Powrót na poprzednią stronę

** Kosztując owoce

** Kosztując owoce

ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Wydawnictwo Alleluja Kraków 2005

ISBN: 83-89660-77-6
format: 106x178, stron: 40, oprawa: mękka

INDEKS: ALL0107B13944

Cena: 4,10 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Zasadniczą część liturgii słowa stanowią czytania z Pisma świętego wraz z towarzysząącymi im śpiewami. Natomiast homilia, wyznanie wiary i modlitwa powszechna, czyli modlitwa wiernych, rozwijają i kończą liturgię słowa. W czytaniach, które wyjaśnia homilia, Bóg przemawia do swojego ludu, objawia mu tajemnicę odkupienia i zbawienia, i podaje mu pokarm duchowy, a sam Chrystus przez swoje słowo obecny jest wśród wiernych. Lud przyswaja sobie to Boże słowo przez śpiew i łączy się w nim ściśle przez wyznanie wiary, a posilony nim zanosi w modlitwie powszechnej prośby w potrzebach całego Kościoła i o zbawienie całego świata.

 

Kategorie

Książki / Duszpasterstwo / Rekolekcje

Książki / Promocja / za 1 zł

Książki / Duchowość / Życie kapłańskie i zakonne

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni