Powrót na poprzednią stronę

Świat słowa Jana Pawła II. Refleksje - wspomnienia - opinie

Świat słowa Jana Pawła II. Refleksje - wspomnienia - opinie

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2007

ISBN: 978-83-733241-2-1
Marta Dalgiewicz (opracowanie), ks. Wiesław Przyczyna (opracowanie)
format: 143x203, stron: 132, oprawa: miękka

INDEKS: BIB0144B21944

Cena: 15,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Wśród licznych biografii Jana Pawła II znajdujemy wzmianki o Karolu Wojtyle – studencie polonistyki. Informacje te są raczej zdawkowe, bo i studia na rakowskiej polonistyce to zaledwie jeden pełny rok, i życiorys Papieża jest tak bogaty, że nie zezwala biografom zbyt długo zatrzymywać się nad jedną kwestią. Przeglądając różne wspomnienia Papieża, ale i teksty Jego przemówień, można jednak zauważyć, że ten krótki okres miał dla Niego wielkie znaczenie. Mówiąc o studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim, Ojciec Święty zaznacza:
Doświadczenia te wycisnęły w mojej świadomości oraz całej osobowości głębokie ślady na całe życie. Dodaje także:
Pamięć tego, czym jest uniwersytet – Alma Mater – noszę w sobie wciąż żywą. Nie tylko pamięć, ale poczucie długu, który należy spłacać całym życiem (Lublin, 9 VI 1987).
W niniejszym opracowaniu zostały zebrane rozproszone wypowiedzi Jana Pawła II, w których powraca On do czasów uniwersyteckich. Z pewnością nie jest to zbiór zamknięty – bo wiele tekstów z nauczania papieskiego nie doczekało się jeszcze polskiego tłumaczenia – ale ukazuje, jaką wagę Jan Paweł II przypisywał swoim studiom na polonistyce. Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest ukazanie zafascynowania Jana Pawła II językiem. W Darze i Tajemnicy Papież wyznał, że wybór polonistyki był umotywowany wyraźnym nastawieniem na studiowanie literatury, ale pierwszy rok studiów skierował Jego uwagę w stronę języka. To zainteresowanie nie zostało przerwane wraz z zarzuceniem studiów. Potwierdzają to utwory poetyckie i listy Karola Wojtyły oraz liczne przemówienia Ojca Świętego o roli języka i znaczeniu słów.

 

Kategorie

Książki / Kościół Katolicki / Jan Paweł II

Książki / Promocja / za 1 zł

Dzieci / Literatura (D) / Literatura

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni