Powrót na poprzednią stronę

Uwielbiajcie Boga i wyznawajcie Go wobec wszystkich żyjących' (Tb 12,6). Księga Tobiasza (CD)

Uwielbiajcie Boga i wyznawajcie Go wobec wszystkich żyjących” (Tb 12,6). Księga Tobiasza (CD)

Studio Katolik Kraków 2010

ks. Waldemar Chrostowski (mówca)

INDEKS: KAT9035A27703

Cena: 25,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Księga Tobiasza to historia deportowanej i udręczonej rodziny, żyjącej daleko od ziemi ojczystej. Ojciec rodziny, bogobojny i miłosierny Tobiasz, z szacunku dla świętości ludzkiego życia grzebał pomordowanych, narażając własne życie. Gdy stracił wzrok i majątek Bóg posłał mu archanioła Rafała. Chronił w trudnej podróży jego syna, uwolnił przyszłą synową Sarę od demona Asmodeusza, a jemu przywrócił wzrok. Księga kończy się dziękczynnym hymnem Tobiasza. Słuchacze są zaproszeni, aby w świetle Księgi Tobiasza rozważyć osobistą wierność Bogu w trudnych okolicznościach życia i Jego obecność w historii własnej rodziny.

Tytuły konferencji:

1. "Ja, Tobit, chodziłem drogami prawdy" (Tb 1,3) 49 min.
2. "Sprawiedliwy jesteś Panie, i sprawiedliwe są wszystkie dzieła Twoje" (Tb 3,2) 50 min.
3. "Przez wszystkie dni twoje, chłopcze, pominj na Pana" (Tb 4,5) 49 min.
4. "Czyż nie pamiętasz przykazań ojca swego?" (Tb 6,16) 52 min.
5. "Nie jest dobrze być człowiekowi samemu" (Tb 8,6) 57 min.
6. "On sam jest naszym Bogiem, On sam jest naszym Ojcem" (Tb 13,4) 54 min.
7. Pytania i odpowiedzi 102 min.

 

Kategorie

Multimedia / Rekolekcje i inne na CD / Konferencje

 

Inne pozycje autora dostępne w księgarni