Powrót na poprzednią stronę

Ewangelia Marka w komentarzu Teofylakta

Ewangelia Marka w komentarzu Teofylakta

Monika Julia Czarnuch

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2018

oprawa: twarda

INDEKS: BIB0751B48781

Cena: 36,00 złdodaję do koszyka

Wyjaśnienie do Ewangelii Marka napisane na przełomie XI i XII wieku przez Teofylakta – bizantyjskiego arcybiskupa Ochrydy – jest pierwszym zachowanym greckim (a więc odpowiadającym językowi oryginału) komentarzem do całości dzieła Markowego. Na taki komentarz wspomniana Ewangelia z różnych względów czekać musiała ponad tysiąc lat. Podejmując badania nad wspomnianym tekstem Teofylakta, autorka – dr Monika Czarnuch – stawia sobie za cel zbadanie wartości Wyjaśnień, poznanie motywacji zajęcia się przez bizantyjskiego duchownego niekomentowaną wcześniej Ewangelią oraz porównanie jego komentarza z interpretacjami niektórych perykop Ewangelii Markowej obecnymi u wcześniejszych autorów.

 

Kategorie

Książki / Teologia / Teologia