sw. Wojciech

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „sw. Wojciech” (liczba wybranych pozycji: 37, strona 1 z 2).


Atlas Biblijny do klas 4 - 6

Atlas Biblijny do klas 4 - 6

cena: 14,90 zł — do koszyka

Atlas biblijny jest ważnym elementem umożliwiającym uczniom klas IV-VI zapoznanie się z czasami starożytnymi. Obok map fizycznych i politycznych znajdują... Więcej...


Jestem chrześcijaninem - poradnik metodyczny do religii w klasie czwartej szkoły podstawowej

Jestem chrześcijaninem - poradnik metodyczny do religii w klasie czwartej szkoły podstawowej

cena: 29,00 zł — do koszyka

Numer zatwierdzenia podręcznika: AZ-21-01/10-PO-1/11 Numer programu: AZ-2-01/10 Przyjęty układ i zakres treści nauczania stanowi kontynuację formacji religijno-moralnej podjętej w klasach nauczania początkowego. ... Więcej...


Kochamy Boga - metodyczny dla dzieci 5-letnich

Kochamy Boga - metodyczny dla dzieci 5-letnich

cena: 34,50 zł — do koszyka

Opracowując materiał katechetyczny dla dziecka przedszkolnego, autorzy stawiali sobie dwa zasadnicze cele: - poprzez wykorzystanie informacji z psychologii rozwojowej pomóc... Więcej...


Kochamy Boga - podręcznik dla dzieci 5-letnich

Kochamy Boga - podręcznik dla dzieci 5-letnich

cena: 18,90 zł — do koszyka

Opracowując materiał katechetyczny dla dziecka przedszkolnego autorzy stawiali sobie dwa zasadnicze cele: - poprzez wykorzystanie informacji z psychologii rozwojowej pomóc... Więcej...


Kochamy Pana Jezusa - karty pracy dla drugiej klasy szkoły podstawowej

Kochamy Pana Jezusa - karty pracy dla drugiej klasy szkoły podstawowej

cena: 14,00 zł — do koszyka

Podręcznik dostępny na nowy rok szkolny 2012/13 Numer programu: AZ-1-01/10 (z dnia 09.06.2010r.) Więcej...


Kochamy Pana Jezusa - podręcznik do drugiej klasy szkoły podstawowej

Kochamy Pana Jezusa - podręcznik do drugiej klasy szkoły podstawowej

cena: 18,00 zł — do koszyka

Podręcznik dostępny na nowy rok szkolny 2012/13 Numer programu: AZ-1-01/10 (z dnia 09.06.2010r.) Wykorzystanie innowacyjnych środków dydaktycznych pomoże w dotarciu do uczniów... Więcej...Moje miejsce w Kościele - karty pracy do pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej

Moje miejsce w Kościele - karty pracy do pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej

cena: 16,00 zł — do koszyka

Wiodąca koncepcja zadań umieszczonych w kartach pracy współgra z wymaganiami zalecanymi w programie nauki religii. Ćwiczenia w nich zawarte korespondują... Więcej...


Moje miejsce w Kościele - poradnik metodyczny do religii w pierwszej klasie szkół ponadgimnazjalnych

Moje miejsce w Kościele - poradnik metodyczny do religii w pierwszej klasie szkół ponadgimnazjalnych

cena: 25,00 zł — do koszyka

Numer zatwierdzenia podręcznika: AZ-41-01/10-PO-1/11 Numer programu: AZ-4-01/10 Książka zawiera 56 jednostek lekcyjnych ujętych w 6 działach. Scenariusze jednostek lekcyjnych zostały tak... Więcej...


Moje miejsce w świecie - karty pracy dla drugiej klasy szkół ponadgimnazjalnych

Moje miejsce w świecie - karty pracy dla drugiej klasy szkół ponadgimnazjalnych

cena: 16,00 zł — do koszyka

Numer programu: AZ-4-01/10 (z dnia 09.06.2010r.) Koncepcja zadań umieszczonych w kartach pracy koresponduje z wymaganiami edukacyjnymi określonymi w programie nauki religii. ... Więcej...


Moje miejsce w świecie - podręcznik do nauki dla drugiej klasy szkół ponadgimnazjalnych

Moje miejsce w świecie - podręcznik do nauki dla drugiej klasy szkół ponadgimnazjalnych

cena: 19,00 zł — do koszyka

Program nauczania religii w klasie II to kontynuacja programu poznanego w poprzednim roku nauki. Podzielony jest na 5 działów i zawiera... Więcej...


Moje miejsce w świecie - poradnik metodyczny

Moje miejsce w świecie - poradnik metodyczny

cena: 29,00 zł — do koszyka

Numer programu: AZ-4-01/10 (z dnia: 09.06.2010r.) Numer podręcznika: dostępny po zatwierdzeniu Więcej...


Powołani przez Boga Ojca - metodyczny do 4 klasy

Powołani przez Boga Ojca - metodyczny do 4 klasy

cena: 19,90 zł — do koszyka

Przedstawione scenariusze lekcji są propozycją autorów i z pewnością nie jedynym rozwiązaniem metodycznym danego tematu. Najistotniejszy element stanowią zoperacjonalizowane cele... Więcej...


Przychodzimy do Pana Boga - podręcznik dla dzieci 6-letnich

Przychodzimy do Pana Boga - podręcznik dla dzieci 6-letnich

cena: 15,90 zł — do koszyka

Nowy podręcznik dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej przygotowany do ogólnopolskiego programu katechetycznego, zatwierdzony na czas nieokreślony przez Komisję Wychowania Katolickiego... Więcej...


Przyjmujemy Pana Jezusa - podręcznik do 3 klasy

Przyjmujemy Pana Jezusa - podręcznik do 3 klasy

cena: 19,00 zł — do koszyka

Data zatwierdzenia podręcznika: 13 maja 2013 r. Numer programu: AZ-4-01/10 (z dnia: 09.06.2010r.) Numer podręcznika: AZ-13-01/10-PO-1/13 Zasadniczym celem nauczania religii w klasie trzeciej... Więcej...


Przyjmujemy Pana Jezusa. Karty pracy dla ucznia do III klasy szkoły podstawowej

Przyjmujemy Pana Jezusa. Karty pracy dla ucznia do III klasy szkoły podstawowej

cena: 14,00 zł — do koszyka

Numer programu: AZ-4-01/10 (z dnia: 09.06.2010r.) Numer podręcznika: AZ-13-01/10-PO-1/13 Karty pracy są uzupełnieniem tematów lekcji zawartych w podręczniku. W atrakcyjny sposób prowadzą... Więcej...


Słowo Boga jest blisko Ciebie - karty pracy do 1 klasy

Słowo Boga jest blisko Ciebie - karty pracy do 1 klasy

cena: 5,00 zł — do koszyka

Karty pracy: - prezentują treści w atrakcyjny sposób - napisane komunikatywnym językiem - wymagania dostosowane do możliwości ucznia - umożliwiają... Więcej...


Słowo Boga jest blisko Ciebie - podręcznik do 1 klasy

Słowo Boga jest blisko Ciebie - podręcznik do 1 klasy

cena: 19,90 zł — do koszyka

Część pakietu edukacyjnego. Podręcznik dla ucznia przygotowany zgodnie z nową "Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce" został zatwierdzony na... Więcej...


Świadek Chrystusa w Kościele - karty pracy do 1 klasy

Świadek Chrystusa w Kościele - karty pracy do 1 klasy

Danuta Jackowiak, ks. Jan Szpet

cena: 19,90 zł — do koszyka

Karty pracy do I klasy Szkoły Ponadgimnazjalnej systematyzują zakres wiadomości, inspirują do kreatywnego myślenia, porządkują i utrwalają wiedzę. Pomagają w... Więcej...


Świadek Chrystusa w rodzinie - karta pracy 3 kl. LO i 4 Tech.

Świadek Chrystusa w rodzinie - karta pracy 3 kl. LO i 4 Tech.

cena: 19,90 zł — do koszyka

Karty pracy do III klasy Szkoły Ponadgimnazjalnej systematyzują zakres wiadomości, inspirują do kreatywnego myślenia, porządkują i utrwalają wiedzę. Pomagają w... Więcej...


Świadek Chrystusa w rodzinie - podręcznik do 3 klasy

Świadek Chrystusa w rodzinie - podręcznik do 3 klasy

cena: 19,90 zł — do koszyka

Prezentowany podręcznik jest ostatnim z materiałów dydaktycznych dla klas ponadgimnazjalnych. Tematyka poruszana w klasie trzeciej ma zainspirować ucznia do... Więcej...


Świadek Chrystusa w świecie - karta pracy kl. 2 LO i 3 Tech.

Świadek Chrystusa w świecie - karta pracy kl. 2 LO i 3 Tech.

cena: 19,90 zł — do koszyka

Karty pracy do II klasy Szkoły Ponadgimnazjalnej systematyzują zakres wiadomości, inspirują do kreatywnego myślenia, porządkują i utrwalają wiedzę. Pomagają w... Więcej...


Świadek Chrystusa w świecie - podręcznik do 2 klasy

Świadek Chrystusa w świecie - podręcznik do 2 klasy

cena: 19,90 zł — do koszyka

Treści programowe w kl. II ponadgimnazjalnej są logiczną kontynuacją programu nauczania w kl. I. Uczeń kończąc kl. I wie: -jakie jest... Więcej...


Umiłowani w Jezusie Chrystusie - karty pracy do 5 klasy

Umiłowani w Jezusie Chrystusie - karty pracy do 5 klasy

cena: 18,90 zł — do koszyka

Tematy w kartach pracy ułożone są analogicznie do podręcznika. Zaproponowane ćwiczenia służą utrwaleniu przerobionego materiału. Dostosowane są do możliwości percepcyjnych... Więcej...


Umiłowani w Jezusie Chrystusie - p. metodyczny do 5 klasy

Umiłowani w Jezusie Chrystusie - p. metodyczny do 5 klasy

cena: 19,90 zł — do koszyka

Przewodnik metodyczny dla 5 klasy szkoły podstawowej w formie wkładu do segregatora wraz z płytą CD zawierającą 21 utworów religijnych... Więcej...