Nauki biblijne

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Nauki biblijne” (liczba wybranych pozycji: 151, strona 3 z 7).


Lectio Divina - do Ewangelii św. Łukasza (3) (Tom 20)

Lectio Divina - do Ewangelii św. Łukasza (3) (Tom 20)

Innocenzo Gargano OSBCam.

cena: 18,20 zł — do koszyka

Autor komentuje następujące fragmenty Ewangelii według św. Łukasza: działalność Jana Chrzciciela, chrzest Jezusa, rodowód Jezusa, kuszenie na pustyni (Łk 3,1-4,13), ... Więcej...


Dom w Bogu. Medytacje na temat księgi Tobiasza

Dom w Bogu. Medytacje na temat księgi Tobiasza

o. Augustyn Pelanowski

cena: 29,90 zł — do koszyka

Książka jest piękną i mądrą medytacją o. Augustyna Pelanowskiego na temat Księgi Tobiasza. Opowiada o naszym zagubieniu w świecie, w... Więcej...


Ostatnie TAK. Bóg, który umiera samotny jak pies

Ostatnie TAK. Bóg, który umiera samotny jak pies

Paolo Curtaz

cena: 39,99 zł — do koszyka

Od tej pory, kiedy zobaczysz krzyż, nie zatrzymuj się na cierpieniu, ale na miłości. Jego. Twojej. Książka Paola Curtaza "Ostatnie tak"... Więcej...


Zdumiewająca Boża łaska

Zdumiewająca Boża łaska

Peter Slomski

cena: 18,50 zł — do koszyka

Czym jest łaska? Co czyni ją tak zdumiewającą? Chrześcijanie często zapewniają, że są zbawieni z łaski. Bardzo lubią też stary... Więcej...


Moralność objawiona w Biblii

Moralność objawiona w Biblii

cena: 30,00 zł — do koszyka

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Kard. William Levada, Biblia a moralność Część I. Perspektywa biblijna Klemens Stock SJ, Dekalog i Osiem Błogosławieństw. Wstęp i podstawa dokumentu... Więcej...


Boże Narodzenie w świetle Nowego Testamentu

Boże Narodzenie w świetle Nowego Testamentu

prof. dr hab. Hugolin Langkammer

cena: 35,00 zł — do koszyka

Utrwaliło się, że najobszerniej Nativitas Domini – Narodzenie Pana – opisuje historia dzieciństwa Jezusa zawarta w Ewangeliach św. Mateusza i... Więcej...


Lectio Divina - do Listu do Rzymian (4) (Tom 18)

Lectio Divina - do Listu do Rzymian (4) (Tom 18)

Innocenzo Gargano OSBCam.

cena: 18,20 zł — do koszyka

List do Rzymian zawiera pełną naukę św. Pawła o usprawiedliwieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Mówi o powołaniu wszystkich ludzi... Więcej...


Cały rok blisko. Impulsy biblijne na każdy dzień

Cały rok blisko. Impulsy biblijne na każdy dzień

cena: 22,99 zł — do koszyka

Nic tak nie ułatwia życia jak dobre narzędzia. Ta książka jest jednym z nich - w uporządkowany sposób pomaga wejść... Więcej...


Rzeka o nazwie Biblia

Rzeka o nazwie Biblia

cena: 26,25 zł — do koszyka

Ten wywiad-rzeka jest pasjonującą rozmową o Biblii przeprowadzoną z Ks. Abp. Marianem Gołębiewskim, Metropolitą Wrocławskim. Spojrzenie na tę jedyną w... Więcej...


Nie tylko Goliat

Nie tylko Goliat

Paweł Woliński

cena: 14,50 zł — do koszyka

Filistyni pojawiają się na arenie historii ok. 1200 przed Chr., w przełomowym dla wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego okresie. Upadek... Więcej...


Zaginiony list. Niepublikowany ostatni list św. Pawła

Zaginiony list. Niepublikowany ostatni list św. Pawła

Paolo Curtaz

cena: 29,99 zł — do koszyka

O odnalezieniu kilku niezwykle wartościowych pergaminów, wśród których rozpoznano niepublikowany list apostoła Pawła, poinformowano podczas konferencji prasowej, w wypełnionej po... Więcej...


Jonasz. Prorok, który nie zgadza się z Bogiem (CD mp3 - audiobook)

Jonasz. Prorok, który nie zgadza się z Bogiem (CD mp3 - audiobook)

Alessandro Pronzato

cena: 25,00 zł — do koszyka

Sesja biblijna o proroku Jonaszu, który uciekał przed Bogiem, opierał się Jego Słowu i wracał do Boga. Historia proroka, bardzo... Więcej...


Apokalipsa - orędzie na nasze czasy (CD - audiobook)

Apokalipsa - orędzie na nasze czasy (CD - audiobook)

Danuta Piekarz

cena: 25,00 zł — do koszyka

Wokół Apokalipsy narosły różne nieporozumienia: traktuje się ją jako porażający horror lub niezrozumiałą księgę, od której lepiej trzymać się z... Więcej...


