Powrót na poprzednią stronę

O miłości, małżeństwie i rodzinie

O miłości, małżeństwie i rodzinie

Przygotowanie do życia w rodzinie dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

Wydawnictwo ADAM Warszawa 1998

ISBN: 83-86940-64-6
Maria Ryś (opracowanie)
format: 140x202, stron: 312, oprawa: miękka

INDEKS: ADA0037B22687

Cena: 20,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Podręcznik dla uczniów wszystkich rodzajów szkół ponadgimnazjalnych.
Jest pozycją rekomendowaną przez Zespół Opiniodawczo- -Doradczy MEN, powołany do określenia zasad wprowadzenia przedmiotu „wiedza o życiu seksualnym człowieka”. Książka ta jest zalecana uczniom wszystkich typów szkół ponadpodstawowych jako służąca realizacji określonych zadań szkoły: – kształtowania postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych; – uświadomienia roli rodziny w życiu człowieka; – jako pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do wartości nadrzędnych, takich jak: miłość, małżeństwo, rodzina oraz przyjaźń, akceptacja i szacunek w relacjach międzyludzkich; – jako pomoc w kształtowaniu dojrzałości psychoseksualnej, która wiąże się z podejmowaniem dojrzałych i odpowiedzialnych decyzji, właściwym przygotowaniem do przyszłych ról małżeńskich i rodzinnych. Książka ma charakter interdyscyplinarny. Przekazuje wiedzę psychologiczną, medyczną, prawną, dotyczącą płciowości, małżeństwa i rodziny.

 

Kategorie

Książki / Życie chrześcijańskie / Małżeństwo

Dzieci / Do szkoły (Podręczniki) / Pomoce dla uczniów