Powrót na poprzednią stronę

Dziedzictwo Jana Pawła II. Czytanki podczas nabożeństw październikowych

Dziedzictwo Jana Pawła II. Czytanki podczas nabożeństw październikowych

Wydawnictwo WAM Kraków 2006

ISBN: 83-7318-657-3
Magdalena Madej-Babula (wybór), Zbigniew Marek SJ (wybór)
format: 146x202, stron: 161, oprawa: miękka

INDEKS: WAM1451B15030

Cena: 16,50 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Książka zawiera wybrane teksty przemówień papieża Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski. Każdy tekst przekazuje zamkniętą całość rozważań nad życiem chrześcijańskim. Adresatami publikacji są duszpasterze, którzy mogą z niej korzystać podczas mających miejsce w polskich świątyniach nabożeństwach październikowych, ale także osoby świeckie, które pochylają się nad nauczaniem Jana Pawła II. Trzecia część tryptyku Dziedzictwo Jana Pawła (pierwsza część: Czytanki podczas nabożeństw majowych, druga część: Czytanki podczas nabożeństwa czerwcowych) oparta została na wyjaśnieniu prawdy, czym jest życie z Chrystusem. Podkreślono głoszoną przez papieża konieczność trwania w jedności z Nim i naśladowania Go. Rozważania mają pomóc w zrozumieniu, co znaczy wierzyć w Boga, co znaczy wierzyć w Jezusa Chrystusa i co znaczy wierzyć w Ducha Świętego.

 

Kategorie

Książki / Kościół Katolicki / Nabożeństwo październikowe

Książki / Kościół Katolicki / Jan Paweł II

Książki / Duchowość / Maryja

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

Magdalena Madej-Babula

*Dziedzictwo Jana Pawła II. Czytanki podczas nabożeństw majowych
Edukacja zintegrowana w dialogu z wychowaniem religijnym
Edukacyjne przestrzenie zdrowia

Zbigniew Marek SJ

*Dziedzictwo Jana Pawła II. Czytanki podczas nabożeństw majowych
Drogi i ścieżki powołania
Edukacyjne przestrzenie zdrowia
Jestem świadkiem Chrystusa w świecie - podręcznik 2 klasa Liceum oraz 2 i 3 klasa Technikum
Jezus działa i zbawia - katechizm kl. 8 SP
Jezus działa i zbawia - metodyczny kl. 8 SP
Jezus działa i zbawia - zeszyt ucznia dla klasy 8 SP
Jezus prowadzi i zbawia - podręcznik do 3 gimn.
Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik do religii dla klasy 3 gimnazjum
Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik metodyczny do klasy 3 gimnazjum
Jezus prowadzi i zbawia. Zeszyt ucznia kl. 3 gimnazjum
Jezus uczy i zbawia - podręcznik klasa 7
Jezus uczy i zbawia - zeszyt ucznia dla klasy 7
Obdarowani przez Boga - metodyczny do kl. 5
Obdarowani przez Boga - podręcznik kl. 5
Pedagogia biblijna w katechezie
Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej
Przemienieni przez Boga - Zeszyt ucznia dla 6 klasy szkoły podstawowej
W Kościele 1. Podręcznik na płycie CD i notes ucznia dla I klasy liceum i technikum
W rodzinie - podręcznik metodyczny dla III klasy liceum oraz IV technikum
W rodzinie. Podręcznik na CD i notes ucznia dla 3 klasy liceum oraz 4 technikum
W świecie - podręcznik metodyczny do religii dla II klasy liceum oraz II i III technikum
W świecie. Podręcznik na CD i notes do religii dla II klasy liceum oraz II i III technikum
Zaproszeni przez Boga - podręcznik do kl. 4
Zaproszeni przez Boga - podręcznik metodyczny do kl. 4
Zaproszeni przez Boga - zeszyt ucznia dla klasy 4
Ze Zmartwychwstałym w rodzinie - podręcznik do 2 kl. szkoły zawodowej