Powrót na poprzednią stronę

Ewangelia według św. Marka (2xCD)

Ewangelia według św. Marka (2xCD)

Studio Nagrań Nazir Gdańsk 2005

Roman Brandstaetter (tłumacz)

INDEKS: NAZ0001A12248

Cena: 28,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Ewangelia jest do słuchania, bo przez prawie czterdzieści lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, tylko tak istniała - jako słowo mówione. Taka jest idea nagrania i wydania na CD ksiąg Nowego Testamentu, w wyjątkowym tłumaczeniu Romana Brandstaettera.
Wyjątkowe są również osoby zaproszone do udziału w tym projekcie.

Są to:
Gustaw Holoubek, Krzysztof Kolberger, Jerzy Kiszkis, Jerzy Zelnik i Jarosław Tyrański.

Ewangelia wg św. Marka. Nagrana jako pierwsza w kolejności, przez znakomitego aktora gdańskiego Teatru Wybrzeże, Jerzego Kiszkisa. Św. Marek, jako słuchacz mów św. Piotra, zachował rytm i żywość mówionego słowa. Zdawał sobie z tego sprawę Roman Brandstaetter tłumacząc ten święty tekst.
Jego tłumaczenie sposobem tzw. kolometrycznym zachowuje podział wersetów na rytmiczne frazy, tak aby się wprost nadawały do recytowania z charakterystycznym żydowskim zaśpiewem.
Ewangelia ta, spisana jako pierwsza, jest w swej istocie jedną dużą katechezą, skierowaną do nowo nawróconych osób.

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Biblia (tłumaczenia)

Multimedia / CD-ROM / Multimedia

Książki / Duszpasterstwo / Ewangelizacja

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni