Powrót na poprzednią stronę

Jeśli ziarno pszenicy nie obumrze

Jeśli ziarno pszenicy nie obumrze

Droga krzyżowa w Koloseum. Wielki Piątek 2005

Benedykt XVI - kard. Joseph Ratzinger

Wydawnictwo Sióstr Loretanek Warszawa 2013

ISBN: 978-83-7257-600-2
format: 110x185, stron: 55

INDEKS: LOR0266B35548

Cena: 8,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Dziedzictwo Benedykta XVI jest ogromne: wiele dzieł, w tym trzy encykliki, liczne przemówienia, homilie i listy, w których Ojciec Święty zwracał się w zarówno do osób świeckich, jak i konsekrowanych.

Papież jest również autorem rozważań Drogi krzyżowej Chrystusa, niezwykle cennych w przeżywanym właśnie Roku Wiary. Na początku i na końcu rozważań – co stanowi ich ramę kompozycyjną – Ojciec Święty przywołuje metaforę ziarna, które musi najpierw upaść w ziemię, by wydać plon obity (por. J 12, 24).

Rozważania poruszają swą głębią, a jednocześnie są pełne prostoty i pokory; zaświadczają, że ich Autor jest erudytą, osobą światłą i wykształconą. Ich każde kolejne zdanie – wędrówka od stacji do stacji – sprawia, że zaczynamy czuć się, jakbyśmy byli obecni tam, w Jerozolimie, i wraz z umęczonym, będącym u kresu sił Chrystusem podążali Drogą krzyżową na Golgotę.

Rozważania mogą być pomocne nie tylko dla osób świeckich, np. członków parafialnych wspólnot Żywego Różańca, pragnących jeszcze ściślej jednoczyć się z ukrzyżowanym Chrystusem, ale także dla kapłanów, którzy zechcą ubogacić wielkopostne nabożeństwo drogi krzyżowej odczytaniem fragmentów książki Ojca Świętego.

Nie zapominajmy: „Jeśli ziarno pszenicy nie obumrze… zostanie samo jedno”. Nie pozwólmy na to! – jest to szczególne zadanie dla nas na każdy dzień, nie tylko w Roku Wiary.

 

Kategorie

Książki / Kościół Katolicki / Wielki Post

Książki / Duszpasterstwo / Rozważania

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni

** List apostolski w formie Motu proprio. Porta Fidei
Benedykt XVI w Polsce. Śladami Jana Pawła II
Budujcie na Chrystusie - album
Caritas in veritate
Dar kapłaństwa
Demokracja w Kościele
Deus Caritas Est
Duch liturgii
Duch liturgii
Dyktatura Gender
Encyklika SPE SALVI O nadziei chrześcijańskiej
Encyklika SPE SALVI. O nadziei chrześcijańskiej
Encykliki i adhortacje Benedykta XVI
Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości. Tom 12. Opera omnia
Głód Boga / Poznanie prawdy /Tajemnica wcielenia/ Przyjście Pana (komplet 4 tomów)
Głód Boga. Kazania z Pentling
Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo
Jezus z Nazaretu. Komplet 3 tomów
Jezus z Nazaretu. Od Chrztu w Jordanie do Przemienienia
Jezus z Nazaretu. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania
Jezus z Nazaretu. Tom 6 cz. 1. Opera omnia
Jezus z Nazaretu. Tom 6 cz. 2. Opera omnia
Kościół - znak wśród narodów . Tom 8 cz. 1. Opera omnia
Kościół - znak wśród narodów . Tom 8 cz. 2. Opera omnia
List apostolski Benedykta XVI Porta fidei
List o przyczynach kryzysu w Kościele
Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele. Tom 1. Opera omnia
Mystagogia Benedicti. Adwent
Mystagogia Benedicti. Komplet 2 tomów
Mystagogia Benedicti. Wielki Tydzień
O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Tom 7 cz. 1. Opera omnia
O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Tom 7 cz. 2. Opera omnia
O swoich i do swoich
Ostatnie rozmowy
Ostatnie rozmowy
Panie, naucz nas modlić się
Patrzeć na Chrystusa
Poznanie prawdy. Wykłady papieskie
Przyjście Pana. Rozważania papieskie
Przyszłość wiary. Refleksje teologiczne
Rozpalił płomień wiary
Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury. Tom 2. Opera omnia
Sacramentum Caritatis
Szukajcie tego, co w górze
Tajemnica wcielenia. Nauczanie papieskie
Teologia liturgii. Tom 11. Opera omnia
Uwolnić wolność. Wiara a polityka w trzecim tysiącleciu
Verbum Domini - adhortacja
W rozmowie z czasem. Tom 13 cz. 1. Opera omnia
W rozmowie z czasem. Tom 13 cz. 2. Opera omnia
W rozmowie z czasem. Tom 13 cz. 3. Opera omnia
Wiara w Piśmie i Tradycji. Tom 9 cz. 1. Opera omnia
Wielość religii i jedno Przymierze
Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Tom 4. Opera omnia
Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Z serca błogosławię - Pielgrzymka Apostolska do Polski 2006
Zmartwychwstanie i życie wieczne. Tom 10. Opera omnia
Znak duchowej więzi