Teologia dogmatyczna

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Teologia dogmatyczna” (liczba wybranych pozycji: 16, strona 1 z 1).


Dogmatyka katolicka

Dogmatyka katolicka

kardynał Gerhard Ludwig Muller

cena promocyjna: 89,90 zł 84,90 złdo koszyka

Dogmatyka jako naukowy, pełny i systematyczny opis prawd wiary jest podstawą wszystkich dyscyplin teologicznych. Jej poznanie ma zasadnicze znaczenie dla... Więcej...


Kościół Katolicki. Istota, rzeczywistość, posłannictwo

Kościół Katolicki. Istota, rzeczywistość, posłannictwo

kardynał Walter Kasper

cena promocyjna: 89,00 zł 83,50 złdo koszyka

FUNDAMENTALNE DZIEŁO KARDYNAŁA KASPERA Jeden z najsłynniejszych kardynałów, prezydent Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, podejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące Kościoła... Więcej...


Teologiczna semantyka płci

Teologiczna semantyka płci

Jarosław Kupczak OP

cena: 39,00 zł — do koszyka

Książka podejmuje temat ludzkiego ciała i płci na poziomie refleksji teologicznej. Nie chodzi przy tym o refleksję etyczną na temat... Więcej...


Wspólnota łaski

Wspólnota łaski

ks. Cezary Smuniewski

cena: 59,00 zł — do koszyka

Teologia łaski — charytologia — nie cieszy się specjalnym uznaniem w ramach współczesnych poszukiwań teologicznych. Taka sytuacja jest spowodowana przede... Więcej...Dogmatyka katolicka - komplet 2 tomów

Dogmatyka katolicka - komplet 2 tomów

ks. Czesław Bartnik

cena: 79,98 zł — do koszyka

Pierwszy tom akademickiego podręcznika katolickiej teologii dogmatycznej. Przedstawia podstawowe prawdy religijne w formie sześciu traktatów: o Bogu jedynym, o Trójcy... Więcej...


Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna

Jezus Chrystus objawiony i objawiający. Chrystologia fundamentalna

o. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE

cena: 39,00 zł — do koszyka

Książka Jezus Chrystus objawiony i objawiający jest współczesnym spojrzeniem na tajemnicę Jezusa z Nazaretu, który okazuje się być jednorodzonym Synem... Więcej...


Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej

Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej

cena: 22,00 zł — do koszyka

Ks. WOJCIECH PIKOR, Postać Mesjasza w świetle Izajaszowych proroctw Ks. ANTONI PACIOREK, Jezus - Syn Boży w Ewangelii św. Mateusza Ks. ARTUR... Więcej...


Traktat o objawieniu

Traktat o objawieniu

ks. Marian Rusecki

cena promocyjna: 89,25 zł 60,00 złdo koszyka

„Złożoność problematyki Objawienia, jej bogactwo, wieloaspektowość, misteryjność i zarazem nierozdzielność poszczególnych kwestii z nim związanych niejako wymusza rozwiązanie niektórych problemów... Więcej...


Szatan jako źródło zła. Studium dogmatyczno-pastoralne

Szatan jako źródło zła. Studium dogmatyczno-pastoralne

ks. Tomasz Trębacz

cena: 24,90 zł — do koszyka

Skąd wzięło się zło? Dlaczego diabeł się zbuntował? Czy jego decyzja może nam szkodzić? Jak szatan może na nas wpływać? Jakimi metodami nas kusi? W... Więcej...


Maryja - orantka doskonała

Maryja - orantka doskonała

cena: 16,50 zł — do koszyka

To książka będąca pokłosiem V już Bocheńskiego Sympozjum Mariologicznego, noszącego tytuł Maryja – Orantka doskonała. W maryjnej szkole modlitwy. Przedstawione... Więcej...


Teologia na początek wieku

Teologia na początek wieku

ks. Jerzy Szymik

cena: 24,00 zł — do koszyka

Ks. Jerzy Szymik kieruje katedrą Teologii Dogmatycznej w KUL. Jest autorem książek z pogranicza teologii i literatury pięknej. Ale oprócz... Więcej...


Jezus Chrystus - osoba i czyn (t. V)

Jezus Chrystus - osoba i czyn (t. V)

ks. Jerzy Buxakowski

cena: 35,00 zł — do koszyka

"Szukając stosownego tytułu dla swego podręcznika chrystologii dogmatycznej, ks. prof. Jerzy Buxakowski nawiązał do znanej monografii ks. prof. Karola Wojtyły... Więcej...


Krótka historia końca czasów

Krótka historia końca czasów

Paula Clifford

cena: 19,00 zł — do koszyka

Jak będzie wyglądać koniec świata? Pytanie to od zarania fascynowało ludzkość. Prorocy końca czasów występowali w każdej epoce, a ich... Więcej...


Odkrywać Boga dzisiaj

Odkrywać Boga dzisiaj

Hans Waldenfels SJ

cena: 12,00 zł — do koszyka

Książka ta nie jest rozprawą z dziedziny historii teologii czy filozofii, gdzie temat "Bóg" poddawany jest analizie na rozmaitych etapach. ... Więcej...


Teodramat

Teodramat

Eligiusz Piotrowski

cena: 32,00 zł — do koszyka

Ciekawa lektura, poświęcona oryginalnemu sposobowi wyrażania Bożego Objawienia - dramatycznej interpretacji prawd chrześcijańskiej wiary u Hansa Ursa von Balthasara. Autor, ... Więcej...