Instytut Pamięci Narodowej

Liczba tytułów: 24, strona 1 z 1


August Hlond 1881-1948

August Hlond 1881-1948

Łukasz Kobiela

cena: 99,00 zł — do koszyka

Biografia Augusta Hlonda może uchodzić za symbol losu Polaków żyjących na przełomie XIX i XX w. Wzrastanie w tęsknocie za... Więcej...


Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach

Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach

Mariusz Krzysztofiński

cena: 45,00 zł — do koszyka

Nie mam wątpliwości, że praca powinna się ukazać - najlepiej w tym szczególnym roku 2016, kiedy będziemy obchodzić 1050. rocznicę... Więcej...


Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Tom 2 1956-1972

Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Tom 2 1956-1972

cena: 40,00 zł — do koszyka

9 listopada 2016 r. została zorganizowana na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego druga konferencja naukowa poświęcona historii Kościoła na Pomorzu Zachodnim. ... Więcej...


Nie zapominamy

Nie zapominamy

cena: 30,00 zł — do koszyka

Publikacja wpisuje się w obchody trzydziestolecia śmierci pisarza, który zmarł 28 września 1987 r. w stolicy Wielkopolski, Poznaniu. Zaproszeni przez... Więcej...


Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980-1989

Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980-1989

cena: 52,00 zł — do koszyka

Niniejsze opracowanie, obejmujące okres od powstania NSZZ „Solidarność” do upadku systemu komunistycznego w 1989 r., kończy wspólny projekt poznańskiego Oddziału... Więcej...


Kobiety w obronie Warszawy

Kobiety w obronie Warszawy

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk

cena: 64,50 zł — do koszyka

Kobiety zapisały wiele pięknych kart w historii walk o wolność i niepodległość Polski. W okresie wojen o granice II Rzeczypospolitej... Więcej...


Symbol Polski walczącej

Symbol Polski walczącej

Andrzej Gładkowski

cena: 15,60 zł — do koszyka

Na murach Warszawy znak Polski Walczącej pojawił się po raz pierwszy w 1942 r. Był symbolem walki konspiracyjnej, trwającej od... Więcej...


Kościół Rzymskokatolicki w Polsce wobec Ziem Zachodnich i Północnych 1945-1948

Kościół Rzymskokatolicki w Polsce wobec Ziem Zachodnich i Północnych 1945-1948

Robert Żurek

cena: 199,50 zł — do koszyka

PT czytelnik powinien mieć świadomość, iż ma w ręku jedną z ważniejszych prac historycznych ostatniej dekady dotyczących historii Polski i... Więcej...


Towarzystwo Salezjańskie w Polsce w warunkach okupacji 1939-1945

Towarzystwo Salezjańskie w Polsce w warunkach okupacji 1939-1945

Jan Pietrzykowski

cena: 113,33 zł — do koszyka

Książka ks. dr. hab. Jana Pietrzykowskiego SDB (profesora UKSW, pracownika Instytutu Historycznego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych) jest pierwszym... Więcej...


Gułag

Gułag

Tomasz Kizny

cena: 150,30 zł — do koszyka

Album autorstwa fotografa i dziennikarza Tomasza Kiznego, powstały przy współpracy graficzki Dominique Roynette, to nowa gruntownie poprawiona wersja książki, która... Więcej...


Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych

Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych

cena: 110,15 zł — do koszyka

W niniejszym tomie zaprezentowano dzieje piętnastu spośród kilkudziesięciu funkcjonujących w latach osiemdziesiątych Klubów Inteligencji Katolickiej. W grupie tej znaleźli się... Więcej...


Wiek nienawiści

Wiek nienawiści

cena: 60,30 zł — do koszyka

Nienawiść, pojmowana jako cecha ludzkiej natury czy też jako czynnik stosunków społecznych, budziła zawsze tyleż fascynacji, co kontrowersji, mało kto... Więcej...


Narodziny Solidarności

Narodziny Solidarności

Tomasz Kozłowski

cena: 56,70 zł — do koszyka

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność" był fenomenem na skalę światową. To unikatowe doświadczenie społeczne i narodowe jest przedmiotem wielu badań. ... Więcej...


PZPR a Solidarność 1980-1981

PZPR a Solidarność 1980-1981

cena: 81,00 zł — do koszyka

Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PZPR od czerwca 1980 do końca grudnia 1981 r. pokazują rozwój wydarzeń w Polsce z... Więcej...


Rola Józefa Piłsudskiego w odbudowie i umacnianiu państwa polskiego

Rola Józefa Piłsudskiego w odbudowie i umacnianiu państwa polskiego

Wacław Jędrzejewicz

cena: 16,70 zł — do koszyka

Publikacja jest drugim wydaniem wykładów prof. Wacława Jędrzejewicza, wygłoszonych w Nowym Jorku w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce w latach... Więcej...


Zwierzenia młodego zesłańca

Zwierzenia młodego zesłańca

Olgierd Skalski

cena: 46,20 zł — do koszyka

„Zwierzenia młodego zesłańca” ukazują przeżycia członków rodziny oficera Wojska Polskiego, która mieszkała w Równem na Wołyniu i została deportowana do... Więcej...


Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie 1947-1949

Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie 1947-1949

Igor Hałagida

cena: 28,80 zł — do koszyka

Centralny Obóz Pracy w Jaworznie jest dla Ukraińców w Polsce tragicznym symbolem pierwszego powojennego okresu. To właśnie tam w kwietniu... Więcej...


Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945-1989. Tom 2

Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945-1989. Tom 2

Dominik Zamiatała

cena: 73,50 zł — do koszyka

Recenzowana praca stanowi kontynuację pierwszego tomu dotyczącego zakonów w czasach PRL. Ten drugi tom został poświęcony przede wszystkim polityce władz... Więcej...


Kościół katolicki w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1989

Kościół katolicki w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1989

cena: 70,00 zł — do koszyka

Komuniści początkowo próbowali wykorzystać autorytet Kościoła wśród Polaków w procesie osadnictwa (najlepszą ilustracją tego jest Bolesław Bierut klęczący w czasie... Więcej...


Oaza wolności

Oaza wolności

cena: 57,35 zł — do koszyka

Tradycja duszpasterstw akademickich sięga XIV w., kiedy w Krakowie powstał pierwszy uniwersytet. Ich rozwój nastąpił w dwudziestoleciu międzywojennym. 4 stycznia... Więcej...


Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967-1968 i po niej

Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967-1968 i po niej

cena: 20,00 zł — do koszyka

Tom zawiera artykuły poświęcone związkom między dziejami polskich Żydów przed Zagładą a ich sytuacją w Polsce Ludowej oraz wybranym aspektom... Więcej...


Jan Paweł II w Szczecinie

Jan Paweł II w Szczecinie

Magdalena Semczyszyn, Anna Sitkowska, Zbigniew Stanuch

cena: 28,00 zł — do koszyka

W czerwcu 2007 r. minęło dwadzieścia lat od wizyty w Szczecinie Ojca Świętego Jana Pawła II. Jubileusz stał się okazją... Więcej...


Od Niepodległości do Niepodległości

Od Niepodległości do Niepodległości

Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał

cena promocyjna: 29,00 zł 17,00 złdo koszyka

Wiek XX należał do najtrudniejszych w dziejach państwa i narodu polskiego. Niełatwo ten okres opisać, tym bardziej w syntetycznym skrócie. ... Więcej...


Mój czas. Flirty z historią

Mój czas. Flirty z historią

Antoni Tokarczuk

cena promocyjna: 40,00 zł 33,60 złdo koszyka

Obszerne wspomnienia Antoniego Tokarczuka, jednego z założycieli i przywódców NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy. Autor wiele miejsca poświęca najważniejszym wydarzeniom z... Więcej...