Powrót na poprzednią stronę

ABC katechezy. Lektura Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Dziejów Apostolskich

ABC katechezy. Lektura Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Dziejów Apostolskich

Fabrizio Lodice

Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce 2010

ISBN: 978-83-7442-905-4
format: 145x205, stron: 120, oprawa: miękka

INDEKS: JED1413B29367

Cena: 15,75 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Aby jak najpełniej odkryć sens Pisma Świętego, warto przy jego lekturze sięgać po odpowiednie komentarze. Niniejsza publikacja zawiera najważniejsze informacje o Ewangeliach synoptycznych oraz o opowiedzianej w Dziejach Apostolskich historii pierwotnego Kościoła. Przybliżając główne wątki tych czterech ksiąg, autor uzasadnia, dlaczego znalazły się w kano-nie Pisma Świętego, i podaje cechy charakterystyczne każdej z nich. Udziela wskazówek niezbędnych do pierwszego poważ-nego kontaktu z tekstami biblijnymi i zachęca czytelników, by odważyli się rozpocząć pogłębianie ich znajomości. Jako uzupełnienie poszczególnych tematów przytacza znaczące fragmenty z dzieł Ojców Kościoła, dokumentów kościelnych i prac znanych teologów.

 

Kategorie

Książki / Duszpasterstwo / Katecheza

Dzieci / Do szkoły (Podręczniki) / Pomoce dla nauczycieli