Powrót na poprzednią stronę

Greka Nowego Testamentu - Gramatyka (CD gratis)

Greka Nowego Testamentu - Gramatyka (CD gratis)

ks. Andrzej Piwowar

Instytut Teologii Biblijnej Verbum Kielce 2010

ISBN: 978-83-919505-8-6
format: 175x245, stron: 590, oprawa: twarda

INDEKS: VBM0030B26631

Cena: 55,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Greka Nowego Testamentu. Gramatyka wychodzi naprzeciw potrzebom tych, którzy chcieliby poznać język grecki i czytać Nowy Testament w języku oryginalnym, w jakim został on napisany. Skierowany jest przede wszystkim do studentów nauk biblijnych i teologii biblijnej, ale może służyć pomocą w samodzielnym studiowaniu podstaw greki nowotestamentalnej. Jest to podręcznik akademicki, dlatego też wymagana jest dobra znajomość gramatyki języka polskiego i pojęć z nią związanych. Pewną trudnością dla tych, którzy pragnęliby studiować samodzielnie, jest brak klucza do ćwiczeń. Jest to świadomy wybór autora, ponieważ niniejsza książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów poznających podstawy biblijnego języka greckiego pod kierunkiem lektora.

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest, jak już wspomnieliśmy, dla studentów cyklu wyższego (doktoranci), dlatego też obejmuje całą morfologię greki biblijnej Nowego Testamentu. Materiał w nim zawarty został ograniczony wyłącznie do form i zagadnień występujących w Nowym Testamencie; nie obejmuje więc całości materiału greki klasycznej. Wiadomości z morfologii zostały poszerzone o podstawowe elementy składni języka greckiego w takim zakresie, aby uczący się miał możliwość przetłumaczenia zdań zaproponowanych w ćwiczeniach.

Autor, przygotowując podręcznik, oparł się na znakomitym dziele amerykańskiego jezuity ojca Jamesa Swetnama, Il greco del Nuovo Testamento. Jest on emerytowanym długoletnim profesorem Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. W opinii autora jest to najlepszy podręcznik greki nowotestamentalnej, z tego też powodu stanowi podstawę niniejszego opracowania. Niniejszy podręcznik morfologii greki nowotestamentalnej został oparty na dziele ojca Swetnama również dlatego, aby umożliwić pragnącym kontynuować studia biblijne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie zdanie egzaminów kwalifikacyjnych z języka greckiego. Cała morfologia nowotestamentalnej greki została zawarta w 67 jednostkach dydaktycznych. Każda z nich zawiera materiał teoretyczny, krótki słowniczek grecko-polski oraz ćwiczenia. Ćwiczenia pomagają doskonalić umiejętność rozpoznawania form (zwłaszcza w pierwszych lekcjach) oraz tłumaczenia zdań greckich na język polski. Są one podzielone na dwie grupy: ćwiczenia podstawowe i dodatkowe. Zdania cytowane w podręczniku, choć nie wszystkie, są zaczerpnięte z Nowego Testamentu.

W ćwiczeniach podstawowych uwzględnione są jednostki leksykalne notowane w słowniczku. Tłumaczenie zdań dodatkowych wymaga pracy ze słownikiem grecko-polskim, gdyż zawierają one słowa, które nie występują w słowniczku zawartym w podręczniku. Wszystkie ćwiczenia dostosowane są do poziomu znajomości morfologii na danym etapie nauki, więc tłumaczenie ich nie powinno sprawiać trudności z punktu widzenia rozpoznawania występujących w nich form.

Do podręcznika została dodana płyta CD:
* Odmiana rzeczownika
* Odmiana przymiotnika
* Odmiana czasownika
* Odmiana czasowników I i II koniugacji
* Czasowniki nieregularne

 

Kategorie

Książki / Pismo Święte / Opracowania (komentarze)

Książki / Teologia / Biblistyka

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni