Powrót na poprzednią stronę

Ewangelia według świętego Jana, Listy (3xCD)

Ewangelia według świętego Jana, Listy (3xCD)

Studio Nagrań Nazir Gdańsk

Roman Brandstaetter (tłumacz), Krzysztof Kolberger (wykonawca)

INDEKS: NAZ0002A13991

Cena: 28,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Najbardziej teologiczna ze wszystkich Ewangelii, ale też i najbardziej dramatyczna. Jezus głoszący swoją jedność z Ojcem od początku popada w konflikt z Judejczykami, którzy wielokrotnie próbują Go zabić. Z drugiej strony są „ci, którzy w Niego uwierzyli”, ale nie są w stanie Go zrozumieć i w końcu Go opuszczają. Przy Nim uczniowie. Zostali, bo jak powiedział Piotr: „do kogo mają odejść?”.

Jezus samotny, niezrozumiały wśród narastającego wokół Jego osoby konfliktu. Tutaj nie ma wątpliwości kim jest Jezus. On sam mówi o sobie : JA JESTEM. Jest Światłem, jest Życiem, jest Bogiem.

Trzy listy świętego Jana są jeszcze „gorące od natchnienia”. Jak zauważył tłumacz: „Trzeba być genialnym pisarzem, aby za pomocą nielicznych i bardzo prostych słów wypowiedzieć najgłębszą, nieskończoną Tajemnicę i … odsłonić jej rąbek”.

Zapis foniczny, który przedstawiamy w wykonaniu znanego polskiego aktora Krzysztofa Kolbergera, jest kierowany zwłaszcza do tych, którzy pomimo różnych doświadczeń, wciąż są spragnieni i głodni miłości.

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Biblia (tłumaczenia)

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni