Powrót na poprzednią stronę

Ewangelizacja czy katechizacja? Film z Rekolekcji Ojca Leona Knabita (2xDVD)

Ewangelizacja czy katechizacja? Film z Rekolekcji Ojca Leona Knabita (2xDVD)

PAGANINI Kraków 2008

o. Leon Knabit OSB (tekst)

INDEKS: PAG0114A20560

Cena: 18,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

W konferencji pt. "Ewangelizacja czy katechizacja?" Ojciec uzasadnia tezę, że ewangelizować i katechizować trzeba równocześnie to znaczy podawać Dobrą Nowinę a jednocześnie rozważać szczegółowo, jak praktykować przyjętą prawdę o Jezusie Chrystusie.Jedną z najważniejszych prawd, że Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem, rozważa w drugiej konferencji. Dziś, kiedy nauka uznaje narodzenie Jezusa za fakt historyczny, przed chrześcijaninem staje o wiele większe zadanie - przyjęcie Go jako Syna Boga żywego i nawiązanie osobistej relacji z Nim. To zadanie szczególnie realizuje się na Eucharystii, w której doświadczamy Boskiej miłości i jednocześnie odpowiadamy swoją miłością, na miarę ludzkich możliwości. Relacja z Jezusem Chrystusem jest możliwa dzięki Duchowi Świętemu. Jego obecność i działanie wyjaśnia konferencja "Duch Święty w Kościele". Przez wiarę, otrzymaną na chrzcie, jesteśmy uzdolnieni do zawierzenia Bogu w każdej sytuacji; nadzieja daje zaufanie do Tego, który się objawił a miłość uzdalnia do kochania tych, których, po ludzku sądząc, nie da się kochać. W refleksjach Ojciec wielokrotnie odnosi się do nauczania Sługi Bożego Jan Pawła II, wraca do tych słów, które ożywiały wiarę Polaków w czasie pielgrzymek. W konferencjach usłyszymy też liczne przykłady i anegdoty z Jego boga

 

Kategorie

Książki / Duszpasterstwo / Rekolekcje

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni