Opracowania (komentarze)

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Opracowania (komentarze)” (liczba wybranych pozycji: 336, strona 13 z 14).


Czy sukcesy nauki są cudem?

Czy sukcesy nauki są cudem?

cena: 30,00 zł — do koszyka

Studium Jacka Rodzenia stawia sobie za cel odpowiedź na pytanie: Dlaczego nauka, a zwłaszcza nauki matematyczno-przyrodnicze, w ogóle odnoszą sukcesy... Więcej...


Dlaczego Jan Paweł II ich kanonizował?

Dlaczego Jan Paweł II ich kanonizował?

cena: 25,00 zł — do koszyka

Jest to książka poświęcona świętym papieża Wojtyły. Postaci te niejako otwierają okno na dwadzieścia siedem lat pontyfikatu Jana Pawła II, ... Więcej...


Dzieła egzegetyczne

Dzieła egzegetyczne

cena: 48,00 zł — do koszyka

Jest to pierwsze wydanie dzieł Wiktoryna w języku polskim. Autor prezentuje typ egzegezy literalno-metafizycznej bez odwoływania się do alegorii. W... Więcej...


Encyklopedia Biblijna

Encyklopedia Biblijna

cena: 160,00 zł — do koszyka

Główny temat: Przystępny i miarodajny zbiór najbardziej wartościowych rezultatów współczesnych studiów nad Biblią i światem, w którym powstawała. Opis książki: Encyklopedia stanowi... Więcej...


Ewangelia według św. Mateusza

Ewangelia według św. Mateusza

cena: 9,90 zł — do koszyka

Nowe wydanie poszczególnych ewangelii w tłumaczeniu biskupa Kazimierza Romaniuka. Format kieszonkowy, twarda oprawa, niska cena to podstawowe zalety tego wydania. ... Więcej...


Filozofia a nauka w myśli ks. Kazimierza Kłósaka

Filozofia a nauka w myśli ks. Kazimierza Kłósaka

cena: 25,00 zł — do koszyka

Niniejsza publikacja jest efektem dwóch konferencji poświęconych osobie i dziełu ks. K. Kłósaka, jakie zostały zorganizowane w 2002 r. przez... Więcej...


Informacja a rozumienie

Informacja a rozumienie

cena: 27,00 zł — do koszyka

Materiały z 8 Krakowskiej Konferencji Metodologicznej w Polskiej Akademii Umiejętności na temat rozumienia informacji. Część I „Z punktu widzenia matematyki” zawiera... Więcej...


Jedność nauki - jedność świata

Jedność nauki - jedność świata

cena: 25,00 zł — do koszyka

Książka zawiera teksty dotyczące najszerzej pojętego rozumienia jedności w nauce (w tym m.in.: Jedność przyrody, wielość zjawisk, Jedność a racjonalność, ... Więcej...


Klucz do teologii Hansa Ursa von Balthasara

Klucz do teologii Hansa Ursa von Balthasara

cena: 38,00 zł — do koszyka

Książka ta ukazuje sylwetkę i myśl jednego z największych katolickich teologów XX wieku - Hansa Ursa von Balthasara. Ten niezwykle... Więcej...


Komentarz do Listów Św. Pawła Do Galatów, Efezjan, Filipian I Kolosan (Teodoret)

Komentarz do Listów Św. Pawła Do Galatów, Efezjan, Filipian I Kolosan (Teodoret)

cena: 45,00 zł — do koszyka

To już trzeci tom komentarzy do listów pawłowych jednego z najważniejszych przedstawicieli tzw. "szkoły antiocheńskiej", która wypracowała własne metody interpretacji... Więcej...


Komentarz do Listu Św. Pawła Do Rzymian (Pelagiusz)

Komentarz do Listu Św. Pawła Do Rzymian (Pelagiusz)

cena: 15,00 zł — do koszyka

Pelagiusz jest znany powszechnie wśród teologów i historyków jako ten, z którym polemizował św. Augustyn. Komentarz do Listu do Rzymian... Więcej...


Krocząc śladami męki Chrystusa

Krocząc śladami męki Chrystusa

cena: 19,00 zł — do koszyka

Komentarz teologiczno-duchowy do ewangelicznych opisów męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa zajmują w Ewangeliach bardzo... Więcej...


Krótka historia końca czasów

Krótka historia końca czasów

cena: 19,00 zł — do koszyka

Jak będzie wyglądać koniec świata? Pytanie to od zarania fascynowało ludzkość. Prorocy końca czasów występowali w każdej epoce, a ich... Więcej...


Księga Daniela

Księga Daniela

cena: 55,00 zł — do koszyka

Księga Daniela Wstęp - przekład z oryginału - ekskursy opracował ks. Józef Homerski tom XI, cz. 2 Więcej...


Kurs Biblijny Cz. II

Kurs Biblijny Cz. II

cena: 49,90 zł — do koszyka

Jest to systematyczny wykład Pisma św., ułatwiający zrozumienie treści ksiąg, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Całość Kursu podzielona jest... Więcej...


Kurs Biblijny Cz. III

Kurs Biblijny Cz. III

cena: 49,90 zł — do koszyka

Część III (zeszyty 15 - 21) obejmuje Pięcioksiąg MojżeszaWięcej...


Kurs Biblijny Cz. IV

Kurs Biblijny Cz. IV

cena: 49,90 zł — do koszyka

Część IV (zeszyty 22 - 28) obejmuje księgi historyczne i prorockie. Więcej...


Lectio Divina - do Ewangelii św. Mateusza (1) (tom 2)

Lectio Divina - do Ewangelii św. Mateusza (1) (tom 2)

cena: 15,75 zł — do koszyka

Książki uniwersalne i ponadczasowe, tak jak uniwersalne i ponadczasowe jest słowo Boże. Lectio divina to szczególna metoda modlitwy, mająca swe... Więcej...


Macie stać się wolni. Przesłanie Księgi Wyjścia

Macie stać się wolni. Przesłanie Księgi Wyjścia

cena: 19,90 zł — do koszyka

Księga Wyjścia to opowieść o historii wyzwolenia. Jej nieprzemijająca aktualność sprawia, że i nas zachęca ona do stawiania czoła wyzwaniom... Więcej...


Medytacje nad psalmami

Medytacje nad psalmami

cena: 26,90 zł — do koszyka

Spisane przy różnych okazjach refleksje o. Piotra Rostworowskiego, benedyktyna a potem kameduły, na temat psalmów, które stanowią fundament codziennej modlitwy... Więcej...


Między obrazem i słowem. Studia o poglądach estetycznych i twórczości literackiej Norwida

Między obrazem i słowem. Studia o poglądach estetycznych i twórczości literackiej Norwida

cena: 35,10 zł — do koszyka

Książka wpisuje się w nurt badań rozpięty między pracą Kazimierza Wyki Cyprian Norwid. Poeta i sztukmistrz (1948) a studium Aleksandry... Więcej...


Mózg i matematyka

Mózg i matematyka

cena: 18,00 zł — do koszyka

Czym jest matematyka? Własnością świata, w którym żyjemy, czymś co istnieje niezależnie od doświadczanej przez nas rzeczywistości, czy też jest... Więcej...


Najmilsze pozdrowienie. (Zdrowaś Maryjo) komentarze. Rozważania teologiczne o Pozdrowieniu Anielskim

Najmilsze pozdrowienie. (Zdrowaś Maryjo) komentarze. Rozważania teologiczne o Pozdrowieniu Anielskim

cena: 19,90 zł — do koszyka

Naczelny akcent życia katolickiego od wieków stanowi nieprzedawniona w swej wartości modlitwa zwana Pozdrowieniem Anielskim. Jest w niej głębia niewyczerpana... Więcej...


Nauki przyrodnicze a teologia: konflikt i współistnienie

Nauki przyrodnicze a teologia: konflikt i współistnienie

cena: 25,00 zł — do koszyka

Historia bez filozoficznego spojrzenia może się łatwo zamienić w kronikarskie kolekcjonowanie faktów, podobnie, jak filozofia nauki bez historycznej podbudowy łatwo... Więcej...


Przewodnik po Biblii

Przewodnik po Biblii

cena: 85,00 zł — do koszyka

Przewodnik po Biblii wprowadza w świat i teologię Pisma Świętego. Nie ogranicza się do środowiska biblijnego - historii, archeologii, geografii, ... Więcej...