Fundacja LEGATIO

Liczba tytułów: 23, strona 1 z 1


Kilka słów o Psalmie 23

Kilka słów o Psalmie 23

Wiesław Kamyszek

cena: 10,00 zł — do koszyka

Czas, w którym przyszło nam żyć jest trudny i niezwykle dynamiczny. Wszystko wokół się zmienia. Pęd codzienności odciska piętno na... Więcej...


Wielkie Doktryny - Kościół i Czasy Ostateczne

Wielkie Doktryny - Kościół i Czasy Ostateczne

Martyn Lloyd - Jones

cena: 19,00 zł — do koszyka

Obecnie przechodzimy do nowej części; nowej w tym znaczeniu, że dokonujemy pewnych rozróżnień ze względu na wygodę naszego rozważania, ale... Więcej...


Rozmyślania nad Ewangelią Mateusza

Rozmyślania nad Ewangelią Mateusza

John Charles Ryle

cena: 17,40 zł — do koszyka

Przede wszystkim przyświeca mi nadzieja, że praca ta okaże się przydatna dla rodzinnych modlitw. Ilość prac nadających się do tego... Więcej...


Pojednanie i usprawiedliwienie

Pojednanie i usprawiedliwienie

Martyn Lloyd - Jones

cena: 21,00 zł — do koszyka

Co oznacza usprawiedliwienie z wiary? Wraz z postępem naszej szczegółowej ekspozycji, odpowiedź stopniowo będzie stawała się jaśniejsza; musimy jednak zacząć... Więcej...


Autentyczne chrześcijaństwo

Autentyczne chrześcijaństwo

Martyn Lloyd - Jones

cena: 26,00 zł — do koszyka

Od wydawcy: Wówczas Szczepan powstał i rozpoczął: "Mężowie bracia i ojcowie, słuchajcie! Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był... Więcej...


Kim jest ewangelikalny chrześcijanin?

Kim jest ewangelikalny chrześcijanin?

Martyn Lloyd - Jones

cena: 10,99 zł — do koszyka

...Podkreślam tutaj subtelność zachodzących zmian. Podobnie jak kiedyś, tak i dzisiaj. Niektórzy ludzie jednak powiadają: "Ależ pan przesadza; ci ludzie... Więcej...


Tajemnicze drogi

Tajemnicze drogi

David Kingdon

cena: 11,00 zł — do koszyka

Wierzę, że życie Józefa zostało zapisane w Piśmie Świętym po to, abyśmy lepiej zrozumieli, w jaki sposób działa Boża opatrzność. ... Więcej...


Cierpliwość nadziei - I, II Tesaloniczan

Cierpliwość nadziei - I, II Tesaloniczan

J. Philip Arthur

cena: 11,00 zł — do koszyka

Ewangelia ma moc, z którą należy się liczyć; ona jest dynamiczna. Częściowo uzasadnia to użycie przez Pawła czasownika "doszła" w... Więcej...


Pewność Zbawienia - List do Rzymian 5

Pewność Zbawienia - List do Rzymian 5

Martyn Lloyd - Jones

cena: 25,50 zł — do koszyka

Podkreślam, że zawsze występuje element pewności wiary, ale nie chodzi mi o to, że ta pewność jest zawsze zupełna. W... Więcej...


Nasze stanowisko - Przesłanie Listów św. Jana

Nasze stanowisko - Przesłanie Listów św. Jana

Peter Barnes

cena: 16,90 zł — do koszyka

W porównaniu z innymi listami Nowego Testamentu, 1 List św. Jana przypomina list okólny lub traktat (podobnie jak List do... Więcej...


Księga Jozuego - niezawodne słowa

Księga Jozuego - niezawodne słowa

Dale Ralph Davis

cena: 21,90 zł — do koszyka

Księga Jozuego - niezawodne słowa Więcej...


Na pustkowiu

Na pustkowiu

Marta Jucewicz, Gordon J. Keddie

cena: 15,60 zł — do koszyka

Jak często słyszysz kaznodzieję wygłaszającego kazanie w oparciu o tekst z 4 Mojżeszowej? Czy kiedykolwiek słyszałeś kazanie oparte na tej... Więcej...


Nadciąga burza - Księga Joba

Nadciąga burza - Księga Joba

Derek Thomas

cena: 14,90 zł — do koszyka

Księga Joba jest historią człowieka, którego życie w ciągu kilku krótkich dni zmieniło się dramatycznie. Ona dotyczy problemu cierpienia, ale... Więcej...


Naprawa egocentrycznego Kościoła – List do Tytusa

Naprawa egocentrycznego Kościoła – List do Tytusa

John Benton

cena: 11,00 zł — do koszyka

Najbardziej sugestywnym obrazem współczesnego świata jest targowisko. Dla wielu ludzi porównanie to w najlepszy sposób oddaje sposób funkcjonowania świata i... Więcej...


Przestudiujmy Ewangelię według Marka

Przestudiujmy Ewangelię według Marka

Sinclair B. Ferguson

cena: 16,20 zł — do koszyka

Kiedy dwa tysiące lat temu Jan Marek pisał swoją "dobrą nowinę" o Jezusie, jego ewangelia była zupełnie nowym rodzajem książki. ... Więcej...


Przestudiujmy list do Hebrajczyków

Przestudiujmy list do Hebrajczyków

Hywel R Jones

cena: 13,60 zł — do koszyka

Jezus Chrystus, który zawsze pozostaje "ten sam", ma więc być głównym celem wytrwałej ufności chrześcijan. Niezrównany apostoł i arcykapłan już... Więcej...


Rozmyślania nad Ewangelią Łukasza 1

Rozmyślania nad Ewangelią Łukasza 1

John Charles Ryle

cena: 18,50 zł — do koszyka

Ewangelia św. Łukasza, którą właśnie zaczynamy rozważać, zawiera wiele cennych rzeczy, które nie zostały zapisane w pozostałych trzech Ewangeliach. Należą... Więcej...


Rozmyślania nad Ewangelią Łukasza 2

Rozmyślania nad Ewangelią Łukasza 2

John Charles Ryle

cena: 23,10 zł — do koszyka

Ewangelia św. Łukasza, którą właśnie zaczynamy rozważać, zawiera wiele cennych rzeczy, które nie zostały zapisane w pozostałych trzech Ewangeliach. Należą... Więcej...


Rozmyślania nad Ewangelią Marka

Rozmyślania nad Ewangelią Marka

John Charles Ryle

cena: 17,40 zł — do koszyka

Ewangelia świętego Marka, którą właśnie zaczynamy rozważać, jest pod pewnymi względami niepodobna do pozostałych trzech Ewangelii. Nie mówi nam nic... Więcej...


Skarbiec cudów w życiu przyjaciół

Skarbiec cudów w życiu przyjaciół

O. P. Robertson

cena: 9,00 zł — do koszyka

Lecz cóż te zarazy mają wspólnego z Bożym zamiarem? Joel mówi o tym dokładnie. Właśnie Bóg jest tym, kto rozkazał... Więcej...


Więcej niż zwycięzcy - Interpretacja Objawienia

Więcej niż zwycięzcy - Interpretacja Objawienia

William Hendriksen

cena: 24,50 zł — do koszyka

W swojej formie, symbolice, zamierzeniu i znaczeniu księga Objawienia jest piękna ponad wyraz. Gdzie, w całej literaturze, znajdujemy cokolwiek, co... Więcej...


Przestudiujmy II list do Koryntian

Przestudiujmy II list do Koryntian

Derek Prince

cena: 11,50 zł — do koszyka

Nie widzimy naszego domu w niebie. Nie widzimy naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Nie widzimy chwały, która jest przed nami. Jednak... Więcej...


Przestudiujmy list do Filipian

Przestudiujmy list do Filipian

Sinclair B. Ferguson

cena: 11,30 zł — do koszyka

Zauważmy, jak wyczerpujące są słowa Pawła: zawsze w każdej mojej modlitwie za wszystkich was z radością się modląc (w. 4)! ... Więcej...