Opracowania (komentarze)

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Opracowania (komentarze)” (liczba wybranych pozycji: 336, strona 12 z 14).


Psalmy

Psalmy

cena: 19,00 zł — do koszyka

zawiera wywiady z Budzym, Bocianem i Dzikim To "denna" książka. Opowiada o pokornym Bogu, który schodzi na samo dno. Upokarza się, ... Więcej...


Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi

Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi

Anna Katarzyna Emmerich

cena: 99,99 zł — do koszyka

Anna Katarzyna Emmerich, Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego... Więcej...


Hebrajsko-polski Stary Testament - PISMA

Hebrajsko-polski Stary Testament - PISMA

cena: 220,00 zł — do koszyka

Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich i aramejskich Pisma (hebr. Ketuwim) to trzeci, ostatni zbiór Biblii... Więcej...


Klucz do lektury 'Pieśni duchowej' św. Jana od Krzyża

Klucz do lektury "Pieśni duchowej" św. Jana od Krzyża

Rafał Myszkowski OCD

cena: 15,00 zł — do koszyka

Książka stanowi komentarz do "Pieśni duchowej" św. Jan od Krzyża. Autor ukazuje nam różne aspekty miłości. Poznajemy jej dzieje, warunki... Więcej...


Język hebrajski biblijny

Język hebrajski biblijny

Maciej Tomal

cena: 27,00 zł — do koszyka

Hebrajski biblijny jest nazwą normy literackiej, która obowiązywała w języku hebrajskim do zburzenia drugiej świątyni (70 r. n.e.). Znany jest... Więcej...


Aby zrozumieć Pismo Święte

Aby zrozumieć Pismo Święte

Anna Świderkówna

cena: 29,00 zł — do koszyka

Książka Anny Świderkówny, filologa i historyka starożytności, to wybór tekstów pomagających zrozumieć fenomen zmartwychwstania świata „dla Jezusa”. Jak pisze autorka, po... Więcej...


Księga Jeremiasza - Komentarz, tom X, część I

Księga Jeremiasza - Komentarz, tom X, część I

cena: 24,00 zł — do koszyka

Prezentowana publikacja wydana staraniem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest komentarzem do Księgi Jeremiasza. Komentarz do Księgi Jeremiasza został wydany w serii Proroków... Więcej...


Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14-28. Nowy Komentarz Biblijny

Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14-28. Nowy Komentarz Biblijny

ks. Antoni Paciorek

cena: 73,95 zł — do koszyka

Kontynuacja bardzo dobrze przyjętej I części komentarza egzegetycznego do Ewangelii Mateusza. Autor z wielkim znawstwem wyjaśnia kolejne perykopy, szczegółowo rozpatrując... Więcej...


Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (1)

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego (1)

Józef Krukowski, Remigiusz Sobański

cena: 38,00 zł — do koszyka

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich podjęło inicjatywę opracowania Komentarza do Kodeksu Prawa Kanonicznego z okazji 20-lecia ukazania się Kodeksu Prawa Kanonicznego ogłoszonego... Więcej...


Objawienie Jezusa Chrystusa. Praktyczny komentarz do Apokalipsy

Objawienie Jezusa Chrystusa. Praktyczny komentarz do Apokalipsy

ks. Piotr Ostański

cena: 39,00 zł — do koszyka

Księga Apokalipsy św. Jana jest pierwszym wielkim praktycznym komentarzem do wiary, życia i doświadczenia uczniów Chrystusa i Jego Kościoła. Wśród... Więcej...


Obietnica życia w Księdze Rodzaju

Obietnica życia w Księdze Rodzaju

Bruna Costacurta

cena: 17,00 zł — do koszyka

Fragment Wstępu Ta niewielka objętościowo książka zawiera żywe, przekazywane z pasją słowo, które trafia do serca słuchacza i rozpala... Więcej...


Księga Izajasza

Księga Izajasza

ks. Lech Stachowiak

cena: 65,00 zł — do koszyka

Dwutomowy komentarz do Księgi Izajasza. "Księga Izajasza" uwzględnia najnowsze odkrycia i prądy biblijne. Cała Księga Izajasza ujawnia wspólne tematy, które... Więcej...


Rok łaski Pańskiej

Rok łaski Pańskiej

Jadwiga Stabińska

cena: 5,00 zł — do koszyka

Książka jest szóstą z kolei medytacyjną pozycją Autorki. Rozważania zakorzenione w pięknie roku liturgicznego stanowią ciekawe zaproszenie do medytacji w... Więcej...


Jesteśmy kościołem Trójjedynego Boga

Jesteśmy kościołem Trójjedynego Boga

ks. Roman Słupek

cena: 33,90 zł — do koszyka

Wiek XX zwykło się nazywać „wiekiem Kościoła” ze względu na ogromne zmiany, jakie zaszły w tym okresie w eklezjologii. Centralnym... Więcej...


Słownik teologii biblijnej

Słownik teologii biblijnej

Xavier Leon-Dufour

cena: 55,00 zł — do koszyka

Obszerny, oparty na najnowszych podstawach naukowych biblistyki słownik teologii biblijnej. W odpowiednich hasłach autor przedstawia jaka treść teologiczna zawiera się... Więcej...


Wielki atlas biblijny

Wielki atlas biblijny

James B. Pritchard

cena: 160,00 zł — do koszyka

Pierwszy prawdziwy profesjonalny atlas biblijny na polskim rynku. Powstał w koedycji z wydawnictwem Harper Collins Publishers. Drukowany w Singapurze Atlas... Więcej...


Wstęp do Nowego Testamentu

Wstęp do Nowego Testamentu

cena: 34,00 zł — do koszyka

Wstęp do Nowego Testamentu ma przyczynić się do wzbogacenia wiedzy, biblijnej, szczególnie w środowiskach wyższych seminariów duchownych oraz instytutów kształcących... Więcej...


Wstęp do Starego Testamentu

Wstęp do Starego Testamentu

cena: 34,00 zł — do koszyka

Pierwsze wydanie Wstępu do Starego Testamentu z 1973 r. zostało wyczerpane jeszcze w roku wydania. Niemal natychmiast przystąpiono do przygotowania... Więcej...


* Wspólnoty kościelne, niezależne grupy religijne, sekty

* Wspólnoty kościelne, niezależne grupy religijne, sekty

cena: 12,00 zł — do koszyka

Książka z księgarni stacjonarnej z pozółkłymi stronami Więcej...


^Encyklopedia Biblijna

^Encyklopedia Biblijna

cena promocyjna: 139,90 zł 129,00 złdo koszyka

książki antykwaryczne, w stanie idealnym, niewiele używane Przystępny i miarodajny zbiór najbardziej wartościowych rezultatów współczesnych studiów nad Biblią i światem, w... Więcej...


Atlas Biblijnej Jerozolimy

Atlas Biblijnej Jerozolimy

Dan Bahat

cena: 35,00 zł — do koszyka

Dzieje Jerozolimy począwszy od czasów podbicia jej przez Dawida do czasów Jezusa Chrystusa. Jest to nowoczesny, szczegółowy, dokładny, a jednocześnie oryginalny, ... Więcej...


Biografia historiografia dawniej i dziś. Biografia nowoczesna, nowoczesność biografii

Biografia historiografia dawniej i dziś. Biografia nowoczesna, nowoczesność biografii

cena: 30,00 zł — do koszyka

Biografia i autobiografia należą do szczególnie cenionych gatunków pisarstwa historycznego. Są źródłem wiedzy o przeszłości, o roli wybitnych jednostek w... Więcej...


Chleb na niedzielę Rok B

Chleb na niedzielę Rok B

Alessandro Pronzato

cena: 26,30 zł — do koszyka

Ewangelia według św. Marka potrzebuje ponownego odkrycia. Jej zadziwiająca prostota kryje w sobie solidną strukturę teologiczną. Jej konkretność zobowiązuje do... Więcej...


Czas i dynamika w równaniach różniczkowych i układach dynamicznych

Czas i dynamika w równaniach różniczkowych i układach dynamicznych

Andrzej Pelczar

cena: 20,00 zł — do koszyka

Opracowanie stanowi znacznie rozszerzoną wersję referatu Czas w równaniach różniczkowych i układach dynamicznych. Temat określony tytułem jest pretekstem do sformułowania... Więcej...


Czy sukcesy nauki są cudem?

Czy sukcesy nauki są cudem?

Jacek Rodzeń

cena: 30,00 zł — do koszyka

Studium Jacka Rodzenia stawia sobie za cel odpowiedź na pytanie: Dlaczego nauka, a zwłaszcza nauki matematyczno-przyrodnicze, w ogóle odnoszą sukcesy... Więcej...