Powrót na poprzednią stronę

Księgi greckie. Grecko-Polski Stary Testament

Księgi greckie. Grecko-Polski Stary Testament

Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi i indeksem form podstawowych

Prof. dr hab. Michał Wojciechowski

Oficyna Wydawnicza VOCATIO Warszawa 2008

ISBN: 978-83-7492-025-4
Prymasowska Seria Biblijna (seria)
seria: Prymasowska Seria Biblijna
format: 168x235, stron: 817, oprawa: twarda

INDEKS: VOC0353B21804

Cena: 180,00 złdodaję do koszyka

Kolejny tom interlinearnego wydania Pisma Świętego, zawierający księgi greckie Starego Testamentu. Cały Stary Testament w wydaniach katolickich liczy czterdzieści sześć ksiąg, z czego trzydzieści dziewięć zachowało się po hebrajsku. Pozostałe siedem znamy po grecku. Są to księgi: Tobiasza, Judyty, 1 i 2 Machabejska, Mądrości, Syracha (inaczej Eklezjastyk) i Barucha. Księgi te w starożytności były przepisywane po grecku i po łacinie wraz z innymi księgami Biblii. Były cytowane przez Ojców Kościoła jako Pismo Święte. W judaizmie późniejszym, gdy zwyciężyła w nim tradycja uczonych w Piśmie, były pomijane.Wobec tego, że Żydzi uznawali tylko trzydzieści dziewięć ksiąg hebrajskich, niektórzy Ojcowie Kościoła wahali się co do ich kanoniczności i dlatego część starożytnych spisów kanonu biblijnego pomija księgi greckie Starego Testamentu. Ostatecznie w Kościele Zachodnim oraz Wschodnim zostały uznane i są w nich kanonem biblijnym.

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Opracowania (komentarze)

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni

Prymasowska Seria Biblijna

Biblia Pierwszego Kościoła
Biblia pierwszego Kościoła, burgundowa z paginatorami i suwakiem
Encyklopedia Biblijna
Grecko-Polski Nowy Testament
Grecko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów greckich i kodami Popowskiego
Hebrajsko-polski i aramejsko-polski słownik Stronga
Hebrajsko-polski Stary Testament - PISMA
Kanon Biblii
Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu
Komentarz historyczno-kulturowy do Starego Testamentu. Księgi protokanoniczne
Komentarz żydowski do Nowego Testamentu
Kościoły Zachodnie
Księga Dwunastu (prorocy mniejsi). Biblia Hebrajska
Nowy Testament dla moderatorów
Odwrotny indeks Stronga
Septuaginta
Słownik Antropologii Nowego Testamentu
Słownik hermeneutyki biblijnej
Słownik nauczania Jezusa oraz tematów czterech Ewangelii tom I
Słownik późnych ksiąg Nowego Testamentu i pism Ojców Apostolskich
Słownik symboliki biblijnej
Słownik teologii św. Pawła
Słownik tła Biblii
Słownik wiedzy biblijnej
Tablice biblijne, t.1
Teologia i filozofia
Trudne fragmenty Biblii
Wielki atlas biblijny
Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu

Prof. dr hab. Michał Wojciechowski

Aforyzmy Jezusa
Apokalipsa Świętego Jana. Nowy Komentarz Biblijny. TOM XX
Biblia o państwie
Dwie wersje Dziejów Apostolskich
Etyka Biblii
Grecko-Polski Nowy Testament
Jak dziś mówić o wierze
Jezus i inni. Jan Chrzciciel, uczniowie, wrogowie
Księga Tobiasza czyli Tobita. Nowy Komentarz Biblijny. Tom XII
Między polityką a religią
Od Biblii do gazet
Za Rodziną. Z Rodziną pod prąd