Powrót na poprzednią stronę

Tajemnica głoszenia Słowa Bożego

Tajemnica głoszenia Słowa Bożego

o. Raniero Cantalamessa OFM Cap.

Wydawnictwo św. Antoniego Wrocław 2007

ISBN: 978-83-88598-03-6
format: 131x206, stron: 118, oprawa: miękka

INDEKS: ANT0079B16782

Cena: 14,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

„Przemówił Pan, Bóg nad bogami i nie milczy" (Ps 50,1.3). Chcemy podczas tych rozważań słuchać z lękiem i drżeniem Boga, który mówi, pragniemy podjąć Jego zaproszenie: "Posłuchaj, mój ludu, chcę przemawiać” (Ps 50,7).

Moim zamierzeniem jest sprawienie, by raczej przemówiło Słowo, niż żebym ja mówił o nim. Pragnę, aby nie stało się ono zwykłym przedmiotem, ale zawsze pozostało podmiotem, który przemawia do nas z Bożym autorytetem i wobec którego możemy jedynie zawołać jak Samuel: "Mów, Panie, bo sługa Twój słucha! (zob. 1 Sm 3,11).

Panie, nie pozwól, żebyśmy przeczytali stronice Twojego Pisma świętego i nie spotkali Cię przechadzającego się w raju Twojej Biblii. Ośmielamy się wypłynąć na morze Twojej Mądrości. Ześlij Twe Boskie tchnienie, Ducha Świętego, abyśmy rzeczywiście mogli wypłynąć na pełne morze i przyjść do Ciebie po wodzie. Daj nam serce proste, zdolne do zdumienia i zadrżenia na dźwięk Twego głosu, jak dzieci, które podskakują na głos ojca, przyjaciele na głos przyjaciela, żona na głos męża. Wraz z oblubienicą z Pieśni nad Pieśniami prosimy Cię: Daj mi usłyszeć swój głos!
Autor

 

Kategorie

Książki / Duszpasterstwo / Homiletyka

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni