Powrót na poprzednią stronę

Z Duchem Świętym

Z Duchem Świętym

Konferencje z rekolekcji o Duchu Świętym

kard. Anastasio Alberto Ballestrero

Flos Carmeli Poznań 2009

ISBN: 978-93-61727-68-2
seria: Mistrzowie Karmelu
format: 105x145, stron: 266, oprawa: miękka

INDEKS: FLC0057B24218

Promocja: 21,00 zł 17,50 złdodaję do koszyka

SPIS TREŚCI
1. Na świętej górze
- W towarzystwie Pana
- W Jego radości
- Z Jego Duchem

2. Duch Święty w życiu trynitarnym
- Tajemnica Trójcy Najświętszej
- Więź komunii
- Wierzę w Ducha Świętego

3. Duch Święty w udzielaniu się Boga światu
- W dziele stworzenia
- W dziejach zbawienia
- We wcieleniu Słowa

4. Duch Święty duszą Kościoła
- Duch Święty ożywia Kościół
- Duch Święty wspiera magisterium Kościoła
- Duch Święty udziela Kościołowi mocy owocowania

5. Duch Święty w sercach naszych
- Pierwszy dar dla wierzących
- W komunii Ojca i Syna
- Obecność żywa i działająca
- Żyć z Duchem Świętym

6. Misterium łaski
- Udzielanie życia Bożego
- Zalążek synostwa Bożego
- Uczestniczenie w świętości Boga
- Świadome przeżywanie misterium.

7. Duch Święty fundamentem wiary
- Początek relacji z Bogiem
- Darmowość wiary
- Misterium Chrystusa objęte w doświadczeniu człowieka
- Dynamizm wiary
- Wiara i życie

8. Ożywiciel nadziei
- Dążenie nadziei
- Człowiecze pragnienie Boga
- Radość i udręka nadziei
- Cnota, która przemienia

9. Duch miłości
- Umiłowani w Duchu
- Miłujemy w Duchu
- Ewolucja miłości
- Miłość bratnia
- Boskie braterstwo

10. Dary Ducha Świętego
- Nieodzowność i skutki darów
- Rozum, umiejętność, mądrość
- Dar rady i dar męstwa
- Dar pobożności i dar bojaźni Bożej
- Różnorodność darów

11. Duch Święty duszą modlitwy
- Z modlącym się Jezusem
- Wołanie Ducha
- Osobista droga
- Komunia z Bogiem

12. Inspirator każdej modlitwy
- Święta liturgia
- Modlitwa wspólnotowa
- Modlitwa osobista
- Bezkresne horyzonty

13. Duch Święty i rozwój modlitwy
- Oschłość duchowa
- Modlitwa uproszczona
- Modlitwa wlana i mistyczna

14. Duch Święty w życiu zakonnym
- Charyzmatyczne źródło
- Charyzmat eklezjalny
- Wkorzeniony w "wezwanych"
- Znatchnienia Ducha

15. Duch Święty jako zasada konsekracji
- Konsekrowani w Duchu
- W Chrystusie Jezusie
- Nieustanna nowość
- "Inwestytura" Ducha

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia

Książki / Duchowość / Odnowa w Duchu Świętym

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni