Powrót na poprzednią stronę

Jak wierzysz?

Jak wierzysz?

Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym

Marek Blaza SJ

Wydawnictwo WAM Kraków 2005

ISBN: 83-7318-490-2
format: 146x202, stron: 460, oprawa: miękka

INDEKS: WAM1264B11717

Cena: 39,00 złdodaję do koszyka

Celem pracy jest przybliżenie, pogłębienie i krytyczna ocena refleksji teologicznej w dialogu katolicko-prawosławnym na temat sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Materiałem źródłowym pracy są dokumenty zredagowane przez Międzynarodową Komisję Mieszaną do dialogu teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym oraz dokumenty uzgodnieniowe powstałe w bilateralnych dialogach lokalnych. Pierwszy rozdział wprowadza w kontekst historyczny związany z tematem pracy. W drugim rozdziale jest mowa o sakramentach inicjacji chrześcijańskiej w odniesieniu do zbawczej ekonomii Trójcy Świętej. Trzeci rozdział przybliża zagadnienie dotyczące poszukiwania wzajemnego uznania eklezjalności sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. W czwartym rozdziale zostały omówione dyskusje i uzgodnienia katolicko-prawosławne w kwestii praktyki udzielania sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. W zakończeniu pracy zostały przedstawione najistotniejsze wnioski, które podsumowują dotychczasowe osiągnięcia dialogu katolicko-prawosławnego w kontekście sakramentów inicjacji chrześcijańskiej oraz jednocześnie mogą być pomocne do dalszych badań w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska w tej kwestii.

 

Kategorie

Książki / Duchowość / Ogólna

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni