Powrót na poprzednią stronę

Pryscylianizm. Teologia i historia

Pryscylianizm. Teologia i historia

ks. Krzysztof Sordyl

Wydawnictwo WAM Kraków 2015

ISBN: 978-83-277-1013-0
seria: Myśl teologiczna
format: 156x232, stron: 428, oprawa: miękka

INDEKS: WAM4056B41489

Cena: 59,90 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Książka przedstawia doktrynę pryscyliańską, ukazuje jej ortodoksyjny i heterodoksyjny wymiar z uwzględnieniem kontekstu filologicznego, historyczno-politycznego, religijnego i historiograficznego. Pominięcie tych wymiarów w analizie nauki pryscyliańskiej, zdaniem autora rozprawy, prowadzi do jej uproszczenia, wedle podziału, że jest ona albo ortodoksyjna, albo heretycka, do uniewinnienia lub potępienia Pryscyliana i jego zwolenników.

Mimo wielu szczegółowo opracowanych wątków doktryny pryscyliańskiej, w opublikowanych dotychczas analizach naukowych nie ma refleksji, która próbowałaby podjąć ten temat bez przyjęcia a priori określonej perspektywy - pryscyliańskiej lub antypryscyliańskiej. Okazuje się, że podjęcie studium doktryny pryscyliańskiej nawet tylko z teologicznego punktu widzenia nie może zostać zrealizowane bez badania interdyscyplinarnego, to znaczy z uwzględnieniem różnorodnego kontekstu.

Monografia ks. Krzysztofa Sordyla próbuje wziąć pod uwagę powyższy aspekt poruszanego zagadnienia. Przedstawia teologię i praktyki życia grup pryscyliańskich w zestawieniu z różnymi postawami światopoglądowymi starożytności, co wydaje się ważne dla współczesnej teologii, a także z perspektywy obecności człowieka we wspólnocie Kościoła.

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia