Powrót na poprzednią stronę

Ks. Franciszek Blachnicki – katechetyk i pastoralista

Ks. Franciszek Blachnicki – katechetyk i pastoralista

Księgarnia Św. Jacka Katowice 2009

ISBN: 978-83-7030-685-4
Ks. Roman Buchta (redaktor), ks. Artur Malina (redaktor)
seria: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach
format: 166 x 240, stron: 264, oprawa: miękka

INDEKS: KSJ0350B24440

Cena: 38,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Ksiądz Franciszek Blachnicki znany jest szerszym kręgom kościelnym przede wszystkim jako założyciel „oazy”, czyli Ruchu Światło-Życie, a także jako wszechstronny duszpasterz na różnych odcinkach posługi Kościoła – duszpasterstwo trzeźwości, służby ołtarza, młodzieży i dorosłych. Nie wolno jednak zapominać, że był on także wybitnym naukowcem, a mówiąc bardziej konkretnie teologiem pastoralnym. Działalność pastoralno-naukowa ks. Blachnickiego obejmowała trzy obszary: teologię pastoralną, katechetykę i ruch oazowy. Jego niewątpliwym osiągnięciem było wypracowanie nowej koncepcji katechetyki, uwzględniającej dotychczasowy rozwój myśli katechetycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na inspiracje płynące z dokumentów Soboru Watykańskiego II.
W polskiej powojennej literaturze katechetycznej ks. F. Blachnicki był pierwszym i jedynym autorem, który nie tylko wskazał potrzebę stworzenia spójnej koncepcji katechezy, ale również wypracował jej podstawy i zasady. Wykorzystał osiągnięcia tzw. ruchu odnowy kerygmatycznej w katechezie oraz oparł ją na solidnych podstawach teologicznych poprzez trwałe powiązanie z teologią pastoralną.
W nurt zmierzający do ponownego odkrycia dla polskiej teologii pastoralnej i katechetyki dorobku naukowego ks. Blachnickiego wpisuje się niniejsza pozycja. Jest ona owocem pracy czternastu autorów (pastoralistów, katechetyków, socjologów religii) reprezentujących różne ośrodki teologiczne w Polsce. Zasadniczym zamierzeniem autorów jest próba retrospektywnego spojrzenia na twórczość ks. Blachnickiego, która stanowi świadectwo ponadczasowego postrzegania eklezjalnej rzeczywistości. Jego prace naukowe są bez wątpienia nie tylko źródłem inspiracji, lecz wręcz materiałem źródłowym dla teologii pastoralnej, katechetyki i duszpasterstwa. Proponowane w książce wieloaspektowe spojrzenie na twórczość ks. Blachnickiego jest równocześnie próbą akomodacji jego myśli do uwarunkowań współczesności – czyli „danej godziny” (kairos) Kościoła.
fragment z wstępu

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni