Powrót na poprzednią stronę

ABC wiary spotkania z Biblią cz. I (CD-mp3)

ABC wiary spotkania z Biblią cz. I (CD-mp3)

ks. Zbigniew Skuza

Wydawnictwo SPES Łomża 2017

INDEKS: SPE0060B46664

Cena: 14,90 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Audiobook jest zapisem rozmów o Biblii, które od 2011 roku w audycji „ABC Wiary spotkania z Biblią” z ks. Zbigniewem Skuzą prowadzi Joanna Ekstowicz. W 2013 roku zrodził się pomysł, aby w tych rozmowach podjąć temat proroków. I od tego czasu, w każdy poniedziałek, autorzy starają się przedstawiać słuchaczom kolejnych biblijnych proroków oraz ich teksty.

Obecna płyta jest zapisem pierwszych audycji z tego cyklu.

Mamy nadzieję, że zebranie nagranych audycji przybliży słuchaczom temat proroctw zawartych w Piśmie Świętym dowodząc, że Słowo Boże jest nadal żywe a proroctwa nadal aktualne.

 

Kategorie

Multimedia / DVD / Audiobook