Powrót na poprzednią stronę

Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w latach 1945-1989

Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w latach 1945-1989

Jadwiga Monika Kupczewska SłSNJ

Towarzystwo Naukowe KUL Lublin 2019

ISBN: 9788373068469
format: 165x240, stron: 852, oprawa: twarda

INDEKS: TNK0253B52067

Cena: 136,00 złdodaję do koszyka

„Wraz z przemianami ustrojowymi zapoczątkowanymi obradami Okrągłego Sto­łu i wyborami parlamentarnymi w 1989 r. zaistniała potrzeba dokumentowania i opisywania powojennych dziejów Polski, wydarzeń historycznych, procesów społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Wśród badaczy pojawiła się całkiem niemała grupa zajmująca się dziejami Kościoła katolickie­go na ziemiach polskich po 1945 r. [...]. W nurt tychże badań wpisuje się opracowanie s. Moniki Kupczewskiej poświęco­ne dziejom Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w latach 1945-1989. Wieloletnie zmagania się z przebadaniem zasobów licznych archiwów pań­stwowych i kościelnych, w tym zakonnych, przebadanie publikacji, które ukazały się drukiem, usystematyzo­wanie i rozwiązanie problemów badawczych zaowo­cowały ostatecznie obszerną rozprawą naukową [...]. Dzięki przyjętej metodzie historyczno-porównawczej, tworzeniu uogólnień i ustalaniu związków przyczynowo-skutkowych Autorka przygotowała dysertację o profilu syntetycznym i niezwykle bogatą w treści poznawcze. Niekwestionowanym bogactwem dysertacji, oprócz walorów naukowych, historycznych i poznawczych jest znaczna ilość zamiesz­czonych w przypisach biogramów sióstr sercanek [...]”.

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Józefa Mareckiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

Kategorie

Książki / Kościół Katolicki / Historia Kościoła