Powrót na poprzednią stronę

Serce Jezusa w liturgii

Serce Jezusa w liturgii

Włodzimierz Mocydlarz SJ

Wydawnictwo PETRUS Kraków 2009

ISBN: 978-83-61533-09-2
format: 168x240, stron: 280, oprawa: miękka

INDEKS: PET0037B24503

Cena: 45,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

„Serce Jezusa" w Liturgii to solidne opracowanie "prehistorii" kultu na długo przed oficjalnym ustanowieniem Święta w Kościele Powszechnym oraz szczegółowe przedstawienie stanowiska Magisterium wobec rodzącego się liturgicznego kultu w XVIII w, w którym duży udział mieli biskupi polscy proszący Stolicę Apostolską o zatwierdzenie Mszy świętej o Sercu Jezusa. Książka ta w oparciu o najstarsze źródła przedstawia inspiracje biblijne, liturgiczne i patrystyczne formularza wotywnego i uroczystego Mszy o Sercu Jezusa.

Na podstawie analizy treści poszczególnych tekstów euchologijnych (modlitw formularzy) prezentuje także ich recepcję w wypowiedziach współczesnych teologów (m.in. K. Rahner, J. Ratzinger, H.U. von Balthasar, czy B. Sesboüé). "Serce Jezusa" w Liturgii ukazuje się w nowym duszpasterskim roku, którego mottem jest "bądźcie świadkami miłości" i odkrywa tym samym przed nami Boskie Oblicze Miłości w Sercu Jezusa, tj. w Osobie Syna Bożego. „Chociaż publikowana praca stanowi rozprawę doktorską, to duszpasterz zatroskany o oparcie służby dla drugich na niezbywalnych fundamentach, znajdzie i wiele sugestii i refleksji dla przepowiadania, wzbogacenia stołu słowa Bożego" z przedmowy ks. prof. Bogusława Nadolskiego.

O. Włodzimierz Mocydlarz, SJ – ur. w Bydgoszczy 20.12.1965 r., ablsolwent II LO im. M. Kopernika w Bydgoszczy (1980-84).Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 3.09.1984 r. Ukończył 3 letnie studia filozoficzne na Papieskim Wydziale Filozoficznym w Krakowie (1986-89). Następnie po praktyce pedagogiczno - dydaktycznej na KUL-u (1989-91) i przy Kolegium jezuickim Bobolanum, odbył studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym - sekcji św. Andrzeja Boboli „Bobolanum” w Warszawie (1991-94) Specjalizację swoją zrobił w Rzymie (1994-96) na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim pod kierunkiem Prof. Gerarda O'Collinsa. Po powrocie do Polski przez 3 lata pracował w Piotrkowie Tryb., a następnie przez 5 lat w Szczecinie jako katecheta – nauczyciel dyplomowany. Dysertację doktorską na temat: Teologiczno-liturgiczne treści uroczystości i wotywy o Najświętszym Sercu Jezusa w Mszale Pawła VI napisał pod kierunkiem Ks. Prof. dr hab. Bogusława Nadolskiego TChr. i obronił ją na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (2008r.).

 

Kategorie

Książki / Duszpasterstwo / Liturgia

Książki / Teologia / Teologia