Powrót na poprzednią stronę

Wielcy mówcy Kościoła starożytnego. Antologia

Wielcy mówcy Kościoła starożytnego. Antologia

ks. Edward Staniek

Wydawnictwo UNUM Kraków 2008

ISBN: 978-83-89256-78-2
format: 175x244, stron: 508, oprawa: twarda

INDEKS: UNU0065B20952

Cena: 40,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Pomysł napisania antologii Wielcy mówcy Kościoła starożytnego zrodził się u ks. Edwarda Stańka w miarę, jak sam spotykał się z tekstami kazań Ojców Kościoła i analizował je pod tym kątem, by ustalić możliwie dokładnie treść przekazywanej przez nich nauki, sposób podejścia do Pisma Świętego i Tradycji oraz odkryć możliwie wiele sekretów ich komunikacji z odbiorcami. Jest to zatem owoc jego osobistego spotkania z Ojcami Kościoła jako mistrzami w przepowiadaniu Dobrej Nowiny. Najważniejszym wydarzeniem w tym spotkaniu było odkrycie roli, jaką spełnia w kazaniu osobowość mówcy. Dopiero po spotkaniu z samym kaznodzieją można właściwie odczytać jego teksty przekazane naszym czasom. Oderwanie tekstu od mówcy zamyka tekst i odbiera mu życie. Jeśli słyszymy go z ust kaznodziei, którego znamy, jego teksty stają się żywe. Stąd też w krótkich wstępach autor starał się przynajmniej zasygnalizować najważniejsze rysy osobowości danego Ojca Kościoła.

Odkrycie Augustyna jako klasycznego konwertyty, Ambrożego jako męża stanu, czy też Jana Chryzostoma jako ucznia zakochanego w św. Pawle są wydarzeniami na stałe wpisanymi w życie autora antologii. Ojcowie Kościoła są moimi przyjaciółmi, choć wiem, że daleko mi do tego, bym się ośmielił myśleć, aby oni potraktowali mnie jako swego przyjaciela - pisze we wstępie. - Wystarczy mi, jeśli zaliczą mnie do swoich uczniów.

Dobór tekstów antologii jest subiektywny, a każdy znawca literatury patrystycznej wybrałby najprawdopodobniej inne. Są one podane w całości, bo tylko wówczas można z kaznodziejskiego punktu widzenia właściwie je ocenić.

 

Kategorie

Książki / Kościół Katolicki / Historia Kościoła

Książki / Duszpasterstwo / Homiletyka

Książki / Teologia / Patrystyka

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni