Powrót na poprzednią stronę

* Dziedzictwo Jana Pawła II. Czytanki podczas nabożeństw czerwcowych

* Dziedzictwo Jana Pawła II. Czytanki podczas nabożeństw czerwcowych

Magdalena Madej-Babula, Zbigniew Marek SJ

Wydawnictwo WAM Kraków 2006

ISBN: 83-7318-656-5
seria: Verbum Domini
format: 146×202, stron: 164, oprawa: miękka

INDEKS: WAM1409B14181

Cena: 8,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Adresatami publikacji są duszpasterze, którzy mogą z niej korzystać podczas mających miejsce w polskich świątyniach nabożeństwach czerwcowych, ale także osoby świeckie, które pochylają się nad nauczaniem Jana Pawła II. Ze względu na pierwszych adresatów publikacji poszczególne teksty starano się tak dobierać, aby z jednej strony nawiązywały do charakteru nabożeństwa, a z drugiej przekazywały ukazywaną przez Ojca Świętego Jana Pawła II prawdę wiary chrześcijańskiej. Dlatego też poszczególne części publikacji zawierają 31, 30 i 31 tekstów dobranych bardziej ze względu na poruszaną w nich tematykę, a mniej ze względu na miejsce bądź czas ich wygłoszenia przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Dwa z nich wygłoszone były w Rzymie do Polaków. Pozostałe teksy zaczerpnięte zostały z przemówień wygłoszonych do Polaków podczas kolejnych pielgrzymek do Polski. Przy doborze tekstów nie wprowadzono żadnych zmian. Pominięto jedynie teksty, stanowiące dodatek, reakcję Ojca Świętego na potrzebę chwili.

Rozważania papieskiego nauczania objaśniają chrześcijańskie patrzenie na człowieka z perspektywy Bożego planu obdarowania go życiem i powołaniem do nieśmiertelności. Nadto uczą, jak z wiarą przyjąć zbawczy wymiar Boga i uwierzyć w Jego miłość do człowieka posuniętą aż do wydania Syna Bożego na śmierć krzyżową. Rozpoznanie tej miłości i jej przyjęcie stanowi wiodącą myśl układu tekstów przemówień Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski.

 

Kategorie

Książki / Kościół Katolicki / Jan Paweł II

Książki / Duszpasterstwo / Homiletyka

Książki / Duchowość / Modlitwy i rozważania

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

Magdalena Madej-Babula

*Dziedzictwo Jana Pawła II. Czytanki podczas nabożeństw majowych
Edukacja zintegrowana w dialogu z wychowaniem religijnym
Edukacyjne przestrzenie zdrowia

Zbigniew Marek SJ

*Dziedzictwo Jana Pawła II. Czytanki podczas nabożeństw majowych
Drogi i ścieżki powołania
Edukacyjne przestrzenie zdrowia
Jestem świadkiem Chrystusa w świecie - podręcznik 2 klasa Liceum oraz 2 i 3 klasa Technikum
Jezus działa i zbawia - katechizm kl. 8 SP
Jezus działa i zbawia - metodyczny kl. 8 SP
Jezus działa i zbawia - zeszyt ucznia dla klasy 8 SP
Jezus prowadzi i zbawia - podręcznik do 3 gimn.
Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik do religii dla klasy 3 gimnazjum
Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik metodyczny do klasy 3 gimnazjum
Jezus prowadzi i zbawia. Zeszyt ucznia kl. 3 gimnazjum
Jezus uczy i zbawia - podręcznik klasa 7
Jezus uczy i zbawia - zeszyt ucznia dla klasy 7
Obdarowani przez Boga - metodyczny do kl. 5
Obdarowani przez Boga - podręcznik kl. 5
Pedagogia biblijna w katechezie
Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej
Przemienieni przez Boga - Zeszyt ucznia dla 6 klasy szkoły podstawowej
W Kościele 1. Podręcznik na płycie CD i notes ucznia dla I klasy liceum i technikum
W rodzinie - podręcznik metodyczny dla III klasy liceum oraz IV technikum
W rodzinie. Podręcznik na CD i notes ucznia dla 3 klasy liceum oraz 4 technikum
W świecie - podręcznik metodyczny do religii dla II klasy liceum oraz II i III technikum
W świecie. Podręcznik na CD i notes do religii dla II klasy liceum oraz II i III technikum
Zaproszeni przez Boga - podręcznik do kl. 4
Zaproszeni przez Boga - podręcznik metodyczny do kl. 4
Zaproszeni przez Boga - zeszyt ucznia dla klasy 4
Ze Zmartwychwstałym w rodzinie - podręcznik do 2 kl. szkoły zawodowej