Teologia

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Teologia” (liczba wybranych pozycji: 2668, strona 1 z 107).


Droga miłosierdzia i integracji w adhortacji Amoris laetitia

Droga miłosierdzia i integracji w adhortacji Amoris laetitia

Konrad Glombik, ks. Jacek Goleń, ks. Antoni Nadbrzeżny

cena: 55,00 zł — do koszyka

Monografia wpisuje się w refleksję nad sakramentem małżeństwa, moralnością małżeńską oraz duszpasterstwem osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Autorzy bazują na... Więcej...


Emaus. Tajemnice dnia ósmego

Emaus. Tajemnice dnia ósmego

ks. Andrzej Draguła

cena: 35,00 zł — do koszyka

W zbiorze refleksji o uczniach idących do Emaus jest przede wszystkim wytrawnym teologiem, który zgłębia Pismo, bo chce jak najlepiej... Więcej...


Książka o siedmiu sakramentach

Książka o siedmiu sakramentach

ks. Jan Kuźniar

cena: 33,60 zł — do koszyka

Oto - w jednym tomie! - niezwykłe kompendium wiedzy o sakramentach Kościoła, a zarazem - w najszerszym tego słowa znaczeniu... Więcej...


Profetyzm w Księdze Syracha

Profetyzm w Księdze Syracha

s. Judyta Pudełko PDDM

cena: 35,00 zł — do koszyka

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Profetyzm w okresie Drugiej Świątyni i judaizmu rabinicznego jako kontekst Syrachowego nauczania o prorokach i proroctwie 1. Biblia Hebrajska 1.1. ... Więcej...


Tajemnice groty Michała Archanioła w Olevano

Tajemnice groty Michała Archanioła w Olevano

Michele Cicatelli

cena: 29,00 zł — do koszyka

Niniejsza książka jest pierwszą całościową publikacją na temat groty w Olevano sul Tusciano i kultu Michała Archanioła, jaka ukazała się... Więcej...


W nadziei na zwycięskiego Baranka. Rozważania na kanwie Apokalipsy

W nadziei na zwycięskiego Baranka. Rozważania na kanwie Apokalipsy

ks. Zbigniew Załęcki

cena: 28,00 zł — do koszyka

Publikacja, którą ośmielam się polecać, jest nie tylko objaśnieniem wydarzeń opisanych za pomocą obrazów i symboli, ale jest również próbą... Więcej...


Wiara w Boga we współczesnym świecie

Wiara w Boga we współczesnym świecie

kardynał Gerhard Ludwig Muller

cena: 73,00 zł — do koszyka

Spis treści Wprowadzenie Wykłady Lubelskie Bóg w Chrystusie - zbawienie świata? Bóg jest umarły i żyje Odniesienie do transcendencji i godność ludzka Dlaczego problematyzujemy pytanie... Więcej...


Wielkie tematy teologii

Wielkie tematy teologii

cena: 25,00 zł — do koszyka

Po co zbawienie? Po co Kościół? Po co Bóg? Po co człowiek? Po co moralność? Po co sumienie? Po co... Więcej...


Wprowadzenie do życia duchowego

Wprowadzenie do życia duchowego

Louis Bouyer

cena promocyjna: 37,80 zł 35,00 złdo koszyka

Książka ta to klasyczne już wprowadzenie do podstawowych zagadnień życia duchowego. Autor świadomie unika preferencji dla którejkolwiek ze szkół duchowości, ... Więcej...


Życie w rytm Bożych nut. Opowieść o biskupie Józefie Zawitkowskim

Życie w rytm Bożych nut. Opowieść o biskupie Józefie Zawitkowskim

Joanna Skrzypnik, Artur Żak

cena promocyjna: 49,90 zł 45,00 złdo koszyka

Nie jest łatwo być darem dla drugiego człowieka. Trzeba pozwolić prowadzić się Bogu i każdego dnia dostrzegać Go w bliźnim. ... Więcej...


Czynienie dobra doskonalenie ludzkiej natury

Czynienie dobra doskonalenie ludzkiej natury

ks. Wojciech Gruba

cena: 29,90 zł — do koszyka

Monografia autorstwa ks. Wojciecha Gruby pt.: „Czynienie dobra doskonaleniem ludzkiej natury” mieszcząc się w obszarze nauk humanistycznych, ukierunkowuje czytelnika w... Więcej...


Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie

Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie

Maria Edo Pablo

cena promocyjna: 35,00 zł 33,00 złdo koszyka

Wśród wszystkich pism Nowego Testamentu, Ewangelie, słusznie zajmują miejsce najważniejsze. Są głównym świadectwem życia i nauki Słowa Wcielonego, naszego Zbawiciela, ... Więcej...


Na początku. Od stworzenia do wieży Babel

Na początku. Od stworzenia do wieży Babel

Jan Kania OFMCap, Tomasz Regiewicz OFMCap

cena: 34,90 zł — do koszyka

W biblijnych tekstach nie znajdujemy wykładu z kosmologii ani naukowego opisu procesu stwarzania świata; żaden świadek nie był przecież obecny, ... Więcej...


Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga

Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga

ks. Marek Dobrzeniecki

cena: 59,90 zł — do koszyka

W religiach monoteistycznych Bóg jest nie tylko Bogiem objawiającym się (Deus revelatus), lecz także Bogiem ukrytym (Deus absconditus). Bez pierwszego... Więcej...


Bezkres poranka

Bezkres poranka

Michał Gołębiowski

cena: 38,00 zł — do koszyka

Kardynał Robert Sarah w wywiadzie-rzece przeprowadzonym przez Nicolasa Diata formułuje taką oto przejmującą diagnozę naszych czasów: To, co nadprzyrodzone wydaje się... Więcej...


Częstochowa

Częstochowa

Grzegorz z Sambora

cena: 24,00 zł — do koszyka

Poemat Grzegorza Wigilancjusza z Sambora (Gregorius Vigilantius Samboritanus, ok. 1523 – 26 II 1573 r.), profesora teologii w Akademii Krakowskiej... Więcej...


Karykatury chrześcijaństwa

Karykatury chrześcijaństwa

ks. Marek Dziewiecki

cena: 34,90 zł — do koszyka

Każdy z nas – na skutek własnej słabości i niedoskonałości – w jakimś stopniu ma zawężone, a czasem wręcz wypaczone... Więcej...


A gdyby się tak zatrzymać?

A gdyby się tak zatrzymać?

Małgorzata Borkowska OSB

cena: 33,00 zł — do koszyka

Siostra Małgorzata Borkowska nie traci czasu na frazesy. Wodolejstwo nie wchodzi w grę. Zamiłowanie do słowa to dla niej coś... Więcej...


Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski 'Ludowej'

Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski "Ludowej"

Rafał Łatka

cena: 49,00 zł — do koszyka

Przekazywana do rąk czytelnika książka Rafała Łatki dotyczy różnych aspektów działalności najważniejszych hierarchów Kościoła katolickiego w okresie Polski ludowej. Tom... Więcej...


Chcę być bliżej Boga. Kilka myśli o tym, co najważniejsze

Chcę być bliżej Boga. Kilka myśli o tym, co najważniejsze

bp Wojciech Osial

cena promocyjna: 27,00 zł 25,50 złdo koszyka

"Krzyż stoi, podczas gdy świat się kręci. Pośród niepewności jedynie Bóg jest pewny! Jeśli chcesz wygrać życie trzymaj się krzyża". Tę... Więcej...


Chluba i zguba. Antologia najnowszej publicystyki patriotycznej

Chluba i zguba. Antologia najnowszej publicystyki patriotycznej

Andrzej Nowak, Wojciech Roszkowski

cena promocyjna: 49,00 zł 45,00 złdo koszyka

Bogactwo publicystyki miesięcznika kulturalnego WPiS. Wiara, Patriotyzm iSztuka jest olbrzymie. Prezentowana tu antologia zawiera wybrane eseje, artykuły i rozmowy 30... Więcej...


Intelektualiści chrześcijańscy wobec Żydów w średniowieczu

Intelektualiści chrześcijańscy wobec Żydów w średniowieczu

Dahan Gilbert

cena: 59,90 zł — do koszyka

Chronologicznie monografia Gilberta Dahana, Les Intellectuels chrétiens et les Juifs au Moyen Age obejmuje okres od roku 1096 (pierwsza wyprawa... Więcej...


Katolicki dom. Zachować wiarę w rodzinie

Katolicki dom. Zachować wiarę w rodzinie

ks. Leszek Smoliński

cena promocyjna: 79,90 zł 75,00 złdo koszyka

Rodzinna księga życia religijnego, monumentalny i pięknie ilustrowany wolumen powinien ozdobić półki w domu każdego chrześcijanina. Dzieło to stanowić swego... Więcej...


Kobieta. Kapłaństwo serca

Kobieta. Kapłaństwo serca

Jo Croissant

cena: 32,90 zł — do koszyka

W tej książce kobieta zwraca się do kobiet. Pokazuje specyfikę, trud i radość powołania kobiety, w każdym przypadku zachwycając się... Więcej...


Między nieładem, a niewolą. Krótka historia myśli politycznej

Między nieładem, a niewolą. Krótka historia myśli politycznej

Andrzej Nowak

cena: 69,00 zł — do koszyka

Napisana barwnym, literackim językiem, świetnie ilustrowana książka jednego z najwybitniejszych intelektualistów europejskich. Pełna refleksji nad współczesnością historia od starożytnych myślicieli chińskich... Więcej...