Powrót na poprzednią stronę

Biblia dla każdego (komplet 10 tomów)

Biblia dla każdego (komplet 10 tomów)

Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce

ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (redaktor)
format: 215x282, oprawa: twarda

INDEKS: JED1048B20524

Promocja: 736,00 zł 299,00 złdodaję do koszyka

Biblia dla każdego to nowoczesny przewodnik-komentarz do Pisma świętego, napisany z myślą o szerokim kręgu czytelników. Jest to polska edycja włoskiego wydawnictwa La Biblia per la Famiglia (Biblia dla rodziny). Publikacja liczy 10 tomów.

Tom I – Księga Rodzaju i Księga Wyjścia.

Tom II – obejmujący Księgi: Kapłańską, Liczb, Powtórzonego Prawa i Jozuego.

Tom III, w skład którego wchodzą Księgi: Sędziów, Rut, 1-2 Samuela, 1-2 Królewska.

Tom IV zawierający Księgi: 1-2 Kronik, Ezdrasza, Nechemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery, 1-2 Machabejską.

Tom V: Księga Hioba i Księga Psalmów

Tom VI: Księga Przysłów, Księga Koheleta, Pieśń nad pieśniami, Księga Mądrości, Mądrość Syracha.

Tom VII: Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Księga Lamantacji, Księga Barucha.

Tom VIII: Księgi: Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza.

Tom IX: Ewangelie: Św. Mateusza, Św. Marka, Św. Łukasza, Św. Jana i Dzieje Apostolskie.

Tom X: Listy Apostolskie i Apokalipsa Św. Jana.

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Opracowania (komentarze)

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni