Indeks alfabetyczny pozycji z działu „Dzieci”


"LIC-ANIO | ANIO-BAŚN | BAŚN-BLIS | BLIS-BYĆ | BYĆ-DARY | DAWI-ELEM | ELEM-INSP | INSP-JEST | JEST-JEZU | JEZU-KOCH | KOCH-KORA | KOTK-MAŁY | MAŁY-MOJA | MOJA-NAŚL | NAUC-OJCZ | OJCZ-PAN | PAN-POMO | POMO-PRZE | PRZE-PRZY | PRZY-SIED | SKAR-ŚLAD | ŚLIM-ŚWIĘ | ŚWIĘ-UCZY | UCZY-W KO | W KR-WIEL | WIEL-WYBR | WYBR-ZACZ | ZAGA-ŻYĆ | ŻYĆ-ŻYJĘ

Jestem z Wami - metodyczny 2 klasa gimn.. Podręcznik metodyczny do nauki religii dla klasy II gimnazjum
Podręcznik metodyczny dla nauczyciela - katechety w formie zeszytów umieszczonych w segregatorze, zawiera: • program: edukacji, wychowawczy oraz plany wynikowe, system oceniania, uwagi na temat współpracy...
ISBN: 978-83-7318-899-0, Wydawnictwo WAM

Jestem z Wami - metodyczny 2 klasa gimn.. Podręcznik metodyczny do nauki religii dla klasy II gimnazjum
Poradnik metodyczny zawiera: Scenariusze lekcji. Często proponowaną metodą pracy jest dialog z wykorzystaniem argumentacji na podstawie tekstów źródłowych. Natomiast metody problemowe, panele i kręgi dyskusyjne rozbudzą...
ISBN: 978-83-7767-073-6, Wydawnictwo WAM

Jestem z wami - podręcznik 2 klasa gimn.. Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum
Praca z podręcznikiem Jestem z wami ma pomóc uczniom odkryć prawdziwy sens wolności i szczęścia w Jezusie Chrystusie. Treści - tak jak cała seria podręczników...
ISBN: 978-83-7318-898-3, Wydawnictwo WAM

Jestem z wami - podręcznik 2 klasa gimn.. Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum
Założenia programowe klasy II gimnazjum skupiają się na zagadnieniach pragnienia szczęścia, potrzeby wspólnoty (rozdz. 1), Wcielenia i dzieła paschalnego Chrystusa oraz Jego obecności i działania...
ISBN: 978-83-7767-072-9, Wydawnictwo WAM

Jesteśmy dziećmi Boga - podręcznik klasa 1 szkoła podstawowa
Materiały dydaktyczne dla klasy I szkoły podstawowej
ISBN: 978-83-7342-364-0, Wydawnictwo św. Krzyża

Jesteśmy dziećmi Boga - podręcznik metodyczny do religii dla klasy 0
Do poradnika dołączono płytę, na której znajdują się piosenki w wykonaniu starszych dzieci i ich wersje instrumentalne w formacie mp3, a także materiały do wydrukowania. ...
ISBN: 978-83-7505-808-6, Wydawnictwo WAM

Jesteśmy dziećmi bożymi. Przewodnik Programowo-Dydaktyczny nauczania religii dla dzieci pięcioletnich
Przewodnik programowo-dydaktyczny zgodny z programem nauczania religii nr AZ-0-01/10 do podręcznika nr AZ-03-01/10-RA-1/11 Imprimatur: L. dz. 895/11, Radom 14 lipca 2011 r.
ISBN: 978-83-257-0424-7, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej

Jesteśmy dziećmi Bożymi - podręcznik do nauczania religii dla dzieci pięcioletnich (ZERÓWKA)
Podręcznik podzielony jest na pięć działów i zawiera 31 jednostek lekcyjnych. Każda z nich rozmieszczona jest na dwóch kolorowych stronach. Przejrzysta oprawa graficzna podręcznika z...
Wydawnictwo Święty Wojciech

Jesteśmy dziećmi Bożymi - poradnik metodyczny do nauczania religii dla dzieci pięcioletnich
Zawiera scenariusze 31 jednostek w 5 działach. Każda katecheza składa się z trzech integralnych części A, B, C, które mają na celu wspieranie dzieci w...
ISBN: 978-83-7516-406-0, Wydawnictwo Święty Wojciech

Jesteśmy dziećmi bożymi. Materiały pomocnicze dla katechety 5 - latki
Komplet zawiera poradnik metodyczny i zestaw 61 barwnych ilustaracji formatu 34 x 47 cm, uzupełniających materiały do nauczania religii dzieci 5 letnich.
ISBN: 978-83-257-0558-9, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej

Jesteśmy dziećmi bożymi. Podręcznik do religii dla pięciolatków
Przykładowe katechezy z nowego podręcznika: Katechizm 5 latka nr programu AZ-0-01/10 nr podręcznika AZ-03-01/10-RA-1/11 Imprimatur: L. dz. 895/11,
ISBN: 978-83-257-0398-1, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej

Jesteśmy dziećmi bożymi. Poradnik Metodyczny do nauczania religii dla dzieci piecioletnich
Poradnik metodyczny zgodny z programem nauczania religii nr AZ-0-01/10 do podręcznika nr AZ-03-01/10-RA-1/11 Imprimatur: L. dz. 895/11, Radom 14 lipca 2011 r.
ISBN: 978-83-257-0421-6, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej

Jesteśmy rodziną Jezusa - podręcznik do nauki religii dla ucznia klasy 1 Szkoły Podstawowej
W podręczniku Jesteśmy rodziną Jezusa trafnie połączono wymogi Programu nauczania religii w klasie I z zabawą i wspólnym spędzaniem czasu w rodzinie (część Czytamy razem...
ISBN: 978-83-733255-0-0, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS

Jesteśmy rodziną Jezusa - zeszyt ucznia klasy 1 Szkoły Podstawowej
Zeszyt ucznia stanowi uzupełnienie podręcznika. Umieszczone w nim zostały trzy zasadnicze części: 1. ćwiczenia związane z treścią każdej katechezy (wraz z kolorowymi naklejkami oraz wycinankami); ...
ISBN: 978-83-733259-6-8, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa - podręcznik metodyczny do klasy 1 SP
Dzieci uczęszczające do klasy pierwszej, sześciolatki i siedmiolatki, swoje życie religijne wiążą z autorytetem, przyjmują wzorce od osób dla nich ważnych. Są to przede wszystkim...
ISBN: 9788375480955, Wydawnictwo Gaudium

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy I Szkoły Podstawowej
Z Bogiem na ludzkich drogach - seria podręczników do nauczania religii pod redakcją ks. prof. dra hab Mariana Zająca
ISBN: 978-83-7548-094-8, Wydawnictwo Gaudium

Jesteśmy w rodzinie Pana Jeuzsa. Materiały pomocnicze dla katechety - kl. 1
Komplet zawiera poradnik metodyczny i zestaw 62 barwnych ilustracji formatu 34 x 47 cm uzupełniających materiały do nauczania religii w klasie pierwszej.
ISBN: 978-83-257-0559-6, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej

Jesteśmy w rodzinie Pana Jeuzsa. Poradnik Metodyczny do nauczania religii dla klasy I
nr programu AZ-1-01/10 Imprimatur: L. dz. 925/11, Radom, 22 lipca 2011 r.
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa - ćwiczenia do religii dla klasy I szkoły podstawowej
Teresa Czarnecka, Anna Duka, Grzegorz Łuszczak SJ, ks. Władysław Kubik SJ
Ćwiczenia w Zeszycie ucznia mają wielorakie funkcje w zależności od katechezy: wprowadzanie w temat, aktywizowanie uczniów, rozwijanie i pogłębianie tematu lub utrwalanie treści. Dziecko z...
ISBN: 978-83-7505-771-3, Wydawnictwo WAM

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa - Karty pracy dla klasy pierwszej szkoły podstawowej
wysyłka 10 października Karty pracy stanowią uzupełnienie tematów lekcji zawartych w podręczniku. W ciekawy, angażujący sposób wprowadzają dzieci w życie Kościoła: m.in... Rok liturgiczny, najważniejsze modlitwy. ...
ISBN: 978-83-7516-333-9, Wydawnictwo Święty Wojciech

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa - podręcznik do nauki religii dla pierwszej klasy szkoły podstawowej
Treści zawarte w podręczniku i struktura jednostki lekcyjnej uwzględnia możliwości percepcyjne sześciolatków. Poszczególne zagadnienia ukazano w sposób zrozumiały dla dziecka tak, aby poznało ono podstawowe...
ISBN: 978-83-7516-332-2, Wydawnictwo Święty Wojciech

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa - podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej
Teresa Czarnecka, Anna Duka, ks. Władysław Kubik SJ, Grzegorz Łuszczak SJ
Pomoce dla ucznia składają się z dwóch części: podręcznika oraz ćwiczeń, czyli Zeszytu ucznia. Obie części są ze sobą ściśle skorelowane. Podręcznik ucznia zawiera 55...
ISBN: 978-83-7505-765-2, Wydawnictwo WAM

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa - poradnik metodyczny + CD
W poradniku zamieszczono scenariusze 50 jednostek lekcyjnych umieszczonych w 6 rozdziałach. Każdy konspekt stanowi pewną sugestię co do sposobu przeprowadzenia danej lekcji, chociaż ostateczną decyzję...
ISBN: 978-83-7516-341-4, Wydawnictwo Święty Wojciech

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa - zeszyt ucznia. Ćwiczenia do religii dla klasy I szkoły podstawowej
Anna Duka
Ćwiczenia w Zeszycie ucznia mają wielorakie funkcje w zależności od katechezy: wprowadzanie w temat, aktywizowanie uczniów, rozwijanie i pogłębianie tematu lub utrwalanie treści. Dziecko z...
ISBN: 978-83-7505-771-3, Wydawnictwo WAM

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla I klasy Szkoły Podstawowej
Przykładowe katechezy z nowego podręcznika: Katechizm 1 klasy SP nr programu AZ-1-01/10 nr podręcznika AZ-11-01/10-RA-1/11 Imprimatur: L. dz. 925/11.
ISBN: 978-83-257-0399-8, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Poradnik metodyczny do religii dla klasy I szkoły podstawowej
Seria "W drodze do Wieczernika" ma na celu inicjację dzieci w wieku 6-8 lat w sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystii. W klasie 1 akcent...
ISBN: 978-83-7505-809-3, Wydawnictwo WAM

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Przewodnik Programowo-Dydaktyczny. Przewodnik Programowo-Dydaktyczny nauczania religii dla I klasy Szkoły Podstawowej
rzewodnik programowo-dydaktyczny zgodny z programem nauczania religii nr AZ-1-01/10 do podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Imprimatur: L. dz. 925/11, Radom, 22 lipca 2011 r.
ISBN: 978-83-257-0422-3, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej

Jesteśmy wyjątkowi. Bajki, które pomagają dzieciom zrozumieć chorych rówieśników
Paola Viezzer
Jesteśmy wyjątkowi to zbiór mądrych, pełnych ciepła opowiadań, dzięki którym łatwiej wyjaśnić dziecku kwestie odmienności, niepełnosprawności i niektórych chorób – dlaczego jego brat, siostra czy...
ISBN: 978-83-7482-365-4, Wydawnictwo eSPe

Jesteśmy z Tobą Chryste. Droga krzyżowa dla szkół średnich
ks. Andrzej Ziółkowski
ISBN: 978-83-7216-821-4, Wydawnictwo ITKM

Jeśli mnie kochasz, udowodnij to! (DVD)
Animowana historyjka o parze nastolatków, która zmaga się ze swoją płciowością. Zabawna i fascynująca kreskówka o postawach, wartościach i odwadze trwania przy nich.Film pozwala młodym...
Fundacja "Głos dla Życia"

Jezus Chrystus objawia prawdę o Bogu i człowieku - przewodnik 1 kl. gimnazjum. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii kl. I gimnazjum
Zawiera: •program nauczania religii •plan edukacji religijnej •plan wynikowy •kryteria oceniania
ISBN: 83-7300-545-5, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej

Jezus Chrystus zbawia - podręcznik klasa 2 gimnazjum. Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum
Zamierzeniem programu jest wychowanie do wolności, podstawą i istotą której jest życie z Bogiem. Wymiar biblijny programu tej klasy związany jest z Osobą Jezusa Chrystusa i...
ISBN: 83-7300-191-3, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej

Jezus Chrystus zbawia - przewodnik klasa 2 gimnazjum. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii kl. II gimnazjum
Zawiera: •program nauczania religii •plan edukacji religijnej •plan wynikowy •kryteria oceniania
ISBN: 83-7300-546-3, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej

Jezus Chrystus zbawia - zeszyt ćwiczeń klasa 2 gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń do nauczania religii w klasie drugiej gimnazjum
ks. Stanisław Łabendowicz
ISBN: 83-7300-394-0, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej

Jezus czyni cuda. Kolorowanka
Przemysław Sałamacha
Kolorowanka opowiada o cudach, jakie czynił Jezus podczas swej ziemskiej wędrówki.
ISBN: 978-83-7767-897-8, Wydawnictwo WAM

Jezus działa i zbawia - - zeszyt ucznia kl. 2 gimn.
Nowa wersja podręcznika metodycznego zawiera: - program edukacji, program wychowawczy, plany wynikowe i inne pomoce, które pozwolą opracować katechetom własne materiały odpowiednie dla standardu szkół w...
ISBN: 83-7318-534-8, Wydawnictwo WAM

Jezus działa i zbawia - metodyczny kl. 2 gimn.. Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy gimnazjum
Zbigniew Marek SJ
GRATIS: Płyta DVD z pomocami dydaktycznymi do tablic interaktywnych - Pakiet edukacyjny do katechezy w klasie drugiej gimnazjum wypełnia wszystkie wytyczne "Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w...
ISBN: 978-83-7505-775-1, Wydawnictwo WAM

Jezus działa i zbawia - podręcznik kl. II gimn.. Podręcznik do religii dla klasy II gimnazjum
Podręcznik JEZUS DZIAŁA I ZBAWIA jest podręcznikiem do nauczania religii rzymsko - katolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych. Jest ściśle zgodny...
ISBN: 83-7318-533-X, Wydawnictwo WAM

Jezus jest z nami - Podręcznik kl. 3 szkoła podstawowa
Podręcznik do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej.
Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Jezus jest z nami - metodyczny. Przewodnik metodyczny do kl. III szkoły podstawowej
Przewodnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej.
Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Jezus jest z nami - metodyczny (4zeszyty). Przewodnik metodyczny do kl. II szkoły podstawowej
Przewodnik metodyczny do podręcznika dla klasy II szkoły podstawowej „Jezus jest z nami” nr AZ-12-02/9-0 zgodnego z programem nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski...
Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Jezus jest z nami (ćw. Klasa II) - zeszyt ćwiczeń. Zeszyt ćwiczeń dla klasy II szkoły podstawowej
Zeszyt ćwiczeń do nauczania religii rzymsko-katolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony jest dla klasy II szkoły podstawowej i może być...
ISBN: 83-7224-474-X, Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Jezus jest z nami. 2 płyty CD z piosenkami i opowiadaniami
Piosenki i opowiadania do nauki religii do klasy III szkoły podstawowej. Na płytach nagrano piosenki i opowiadania, które aktywizują i urozmaicają przebieg katechezy. Opowiadania czytają zawodowi...
Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Jezus jest z nami. Zeszyt ćwiczeń do klasy III Szkoły Podstawowej
Zawarte w zeszycie zadania – ściśle wiążą się z treścią podręcznika – stanowią istotną pomoc w realizacji celów katechetycznych i wymagań szczegółowych – przez swą różnorodność (uzupełnianie tekstu, ...
Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Jezus kocha dzieci
Kolorowe ilustracje.
ISBN: 83-7256-811-1, Wydawnictwo Pomoc

Jezus mnie kocha - metodyczny dla katechety klasa 0
Poradnik metodyczny do nauczania religii w klasie zerowej
ISBN: 83-7300-206-5, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej

Jezus mnie kocha - podręcznik klasa 0
Program dla klasy "0" dostosowany jest do wieku rozwojowego dziecka, które wchodząc w środowisko swoich rówieśników, zaczyna jednocześnie realizować pierwszy etap edukacji szkolnej. Tematyka spotkań...
ISBN: 83-7300-200-6, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej

Jezus mnie kocha - przewodnik programowo-dydaktyczny dla katechety klasa 0
Zawiera: •program nauczania religii •plan edukacji religijnej
ISBN: 83-7300-544-7, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej

Jezus mnie kocha. Katechezy dla sześciolatków
Podręcznik opracowany z myślą o sześciolatkach (klasa "0"). Ujmująca treść i forma dostosowana do wielu dzieci sprawi i katechetom wiele radości w odkrywaniu prawd Bożych. ...
ISBN: 978-83-86865-45-1, Wydawnictwo św. Krzyża

Jezus nas kocha - metodyczny klasa 2. Przewodnik metodyczny do podręcznika do nauki religii dla klasy 2 Szkoły Podstawowej
Pozycja dostępna od lipca 2009
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS


"LIC-ANIO | ANIO-BAŚN | BAŚN-BLIS | BLIS-BYĆ | BYĆ-DARY | DAWI-ELEM | ELEM-INSP | INSP-JEST | JEST-JEZU | JEZU-KOCH | KOCH-KORA | KOTK-MAŁY | MAŁY-MOJA | MOJA-NAŚL | NAUC-OJCZ | OJCZ-PAN | PAN-POMO | POMO-PRZE | PRZE-PRZY | PRZY-SIED | SKAR-ŚLAD | ŚLIM-ŚWIĘ | ŚWIĘ-UCZY | UCZY-W KO | W KR-WIEL | WIEL-WYBR | WYBR-ZACZ | ZAGA-ŻYĆ | ŻYĆ-ŻYJĘ