Powrót na poprzednią stronę

Komentarz historyczno - kulturowy do Biblii Hebrajskiej

Komentarz historyczno - kulturowy do Biblii Hebrajskiej

Mark W. Chavalas, Victor H. Matthews, John H. Walton

Tytuł oryginalny: The IVP Bible Background Commentary: Old Testament

Oficyna Wydawnicza VOCATIO Warszawa 2005

ISBN: 83-7146- 205-0
seria: Prymasowska Seria Biblijna
format: 168x235, stron: 980, oprawa: twarda

INDEKS: VOC0271B11138

Cena: 160,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

„Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej” to w polskim piśmiennictwie biblijnym dzieło niezwykle potrzebne i ważne. Znaczący wkład rodzimych specjalistów i przekłady z języków obcych sprawiły, że mamy znaczne osiągnięcia w zgłębianiu i przedstawianiu teologicznego orędzia Pisma Świętego. Brakowało nam jednak kompendium obejmującego rozmaite aspekty historyczno-kulturowego podłoża i zaplecza starotestamentowych ksiąg świętych i temu zapotrzebowaniu wychodzi naprzeciw niniejsza publikacja. Prawidłowe i coraz pełniejsze poznawanie religijnego i teologicznego bogactwa Biblii zależy w dużym stopniu od poprawnej znajomości i uwzględniania realiów, w jakich urzeczywistnił się Boży plan zbawienia.
Układ książki jest tak przejrzysty, że Czytelnicy bez trudu odnajdą niezbędne objaśnienia do tekstu biblijnego, który ich interesuje. Można się domyślać, że „Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej” będzie towarzyszył lekturze wybranych ksiąg i fragmentów biblijnych. Jednak znacznie większe korzyści przyniesie systematyczna lektura Pisma Świętego, połączona ze stałym odwoływaniem się do komentarza zawierającego objaśnienia realiów, o których opowiada tekst święty. Dlatego nie ulega wątpliwości, że niniejsze dzieło ma do spełnienia wielką rolę. Wpisuje się twórczo w nurt podjętego w „Prymasowskiej Serii Biblijnej” wszechstronnego przybliżania Pisma Świętego, pomnażając owoce „odnowy biblijnej”, która po II Soborze Watykańskim i za pontyfikatu Jana Pawła II ma miejsce w Kościele katolickim w Polsce.

Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski
Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Nauki biblijne

Książki / Teologia / Biblistyka

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni