Powrót na poprzednią stronę

Razem czy osobno?

Razem czy osobno?

Polemika wokół książki Zbigniewa Nosowskiego "Parami do nieba"

Zbigniew Nosowski, Małgorzata Wałejko

Wydawnictwo W drodze Poznań 2010

ISBN: 978-83-7033-755-1
format: 123x195, stron: 188, oprawa: miękka

INDEKS: WDR0563B27802

Cena: 15,00 zł – brak w sprzedaży (informacja: kmt@kmt.pl)

Razem czy osobno? jest zapisem polemiki, którą sprowokował krytyczny artykuł teolożki Małgorzaty Wałejko odnoszący się do książki Parami do nieba autorstwa Zbigniewa Nosowskiego. W dyskusję, która pierwotnie toczyła się na łamach miesięcznika „W drodze”, włączają się teologowie – Monika Waluś, Janusz Pyda OP; małżonkowie – Agata i Krzysztof Jankowiakowie oraz fi lozof – Piotr Sikora.

Warto posmakować normalnej, katolickiej debaty. W polskim Kościele mamy jej bardzo mało. Nie uczymy się twórczej i inspirującej wymiany poglądów, nawet w tak ważnych dla Kościoła kwestiach, jak małżeństwo, miłość, seksualność, celibat. Mamy więc rzadką okazję posłuchać członków Kościoła uczciwie i otwarcie debatujących, próbujących zrozumieć specyfi kę duchowości małżeńskiej, ujawniających przy tym otwarcie swoje rozbieżne poglądy i odmienne emocje. Co ciekawe, wymiana opinii wcale nie prowadzi do ich unifi kacji i porozumienia.

ze wstępu o. Ksawerego Knotza OFM Cap

 

Kategorie

Książki / Duchowość / Ogólna

 

Inne pozycje autorów dostępne w księgarni