Filozofia

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Filozofia” (liczba wybranych pozycji: 551, strona 16 z 23).


Wykłady z klasycznej filozofii niemieckiej

Wykłady z klasycznej filozofii niemieckiej

Marek Siemek

cena: 49,90 zł — do koszyka

Pierwszy z dwóch tomów (nagranych na taśmy i starannie spisanych) słynnych wykładów prowadzonych przez profesora Marka Siemka w ramach zajęć... Więcej...


Fenomenologia Husserla

Fenomenologia Husserla

Dan Zahavi

cena: 39,00 zł — do koszyka

Książka Dana Zahaviego przedstawia rozwój filozofii Husserla - począwszy od jego wczesnych rozpraw na temat logiki i intencjonalności aż po... Więcej...


Konserwatyzm bez Boga

Konserwatyzm bez Boga

Tomasz Tulejski

cena: 46,73 zł — do koszyka

Monografia jest syntezą myśli politycznej D.Hume'a. Po raz pierwszy na gruncie polskim ukazała się praca naukowa ukazująca jej bohatera nie... Więcej...


Odwieczna pogłoska. Pytanie o Boga i złudzenie nowożytności

Odwieczna pogłoska. Pytanie o Boga i złudzenie nowożytności

Robert Spaemann

cena: 45,15 zł — do koszyka

Pogłoska, że Bóg istnieje, krąży w powietrzu wszędzie, gdzie tylko pojawiają się ludzie. Dopiero w filozofii greckiej Boga pojęto w... Więcej...


Rousseau - człowiek czy obywatel

Rousseau - człowiek czy obywatel

Robert Spaemann

cena: 33,60 zł — do koszyka

Wszelki spór o "prawdziwego" Rousseau jest daremny. W swojej śmiałości, rozdarciu i sprzeczności Rousseau jest człowiekiem par excellence nowoczesnym. Nowoczesna cywilizacja... Więcej...


Kroki poza siebie. Przemówienia i eseje I

Kroki poza siebie. Przemówienia i eseje I

Robert Spaemann

cena: 70,00 zł — do koszyka

Robert Spaemann jest jednym z najwybitniejszych współczesnych filozofów niemieckich i najlepiej piszący. Jego prace tłumaczone są na wiele języków. Autor... Więcej...


Światło wieczności

Światło wieczności

Sergiusz Bułgakow

cena: 77,00 zł — do koszyka

Doświadczenie religijne utwierdza człowieka w realności innego, boskiego świata nie tym, że dowodzi jego istnienia albo rozmaitymi argumentami przekonuje o... Więcej...


Logiczna struktura świata

Logiczna struktura świata

Rudolf Carnap

cena: 39,90 zł — do koszyka

Logiczna struktura świata jest pierwszą dużą pracą Carnapa. To klasyczne dzieło należy do ścisłego kanonu lektur filozoficznych. Autor, redukując pojęciowy... Więcej...


Transfer idei. Od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii

Transfer idei. Od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii

cena: 18,00 zł — do koszyka

SPIS TREŚCI Zenon E. Roskal Wprowadzenie Michał Tempczyk Kłopoty z ewolucją biologiczną. Koncepcje Teresy Ścibor-Rylskiej i Rupperta Sheldrake’a Anna Lemańska Zagadnienie celu ewolucji Justyna Herda Czy sformułowanie teorii... Więcej...


Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej

Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej

cena: 32,00 zł — do koszyka

Bez wątpienia podstawową wartością zaproponowanej publikacji jest podjęcie tak koniecznej, jak i trudnej problematyki o charakterze podstawowym. Składają się na... Więcej...


Elementy pedeutologii scholastycznej czyli o Tomasza z Akwinu rozumieniu nauczyciela i nauczania

Elementy pedeutologii scholastycznej czyli o Tomasza z Akwinu rozumieniu nauczyciela i nauczania

Anna Szudra-Barszcz

cena: 11,00 zł — do koszyka

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Historyczny kontekst Tomasza z Akwinu koncepcji nauczyciela i nauczania Tomasz a scholastyka Dydaktyczny charakter tekstów scholastycznych Wykłady Dysputy Kazania Swoistość pedagogii dysputy Struktura dysputy a Tomasza... Więcej...


Oblicza doświadczenia aksjologicznego

Oblicza doświadczenia aksjologicznego

cena: 59,00 zł — do koszyka

Redaktorom tomu udało się zgromadzić wypowiedzi kilku znakomitych, uznanych aksjologów (…), a także wielu młodych już znanych z tego, że... Więcej...


