koszyka

Kolejny tom Rozmów Jana Kasjana, w znakomitym przekładzie ks. Arkadiusza Noconia, przynosi materiał nie mniej istotny dla zrozumienia dziejów duchowości... Więcej...


Słownik polskich karmelitanek bosych 1612-1914

Słownik polskich karmelitanek bosych 1612-1914

Czesław Gil OCD

cena: 26,70 zł — do koszyka

Słownik zawiera podstawowe informacje o profeskach karmelitańskich od sprowadzenia karmelitanek bosych do Krakowa w 1612 r. do wybuchu I wojny... Więcej...


Słowo Boże i śluby zakonne - obrazy biblijne (1)

Słowo Boże i śluby zakonne - obrazy biblijne (1)

Ubaldo Terrinoni

cena: 22,50 zł — do koszyka

Droga poszukiwań i refleksji nad posłuszeństwem, oparta na obrazie kilku postaci biblijnych: Abraham, Mojżesz, Jonasz, Saul, Maryja, Jezus, setnik... W... Więcej...


Szukając miejsca

Szukając miejsca

ks. Kazimierz Wójtowicz CR

cena: 4,10 zł — do koszyka

Książka zawiera tekst rekolekcji głoszonych dla kleryków Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, w 2004 roku. Więcej...


Szukając wzorów

Szukając wzorów

ks. Kazimierz Wójtowicz CR

cena: 4,10 zł — do koszyka

Książka zawiera tekst rekolekcji głoszonych dla członków Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Stadnikach, w sierpniu 2000 roku. Więcej...