Powrót na poprzednią stronę

Kwadrans troski o relacje (3 kasety)

Kwadrans troski o relacje (3 kasety)

o. Krzysztof Osuch SJ

INIGO Warszawa 2001

INDEKS: INI0456A08137

Cena: 22,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Kaseta 1

Konferencja 1
Strona A
RACHUNEK SUMIENIA SZCZEGÓŁOWY I CODZIENNY
1. Życiowy i biblijny kontekst
2. Przebieg rachunku sumienia szczegółowego
3. Czy go praktykować?
4. Jak to działa? Specyfika i motywacja.
5. Jego przedmiot, zakres i czas trwania

Konferencja 2
Strona B
I. Dziękować Bogu Panu naszemu za o otrzymane dobrodziejstwa
1. Wstęp
2. Dziękować Bogu Panu naszemu za o otrzymane dobrodziejstwa.
3. Naprowadzające pytania
4. Ścieżki do „miejsc widokowych”
5. Kilka rad
6. Dobrać sobie dobre okulary

Kaseta 2

Konferencja 3
Strona A
II. Prosić o łaskę poznania grzechów i porzucenia ich 1. Słowo Boże przestrzega nas i zachęca
2. Przeciwstawić się mentalności świata
3. Prosić o moc do zerwania z grzechem
4. Nie przestawajmy prosi
5. Wierność wobec oryginału

Konferencja 4
Strona B
III. Żądać od duszy swojej zdania sprawy
1. Trzy rodzaje myśli i trzej różnie myślący
2. „Żądać zdania sprawy”
3. W blasku Miłości widać grzeszne myśli, słowa i czyny
4. Sumienie gani nas i pochwala
5. Słowo Boże odsłania grzeszność
6. Motywy i intencje
7. Pomocność pytań
8. Zestaw pytań

Kaseta 3

Konferencja 5
Strona A
IV. Prosić Pana Boga naszego o przebaczenie win
1. Zasadnicza trudność
2. Odpowiadam za moje czyny
3. Grzech demaskowany przez Słowo Boga
4. Miłosierna Miłość Boga

Konferencja 6
Strona B
V. Postanowić poprawę przy jego łasce

 

Kategorie

Książki / Duszpasterstwo / Rekolekcje

Multimedia / Rekolekcje i inne na CD / MC-Rekolekcje

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni