Powrót na poprzednią stronę

W ramionach Ojca. Bóg umacnia mnie - metodyczny na IV etap edukacyjny

W ramionach Ojca. Bóg umacnia mnie - metodyczny na IV etap edukacyjny

Wydawnictwo Gaudentinum Gniezno

ISBN: 978-83-61311-21-8
Aleksandra Kielar (redaktor)
format: 155x230, stron: 230, oprawa: miękka

INDEKS: GAU0038B04177

Cena: 33,60 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Czwarta, ostatnia część podręcznika metodycznego do serii W ramionach Ojca. Podręcznik skierowany jest do katechetów uczących młodzież z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną na IV etapie edukacyjnym, tj. w oddziałach przysposabiających do pracy. Podręcznik zawiera 66 scenariuszy, których tematy i treści skorelowane są z programem nauczania religii.
W zasadniczej szkole zawodowej jednym z podstawowych celów edukacji religijnej jest kształtowanie w wychowankach umiejętności odnoszenia słowa Bożego do swojego życia i przez to przygotowanie ich do w miarę samodzielnych, właściwych wyborów, jak również odnajdywania swojego miejsca w Kościele i społeczności lokalnej.
Zgodnie z intencją Autorek zaproponowane do programu scenariusze mają jedynie służyć pomocą, być źródłem pomysłów oraz wyzwalać własną twórczość nauczyciela. Podobnie zamieszczone w scenariuszach „cele operacyjne” mają charakter jedynie orientacyjny – każdy katecheta powinien dostosować je do możliwości psychofizycznych konkretnych uczniów, z konkretnych zespołów edukacyjno-terapeutycznych. Za wzorem poprzednich części, tak i do tego podręcznika dołączona została propozycja oceny opisowej, tym razem na IV etap edukacyjny. Katecheci mogą skorzystać z niej przy wystawianiu oceny okresowej i rocznej.

 

Kategorie

Dzieci / Do szkoły (Podręczniki) / Katecheza Niepełnosprawnych

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni