DiG

Liczba tytułów: 17, strona 1 z 1


Doradztwo — poradnictwo — wsparcie

Doradztwo — poradnictwo — wsparcie

cena: 69,00 zł — do koszyka

Współczesna medycyna kliniczna, analizując psychologiczne i pedagogiczne aspekty choroby, kładzie podstawowy nacisk na wytworzenie u osób chorych przewlekle, u których... Więcej...


Weksylologia polska

Weksylologia polska

Jan Ptak

cena: 69,00 zł — do koszyka

Weksylologia jest stosunkowo młodą dyscypliną naukową, uważaną powszechnie za tzw. naukę pomocniczą historii. Przedmiotem jej badań jest chorągiew, przedmiot złożony... Więcej...


Miszna Naszim Kobiety

Miszna Naszim Kobiety

cena: 70,00 zł — do koszyka

Publikacja jest częścią ogólniejszego planu obejmującego pierwsze polskie opracowanie naukowe całej Miszny, zawierające pierwszy polski przekład z oryginału tego istotnego... Więcej...


Zygmunt Szczęsny Felińsk - pisarz i człowiek

Zygmunt Szczęsny Felińsk - pisarz i człowiek

Marcin Cybulski

cena: 63,00 zł — do koszyka

Zygmunt Szczęsny Feliński (1822–1895), arcybiskup metropolita warszawski w latach 1862–1863, zapisał się w historii Polski oraz myśli Kościoła zachodniego przede... Więcej...


Kościoły chrześcijańskie na Podolu

Kościoły chrześcijańskie na Podolu

cena: 52,50 zł — do koszyka

Książka Kościoły chrześcijańskie na Podolu ukazuje organizację kościelną i życie religijne w tej krainie od XIV w. do 1793 r., ... Więcej...


Sacrum pogańskie - Sacrum chrześcijańskie

Sacrum pogańskie - Sacrum chrześcijańskie

cena: 52,50 zł — do koszyka

Tom zbiera zmodyfikowane wersje referatów wygłoszonych na konferencji naukowej zorganizowanej w 2007 roku w klasztorze na Św. Krzyżu. Prace koncentrują... Więcej...


Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (papieża Piusa II)

Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (papieża Piusa II)

Rafał Ojrzyński

cena: 42,00 zł — do koszyka

Książka, poświęcona jest stosunkowi Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (1405-1464), jednego z największych włoskich humanistów, a od 1458 r. papieża Piusa II, ... Więcej...


Kaznodziejstwo średniowieczne

Kaznodziejstwo średniowieczne

cena: 42,00 zł — do koszyka

Zasadniczym przesłaniem monografii jest dyskusja nad wybranymi tematami homiletyki średniowiecznej w warsztatowym ujęciu, przedstawienie potrzeb edytorskich, inwentaryzatorskich i atrybucyjnych, w... Więcej...


Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej. Część II + CD

Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej. Część II + CD

cena: 42,00 zł — do koszyka

Rekomendujemy PT Czytelnikom książkę, będącą drugim tomem serii wydawniczej „Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej”. Od czasu rozpoczęcia prac terenowych... Więcej...


Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae

Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae

Krzysztof Bracha

cena: 42,00 zł — do koszyka

Książka przedstawia powstałe w I poł. XV w. krakowskie orzeczenia kazuistycze: Casus pulchri de vitandis erroribus concientiae purae. Jest to źródło, ... Więcej...


Działalność publiczna biskupa wrocławskiego Andrzeja Zebrzydowskiego w latach 1546-1551

Działalność publiczna biskupa wrocławskiego Andrzeja Zebrzydowskiego w latach 1546-1551

Jolanta Choińska-Mika

cena: 42,00 zł — do koszyka

Pięć lat spędzonych przez Andrzeja Zebrzydowskiego (1496-1560) na stolicy biskupiej we Włocławku stanowiło w jego życiu okres kluczowy. Czas ten, ... Więcej...


Per mulierem. Kobieta w dawnej Polsce - w średniowieczu i w dobie staropolskiej

Per mulierem. Kobieta w dawnej Polsce - w średniowieczu i w dobie staropolskiej

cena: 63,00 zł — do koszyka

Niniejszy tom, w którym znalazły się aż 32 artykuły, stanowi pokłosie sesji naukowej „Per mulierem... Kobieta w dawnej Polsce”, która... Więcej...


Ludność żydowska w Warszawie w latach 1939-1943

Ludność żydowska w Warszawie w latach 1939-1943

cena: 60,00 zł — do koszyka

Pierwszy tak obszerny zbiór dokumentów, wytworzonych przez powstałą na polecenie Niemców Radę Żydowską (Judenrat), z przewodniczącym Adamem Czerniakowem na czele, ... Więcej...


Historia społeczna późnego średniowiecza

Historia społeczna późnego średniowiecza

cena: 60,00 zł — do koszyka

Nowe spojrzenie na najważniejsze aspekty społeczeństwa średniowiecznej Polski zaprezentowane przez badaczy z całej Polski oraz Litwy i Niemiec. Próba odpowiedzi... Więcej...


Podróże edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego

Podróże edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego

Anna Markiewicz

cena: 48,00 zł — do koszyka

Zasadniczym tematem prezentowanej książki są zagraniczne podróże edukacyjne - grand tour - podejmowane w latach 80. i 90. XVII wieku... Więcej...


Kultura pogranicza wschodniego

Kultura pogranicza wschodniego

cena: 59,00 zł — do koszyka

Kompendium poświęcone sprawom kultury, sztuki, nauki i literatury wschodniego pogranicza dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i II Rzeczypospolitej (do roku 1939), ... Więcej...


Religijność chrześcijan obrządku wschodniego na pograniczu polsko-ukraińskim

Religijność chrześcijan obrządku wschodniego na pograniczu polsko-ukraińskim

cena: 30,00 zł — do koszyka

Książka zawiera szeroko rozumiane praktyki religijne i ich lokalną interpretacje "od wewnątrz" kultury badanej poddano konfrontacji z modelem religijności ludowej... Więcej...