Filozof i jego muzy

Filozof i jego muzy

Agnieszka Kijewska

cena: 47,25 zł — do koszyka

Jego dorobek spotyka się z bardzo zróżnicowaną oceną: jedni widzą w nim epigona neoplatonizmu i eklektyka, który jedynie pozbierał okruchy... Więcej...


O prawdzie o wolności woli. O upadku diabła

O prawdzie o wolności woli. O upadku diabła

św. Anzelm z Canterbury

cena: 47,25 zł — do koszyka

Przedstawiane w tym wydaniu przekłady dołączają do katalogu tłumaczeń na język polski dzieł Anzelma trzy traktaty, a mianowicie O prawdzie, ... Więcej...


Podglądanie Wszechświata - z płytą CD mp3

Podglądanie Wszechświata - z płytą CD mp3

ks. Michał Heller

cena: 37,90 zł — do koszyka

Czy Wszechświat wymaga poprawek? Jak poruszają się gwiazdy? Czy istnieje życie na Marsie? Co to znaczy, że w próżni są... Więcej...


Upływ czasu i ontologia

Upływ czasu i ontologia

Jerzy Gołosz

cena: 39,00 zł — do koszyka

Książka Jerzego Gołosza jest pierwszą w Polsce całościową monografią na temat upływu czasu. Autor omawia ten problem z podstawowej perspektywy... Więcej...


Wprowadzenie do filozofii

Wprowadzenie do filozofii

Jolanta Koszteyn, Piotr Lenartowicz SJ

cena: 28,90 zł — do koszyka

Filozofowanie jest cechą odróżniającą człowieka od zwierzęcia. Starożytni filozofowie nie uczyli się na uniwersytetach, których przecież wtedy nie było. Starali... Więcej...


W kręgu myśli Romana Ingardena

W kręgu myśli Romana Ingardena

cena: 25,00 zł — do koszyka

Myśl Romana Ingardena dostarcza wielu interpretacyjnych możliwości. Niniejsza praca ukazuje, jak przebiega jej recepcja, co i dlaczego spotyka się z... Więcej...


Czy jesteśmy sami we wszechświecie

Czy jesteśmy sami we wszechświecie

Wojciech Kulczyk

cena: 49,90 zł — do koszyka

Autor stawia sobie ambitne zadanie, aby rozszyfrować nasze pełne niewytłumaczalnych wydarzeń i zagadek życie używając wyłącznie naukowej metodologii, nie odnosząc... Więcej...


Powrót do wartości

Powrót do wartości

Jan Galarowicz

cena promocyjna: 39,00 zł 29,25 złdo koszyka

Jesteśmy świadkami konfrontacji dwóch przeciwstawnych procesów: odchodzenia od wyższych wartości i – co jest tego konsekwencją – inwazji nowych form... Więcej...


Przekonania i zmiana przekonań

Przekonania i zmiana przekonań

Marek Lechniak

cena: 32,00 zł — do koszyka

"Pierwsze miejsce zajmuje tu analiza logiczna, czyli podejście do przekonań i ich dynamiki pod kątem formalnej ich rekonstrukcji. Cały obfity... Więcej...


Fenomenologia i religia

Fenomenologia i religia

cena: 30,00 zł — do koszyka

Najogólniej pojęcie fenomenologii religii oznacza zastosowanie metody fenomenologicznej do badania religii, ale niekiedy terminem tym określa się też wyodrębnioną dziedzinę... Więcej...


Prawo naturalne. Wprowadzenie

Prawo naturalne. Wprowadzenie

Javier Hervada

cena: 29,99 zł — do koszyka

"W pewnym sensie jest to książka napisana pod prąd, a nawet dokonująca przewrotu, jednak w sposób pokojowy. Dość pozytywizmu, który... Więcej...


Traktat o umyśle ludzkim

Traktat o umyśle ludzkim

De La Forge

cena: 51,45 zł — do koszyka

L. De la Forge uczestniczył bowiem w dyskusji, która naj­dos­ko­nal­szy swój wyraz znalazła w myśli N. de Male­­branche’a. Mowa tu... Więcej...


Zarys filozofii nauk formalnych

Zarys filozofii nauk formalnych

Zygmunt Hajduk

cena: 31,00 zł — do koszyka

1. WPROWADZENIE 1.1. Reprezentatywne ujęcia filozofii nauki 1.2. Separowanie nauk ścisłych (exact sciences) od humanistyki 1.3. Sposoby uchylania rozziewu między... Więcej...