Powrót na poprzednią stronę

Literatura i katolicyzm

Literatura i katolicyzm

Konrad Górski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin

ISBN: 83-7363-174-7
seria: Z witrażem. T. 29
format: 143x203, stron: 454, oprawa: miękka

INDEKS: RWK0357B36681

Cena: 14,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Prezentowany wybór prac Konrada Górskiego składa się z trzech części. Pierwsza z nich ukazuje światopogląd autora, a w jego ramach miejsce, jakie przypisywał sztuce, w tym przede wszystkim literaturze, w całokształcie dokonań człowieka. Rozpoznanie takie wydaje się niezbędne, dla zrozumienia wypowiedzi poświęconych literaturze. [...] Część druga wyboru prezentuje te z prac Górskiego, w których najsilniej zaznaczyła się relacja między literaturą a religią. Po raz kolejny podziwiać możemy rozległość horyzontów badawczych autora, obejmujących swymi zainteresowaniami całość literatury polskiej. [...] Ostatnia część niniejszej publikacji zawiera pięć recenzji. Kryterium decydującym o ich przypomnieniu była obecność problematyki wyznaczającej główny temat książki. (ze Wstępu)

SPIS TREŚCI

Wstęp. Literatura w przestrzeni religii (Agnieszka Bielak)
I 1. Rola pisarza katolickiego w dobie współczesnej
2. Między lukrecją i kadenizmem
3. W obronie powieści katolickiej
4. O charakter współczesnej elity katolickiej
5. Dążenia utopistów a chrześcijański realizm
6. Nacjonalizm a katolicyzm
7. O racjonalnych i irracjonalnych pierwiastkach w akcie wiary
8. O pierwiastkach sprzecznych z katolicyzmem w kulturze polskiej

II 9. Ewolucja poglądów religijnych Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
10. Antoni Malczewski z perspektywy dnia dzisiejszego
11. Racjonalizm i mistyka w Improwizacji Konrada
12. Przezwyciężenie prometeizmu w Dziadach
13. „Z mego życia poemat dla Boga"
14. Katastrofizm Nie-Boskiej komedii
15. Religijność Kasprowicza
16. Żeromski i katolicyzm
17. Francois Mauriac. Studium literackie
18. O pismach religijno-filozoficznych Karola Ludwika Konińskiego

III 19. Beatitm scelus
20. Lord Jim Conrada
21. Zofia Starowieyska-Morstinowa. Kabała historii
22. Noc Huberta
23. O Alchemii słowa Jana Parandowskiego

Nota edytorska
Indeks

 

Kategorie

Książki / Promocja / za 10 zł