Pedagogika

Poniżej prezentujemy wszystkie pozycje z kategorii „Pedagogika” (liczba wybranych pozycji: 157, strona 1 z 7).


Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu

Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu

Barbara Winczura

cena: 48,00 zł — do koszyka

Wywołując w świadomości hasło „dzieciństwo”, budzimy z reguły obrazy pogodne, nawet szczęśliwe. Dzieci nie powinny mieć zmartwień – kłopoty przejmują... Więcej...


Dziesięć rzeczy o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem

Dziesięć rzeczy o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem

Ellen Notbohm

cena: 44,99 zł — do koszyka

Pierwsza książka, którą powinieneś przeczytać, gdy u twojego dziecko zdiagnozowano autyzm! Pełna przenikliwych spostrzeżeń, współczucia i humoru, ponadczasowa książka opisująca „dziesięć... Więcej...


Pedagogika wobec duchowości duchowość wobec pedagogiki

Pedagogika wobec duchowości duchowość wobec pedagogiki

cena: 25,00 zł — do koszyka

Od pewnego czasu zapanowała moda na duchowość. W różnych dyscyplinach naukowych stawia się pytanie o to, czym ona jest i... Więcej...


Codzienność w narracjach nauczycielek w okresie średniej dorosłości.Tom 2

Codzienność w narracjach nauczycielek w okresie średniej dorosłości.Tom 2

Dr Joanna Małgorzata Łukasik

cena: 59,00 zł — do koszyka

Prezentowane w publikacji pamiętniki zawierają cenny z pedeutologicznego punktu widzenia opis głównie zawodowych doświadczeń nauczycielek. Autorki w swoich biografiach zawodowych... Więcej...


Mózg autystyczny

Mózg autystyczny

Temple Grandin, Richard Panek

cena: 49,90 zł — do koszyka

Jak wygląda wewnętrzny świat osoby autystycznej? Fascynująca podróż do wnętrza autystycznego umysłu wiedzie przez rozmaite struktury mózgowe, geny oraz codzienne doświadczenia... Więcej...


Nauczanie religii w szkole w latach 1990-2015 wobec wyzwań katechezy

Nauczanie religii w szkole w latach 1990-2015 wobec wyzwań katechezy

cena: 22,00 zł — do koszyka

Praca zbiorowa, w której autorzy podejmują problematykę zadań katechezy w szkolnym nauczaniu religii oraz przedstawiają statystyczny obraz religijności społeczeństwa polskiego... Więcej...


Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i dedagogii chrześcijańskiej

Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i dedagogii chrześcijańskiej

cena: 35,00 zł — do koszyka

SPIS TREŚCI Wprowadzenie (Roman Jusiak) Roman Jusiak Refleksje o pedagogice i naukowych badaniach pedagogicznych Roman Jusiak Ogólna charakterystyka pedagogiki opiekuńczej Andrzej Łuczyński Środowisko rodzinne jako podstawowe... Więcej...


Młodzież ponowoczesna

Młodzież ponowoczesna

Ewa Sowa-Behtane

cena: 35,00 zł — do koszyka

Przedstawiona do recenzji książka podejmuje istotny dla procesu wychowania problem wartości uznanych za relatywne w świecie ery ponowoczesnej. Autorka słusznie... Więcej...


Ratuj maluchy

Ratuj maluchy

Tomasz i Karolina Elbanowscy

cena: 32,90 zł — do koszyka

Inicjatorzy akcji „Ratuj Maluchy” ujawniają jej kulisy. Czy dwoje młodych ludzi ze zwykłego blokowiska, wychowujących siedmioro małych dzieci, może zagrozić rządzącym... Więcej...


Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej

Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej

Jarosław Horowski

cena: 56,00 zł — do koszyka

Neotomistyczna myśl pedagogiczna w Polsce w perspektywie historycznej Analiza wybranych ujęć wychowania moralnego w myśli neotomistycznej Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej -... Więcej...


ADHD nie istnieje

ADHD nie istnieje

dr Richard Saul

cena: 39,90 zł — do koszyka

Według ostatnich danych u 6,4 mln dzieci w wieku od 4 do 17 lat zdiagnozowano zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Podczas gdy... Więcej...


Wartości członków subkultur młodzieżowych

Wartości członków subkultur młodzieżowych

Ewa Sowa-Behtane

cena: 49,00 zł — do koszyka

Problematyka wartości od kilkudziesięciu lat stanowi jeden z głównych nurtów analiz w naukach społecznych i humanistycznych. O ile jeszcze w... Więcej...


ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej

ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej

Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska

cena: 32,07 zł — do koszyka

Książka została poszerzona, uzupełniona i podzielona na osiem części. W pierwszej – obok krótkiej charakterystyki upośledzenia umysłowego – zawarto najczęściej... Więcej...


Kuratela sądowa w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Kuratela sądowa w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Witold Mazurek

cena: 39,00 zł — do koszyka

nota wydawcy Autor w swoich badaniach podjął niezwykle ważną dla współczesnego świata problematykę zagrożeń, poruszając zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa tak jednostkowego, jak... Więcej...


Oblicza wody w kulturze

Oblicza wody w kulturze

cena: 39,00 zł — do koszyka

Zamysł przygotowania publikacji, której celem jest ukazanie roli i obecności wody, w różnej postaci, oraz jej wpływu na życie i... Więcej...


Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej

Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej

cena: 49,90 zł — do koszyka

Książka dotyczy istotnych i bardzo interesujących aspektów pedagogiki resocjalizacyjnej. Ujęcie przedmiotowego zagadnienia readaptacji i reintegracji społecznej stanowi dziś szansę na... Więcej...


Z historii, teologii i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Z historii, teologii i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

cena: 39,90 zł — do koszyka

Tom obejmuje artykuły teoretyczne, użyteczne poznawczo, i praktyczne, ściśle powiązane z dydaktyczną działalnością nauczyciela, nacechowaną artyzmem, rozumianym bardzo szeroko. Z... Więcej...


Dziedzictwo kulturowo - historyczne regionu

Dziedzictwo kulturowo - historyczne regionu

cena: 35,00 zł — do koszyka

Procesy integracji kulturowej nie mogą nie interesować szkoły. Stają się one - jako część etnopedagogiki - szczególnym przedmiotem refleksji dydaktycznej... Więcej...


Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie

Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie

cena: 38,00 zł — do koszyka

SPIS TREŚCI WSTĘPI IntroductionI I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I WYCHOWANIA MAŁEGO DZIECKA W MYŚLI PEDAGOGICZNEJ I TWÓRCZOŚCI BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGOI Basic assumptions of a small child... Więcej...


W labiryncie wychowania

W labiryncie wychowania

cena: 49,00 zł — do koszyka

Zmieniające się współczesne społeczeństwo warunkuje i określa przemiany w wielu dziedzinach życia. Na naszych oczach tworzy się nowa rzeczywistość społeczna... Więcej...


Szpaku. Metody pracy księdza Andrzeja Szpaka z młodzieżą różnych dróg

Szpaku. Metody pracy księdza Andrzeja Szpaka z młodzieżą różnych dróg

Karolina Kmiecik - Jusięga

cena: 29,00 zł — do koszyka

Opracowanie jest pierwszą źródłową monografią pedagogiczną ukazującą metody i formy działalności nieprzeciętnego kapłana i salezjanina ks. A. Szpaka. Należy do... Więcej...


Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością

Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością

cena: 45,00 zł — do koszyka

W jaki sposób wspomagać rozwój i funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnością? Czy pomoc, którą otrzymują te osoby oraz ich bliscy... Więcej...


U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki - biografistyka - historia

U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki - biografistyka - historia

cena: 30,00 zł — do koszyka

SPIS TREŚCI Wstęp Nauki pedagogiczne wobec wyzwań współczesności Ks. Marian Nowak: Specyfika pedagogiki i jej tożsamość (w kontekście jubileuszu Instytutu Pedagogiki KUL Jana... Więcej...


Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły

Adele Faber, Elaine Mazlish

cena: 39,00 zł — do koszyka

Praktyczne ćwiczenia i wskazówki ułatwiające opanowanie sztuki komunikowania się z dziećmi - i… nie tylko z nimi - sprawiają, że... Więcej...


Pedagogiczna refleksja nad życiem i śmiercią

Pedagogiczna refleksja nad życiem i śmiercią

cena: 39,00 zł — do koszyka

Poruszenie problemu niezmiernie istotnego, (…) a jednocześnie mało eksplorowanego przez specjalistów różnych profesji, sprawia, że książka stanowi uzupełnienie istniejącej luki... Więcej...