Dlaczego ukrywasz się Boże? Poszukiwanie Boga w Biblii (CD-MP3)

Dlaczego ukrywasz się Boże? Poszukiwanie Boga w Biblii (CD-MP3)

Bruno Maggioni, Danuta Piekarz, ks. Krzysztof Wons SDS

cena: 30,00 zł — do koszyka

Bóg posyła proroków, aby burzyli iluzje i budzili nadzieję; prawdziwa bowiem nadzieja możliwa jest wówczas, gdy upadną złudzenia. Kiedy nawet... Więcej...


Gdy Bóg wchodzi w naszą historię. Spotkanie z Jezusem w Ewangelii według św. Łukasza (6xCD)

Gdy Bóg wchodzi w naszą historię. Spotkanie z Jezusem w Ewangelii według św. Łukasza (6xCD)

Danuta Piekarz

cena: 39,90 zł — do koszyka

Jaki jest Jezus, którego poznajemy ze stron Ewangelii Łukasza? Bezbronne dziecko i jednocześnie Pan całego świata. Odczuwający lęk i niezrozumienie... Więcej...


Hiob i Kohelet (6xCD - audiobook)

Hiob i Kohelet (6xCD - audiobook)

kard. Gianfranco Ravasi

cena: 39,00 zł — do koszyka

Tematem prowadzonej przez kard. Ravasiego sesji są Księgi Hioba i Koheleta, które budzą wiele pytań w sercach wierzących. Księgi: Hioba... Więcej...


Obietnica życia. Księga rodzaju (6xCD - audiobook)

Obietnica życia. Księga rodzaju (6xCD - audiobook)

Bruna Costacurta

cena: 39,00 zł — do koszyka

Księga Rodzaju objawia nam Boga, który jest miłośnikiem życia. Daje obietnicę życia i dotrzymuje jej nawet tam, gdzie wydaje się... Więcej...


Życie w mocy Ducha. Dzieje Apostolskie (CD)

Życie w mocy Ducha. Dzieje Apostolskie (CD)

o. Raniero Cantalamessa OFM Cap.

cena: 25,00 zł — do koszyka

Sesja, podczas której o. Raniero Cantalamessa zgłębia drugi rozdział Dziejów Apostolskich opisujący wydarzenie Pięćdziesiątnicy oraz prowadzi słuchających do osobistego spotkania... Więcej...


Nowy Testament a religie

Nowy Testament a religie

cena: 42,00 zł — do koszyka

Wydawnictwo KUL-u poruszające zagadnienia z dziedziny teologii religii w świetle objawienia nowotestamentalnego. Więcej...


List do Filipian. Nowy Komentarz Biblijny. Tom XI

List do Filipian. Nowy Komentarz Biblijny. Tom XI

ks. Jan Flis

cena: 79,95 zł — do koszyka

Prezentujemy kolejny, wartościowy komentarz z serii Nowego Komentarza Biblijnego. Apostoł Paweł pisząc List do Filipian wzywa wyjątkowo bliską jego sercu... Więcej...


1-2 Księga Kronik

1-2 Księga Kronik

cena: 60,00 zł — do koszyka

Kolejny tom (V, część 1) serii: „Pismo Święte Starego Testamentu”, zainicjowanej w 1961 roku przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, zawiera przekład... Więcej...


Jezus Chrystus i Jego Kościół w nauczaniu św. Pawła Apostoła

Jezus Chrystus i Jego Kościół w nauczaniu św. Pawła Apostoła

prof. dr hab. Hugolin Langkammer

cena: 18,90 zł — do koszyka

Analizując tekst zawarty w 1 Kor 8,6, łatwo zauważyć, że mamy do czynienia z rodzajem formuły misyjnej, którą posługiwano się... Więcej...


Ewangelia dla nienormalnych

Ewangelia dla nienormalnych

Adam Szustak OP

cena: 21,00 zł — do koszyka

Autor przybliża konkretne spotkania i więzi ludzi z Bogiem: Mojżesza, Gedeona, Tobiasza, Piotra Apostoła. Pokazuje Boga nieogarnionego i niepojętego w... Więcej...


W komuni z kościołem diecezjalnym

W komuni z kościołem diecezjalnym

cena: 15,00 zł — do koszyka

Niniejszy zbiór kazań okolicznościowych ma na celu ukazanie Kościoła lokalnego – diecezji – jako środowiska, w którym nieustannie dokonuje się... Więcej...


Dogmatyka w obrazach graficznych. Zagadnienia wybrane

Dogmatyka w obrazach graficznych. Zagadnienia wybrane

ks. Franciszek Drączkowski

cena: 22,00 zł — do koszyka

Książka księdza profesora Franciszka Drączkowskiego Dogmatyka w obrazach graficznych wprowadza nas w pewien zasadniczy paradoks chrześcijaństwa: widzenia prawdy. Dogmatyka jest, ... Więcej...