Powrót na poprzednią stronę

Hebrajsko - polski Stary Testament - PROROCY

Hebrajsko - polski Stary Testament - PROROCY

Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich

Oficyna Wydawnicza VOCATIO Warszawa 2008

ISBN: 978-83-7492-023-0
ks. Waldemar Chrostowski (redaktor), Anna Kuśmirek (opracowanie)
seria: Prymasowska Seria Biblijna
format: 178x243, stron: 1600, oprawa: twarda

INDEKS: VOC0347B21503

Cena: 220,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Tom pierwszy tego monumentalnego opracowania - PIĘCIOKSIĄG spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony środowisk naukowych. Stał się też jednym z podstawowych narzędzi w egzegezie Tory. Dzieło to oprócz etymologicznego tłumaczenia każdego słowa hebrajskiego zawiera numeryczne kody opisujące pełną klasyfikację gramatyczną każdego słowa, jego transliterację oraz kod wskazujący na rdzeń słowa, co wobec faktu, że niektóre formy semantyczne słów hebrajskich mają identyczną formę, mimo pochodzenia od różnych rdzeni, jest szalenie potrzebne do ustalenia właściwego przekładu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt skompilowania składu tekstu. Zachowano szyk tekstu hebrajskiego pisanego od prawej do lewej, a jednocześnie wprowadzono polski przekład, w którym każdy osobny wyraz musi być pisany od lewej strony do prawej. To wszystko w formie "paczek" czterech równoległych linii musiało być łamane z zachowaniem zachodnich zasad typograficznych. Rzecz w skali wydawniczej zupełnie bez precedensu. Żadne z interlinearnych wydań angielskich czy niemieckich nie ma tak rozbudowanej formuły. Zachodnie publikacje interlinearne są zwykle dwuliniowe pomijające morfologię i transliterację każdego słowa. W żadnym wydaniu interlinearnym Starego Testamentu publikowanym na Zachodzie nie ma klucza przypisującego właściwe rdzenie odpowiednim słowom.

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Opracowania (komentarze)

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni