Powrót na poprzednią stronę

Biblia dla każdego. T. VIII

Biblia dla każdego. T. VIII

księga Ezechiela - Daniela - prorocy mniejsi

Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce 2007

ISBN: 978-83-7442-200-0
ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (redaktor)
format: 215x282, stron: 380, oprawa: twarda

INDEKS: JED0923B17538

Cena: 89,00 złdodaję do koszyka

Książka ta jest nowoczesnym, wszechstronnym komentarzem do Pisma Świętego. Każdy fragment Biblii opatrzono interpretacją egzegetyczną, a ponadto refleksjami znanych biblistów, świadectwami wybitnych pisarzy i poetów związanymi z aktualnością tekstu biblijnego w ich życiu oraz komentarzem dla najmłodszych.
Całość jest bogato ilustrowana kolorowymi reprodukcjami dzieł sztuki. Dzieło ma wybitne walory poznawcze i estetyczne, umożliwia w atrakcyjnej, oryginalnej formie pogłębienie wiedzy o Piśmie Świętym.

Księgi: Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza.

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Biblia (tłumaczenia)

Książki / Pismo Święte / Nauki biblijne

Książki / Pismo Święte / Pismo Święte (różne)

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni