Powrót na poprzednią stronę

Rzeczy ostateczne człowieka i świata. Eschatologia Kościoła Wschodniego

Rzeczy ostateczne człowieka i świata. Eschatologia Kościoła Wschodniego

Andrzej Sarwa

Wydawnictwo "Ravi" Łódź 2002

ISBN: 83-7229-052-0
format: 143x204, stron: 209, oprawa: miękka

INDEKS: RAV0001B19969

Cena: 29,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Eschatologia jest częścią doktryny religijnej, która odnosi się do rzeczy ostatecznych w perspektywie indywidualnej - pojedynczego człowieka - jak i kosmicznej - całego świata. Zajmuje się więc zagadnieniem sensu śmierci oraz istotą przyszłego życia, a także kwestiami końca dziejów i obrazem nowego świata. Między innymi zawiera doktryny na temat sądu ostatecznego oraz świata pośmiertnego, w którym dusza odbiera nagrodę lub karę.
Przybliżając ujęcie tych zagadnień w doktrynie wschodnich odłamów Kościoła chrześcijańskiego, autor dąży do zachowania maksymalnego obiektywizmu, a swój wywód opiera na obficie przytaczanych tekstach źródłowych. Naszkicowuje również historię rozłamu Kościoła powszechnego i zwraca uwagę na różnice pomiędzy Kościołem wschodnim a rzymsko-katolickim.

Kim jest szatan i skąd się wziął?
Zbawienie człowieka
Śmierć nadzieją ludzkości
W oczekiwaniu zmartwychwstania
Koniec świata
Powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa
Kto będzie sądził żywych i umarłych?
Piekło - śmierć druga
Czy piekło jest wieczne?
Raj - królestwo wiecznego życia i wiecznego szczęścia
Eschatologia koptyjska

 

Kategorie

Książki / Duchowość / Czasy ostateczne

Książki / Religie / Prawosławie

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni