Powrót na poprzednią stronę

Sex. Poezja czy rzemiosło? Część II (CD)

Sex. Poezja czy rzemiosło? Część II (CD)

ks. Piotr Pawlukiewicz

Wydawnictwo Rhetos Warszawa 2006

seria: Duchowość mężczyzny & kobiety

INDEKS: RHE0040A13967

Cena: 9,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Kontynuacja konferencji pod takim samym tytułem, poświęcona w sposób szczególny zagadnieniu czystości przedmałżeńskiej i wspólnego mieszkania przed zawarciem związku małżeńskiego.

Ks. Piotr Pawlukiewicz – ukończył WMSD w Warszawie. Studiował m. in. teologię pastoralną w KUL, homiletykę w PAT w Krakowie i retorykę na UJ. Współpracuje z radiem „Józef” w Warszawie. Jest członkiem redakcji radiowej Mszy św. w kościele św. Krzyża w Warszawie, kapelanem kaplicy w Sejmie RP, wykładowcą homiletyki i duszpasterstwa rodzin w WMSD w Warszawie.

 

Kategorie

Multimedia / Rekolekcje i inne na CD / CD-Rekolekcje

Książki / Życie chrześcijańskie / Małżeństwo

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni