NOMOS

Liczba tytułów: 45, strona 2 z 2


Mistycyzm pentekostalny w Polsce

Mistycyzm pentekostalny w Polsce

Andrzej Migda

cena: 47,00 zł — do koszyka

Podjęty przez Autora temat jest niezmiernie aktualny, gdyż mistyczny aspekt religijności cieszy się żywym zainteresowaniem naukowym w całym świecie. […]... Więcej...


Bohater o tysiącu twarzy

Bohater o tysiącu twarzy

Joseph Campbell

cena: 69,00 zł — do koszyka

Słowa Campbella mają nadzwyczajne znaczenie, nie tylko dla naukowców, lecz także dla szerszego grona ludzi, którzy uznają za ważne dla... Więcej...


Sekularyzacja, desekularyzacja. Nowa duchowość

Sekularyzacja, desekularyzacja. Nowa duchowość

ks. Janusz Mariański

cena: 55,00 zł — do koszyka

Ksiądz Profesor Janusz Mariański jest wybitnym socjologiem religii i socjologiem moralności, autorem wielu znanych prac z tych dziedzin. Jest też... Więcej...


Kataryzm włoski

Kataryzm włoski

Piotr Czarnecki

cena: 56,00 zł — do koszyka

Do istotnych zalet pracy zaliczam jej logiczną i uzasadnioną konstrukcję, umożliwiającą czytelnikowi wniknięcie w niełatwą problematykę doktryny i wierzeń religijnych... Więcej...


Pomiędzy życiem a śmiercią. Opowieść o tożsamości i umieraniu

Pomiędzy życiem a śmiercią. Opowieść o tożsamości i umieraniu

Anna Wiatr

cena: 38,00 zł — do koszyka

Jest to prawdziwa opowieść socjologiczna, wykorzystująca narracje i pokazująca jednocześnie rolę i dylematy badacza w procesie poznania. Badacza, który odkrywa... Więcej...


Religia w kontekście społecznym

Religia w kontekście społecznym

Meredith B. McGuire

cena: 59,00 zł — do koszyka

Skoro społeczeństwo nowoczesne faktycznie zmierza w kierunku coraz większej racjonalności funkcjonalnej, proces ten wiąże się z problemami na dwóch poziomach: ... Więcej...


Nowe ruchy religijne

Nowe ruchy religijne

Eileen Barker

cena: 56,00 zł — do koszyka

Często czyniono generalizujące uwagi odnośnie do nieuniknionego procesu stopniowej transformacji sekt w denominacje lub kościoły. Jest niewątpliwie prawdą, iż wiele... Więcej...


Suburbanizacja po polsku

Suburbanizacja po polsku

Katarzyna Kajdanek

cena: 43,00 zł — do koszyka

Polska suburbanizacja ma swoje cechy specyficzne, warte analizy. Książka Katarzyny Kajdanek została przejrzyście skonstruowana, napisana ciekawie, dobrym językiem, czyta się... Więcej...


Socjologia pojednania

Socjologia pojednania

cena: 43,00 zł — do koszyka

Socjologii pojednania w konwencjonalnych podręcznikach nie odnajdziemy, ale praca nad pojednaniem zwaśnionych stron jest jednym z głównych zadań przywódców politycznych... Więcej...


Kultura a choroba psychiczna

Kultura a choroba psychiczna

Anna Stypuła

cena: 36,00 zł — do koszyka

Mamy do czynienia z książką, która powinna wejść do kanonu lektur obowiązkowych nie tylko psychologów, zwłaszcza psychologów klinicznych, ale też... Więcej...


Między nakazem a wyborem

Między nakazem a wyborem

Józef Baniak

cena: 48,00 zł — do koszyka

Przedmiotem recenzowanej publikacji jest problematyka małżeństwa i rodziny w Polsce, ujęta wieloaspektowo, z kilku różnych perspektyw teoretycznych i badawczych, z... Więcej...


Różnowiercy

Różnowiercy

Marcin Lubaś

cena: 45,00 zł — do koszyka

Recenzowana książka to tekst, na który się rzadko trafia, szczególnie w polskich naukach społecznych. Jest sprawozdaniem z badań terenowych zrealizowanych... Więcej...


Kwartalnik religioznawczy Nr 71/72 2010

Kwartalnik religioznawczy Nr 71/72 2010

cena: 20,00 zł — do koszyka

Sakralne fenomeny: wczoraj i dziś Więcej...


Miasto i sacrum

Miasto i sacrum

cena: 45,00 zł — do koszyka

Szczególnie symboliczną architekturą i przestrzenią w mieście są świątynie, kaplice, cmentarze, przyuliczne kaplice i krzyże. Wyróżnia je spośród innych budowli... Więcej...


Świątynia Opatrzności Bożej dzieje idei i budowy

Świątynia Opatrzności Bożej dzieje idei i budowy

Katarzyna Karaskiewicz

cena: 38,00 zł — do koszyka

Od pierwszych słów oraz pierwszych pytań tej rozprawy byłem przekonany, że mamy do czynienia z rzeczą wyjątkową – niepowtarzalną i... Więcej...


Religijność i duchowość - dawne i nowe reformy

Religijność i duchowość - dawne i nowe reformy

cena: 52,00 zł — do koszyka

Współczesne postawy wobec religii ulegają istotnym zmianom – od religijności pogłębionej, mistycznej, podbudowanej duchowym przeżyciem wiary, przez religijność tradycyjną, mało... Więcej...


Protestancka kultura słowa

Protestancka kultura słowa

cena: 36,00 zł — do koszyka

W niniejszym tomie autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie: czy odblask tej świętości pada na sam fenomen pisma, na piśmienność... Więcej...


Teoria społeczna a religia

Teoria społeczna a religia

James Beckford

cena: 47,25 zł — do koszyka

W swoich zainteresowaniach naukowych skupia się na teoretycznych i empirycznych aspektach organizacji religijnych, Nowych Ruchach Religijnych, stosunkach między państwem i... Więcej...


Etnologia religii

Etnologia religii

Andrzej Szyjewski

cena: 62,00 zł — do koszyka

Etnologia religii jest pierwszym polskim podręcznikiem systematyzującym wiedzę o religiach kultur tradycyjnych, pozostających zwykle poza polem zainteresowania historii religii. Opierając... Więcej...


Źródła nacjonalizmu żydowskiego

Źródła nacjonalizmu żydowskiego

Kinga Sekerdej

cena: 44,00 zł — do koszyka

W pracy przedstawiono oba problemy, tj. nacjonalizm żydowski i nacjonalizm arabski, konsekwentnie podobnie analitycznie. Oba nacjonalizmy miały swoich prekursorów i... Więcej...