Powrót na poprzednią stronę

** Biblia dla każdego, T. VII

** Biblia dla każdego, T. VII

Księgi: Izajasza, Jeremiasza, Lamentacji i Barucha

Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce 2006

ISBN: 83-7224-977-6
ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (redaktor)
format: 210x280, stron: 396, oprawa: twarda

INDEKS: JED0748B13796

Promocja: 89,00 zł 5,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Książka ta jest nowoczesnym, wszechstronnym komentarzem do Pisma Świętego.
Każdy fragment Biblii opatrzono interpretacją egzegetyczną, a ponadto refleksjami znanych biblistów, świadectwami wybitnych pisarzy i poetów związanymi z aktualnością tekstu biblijnego w ich życiu oraz komentarzem dla najmłodszych.

Całość jest bogato ilustrowana kolorowymi reprodukcjami dzieł sztuki. Dzieło ma wybitne walory poznawcze i estetyczne, umożliwia w atrakcyjnej, oryginalnej formie pogłębienie wiedzy o Piśmie Świętym.

Tom I – Księgi: Rodzaju i Wyjścia. tutaj
Tom II – Księgi: Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa tutaj
Tom III – Księgi: Sędziów, Rut, 1-2 Samuela, 1-2 Królewska tutaj
Tom IV – Księgi: 1-2 Kronik, Ezdrasza, Nechemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery, 1-2 Machabejska tutaj
Tom V – Księgi: Hioba i Psalmów tutaj
Tom VI – Księgi: Przysłów, Koheleta, Mądrości, Pieśń nad pieśniami, Mądrość Syracha tutaj

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Biblia (tłumaczenia)

Książki / Promocja / za 5 zł

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni